Norge

- Totalt uakseptabelt

Over 125 Oslo-elever møtte ikke til skolestart. Mette Hanekamhaug (Frp) synes det er urovekkende at staten ikke har kontroll på hvor i verden skoleelever er.

Minst 125 pulter står tomme på skoler i Oslo. Tom A. Kolstad

 • Jørgen Svarstad

Over to uker etter skolestart hadde fortsatt over 125 Oslo-elever ikke møtt opp på skolen, skrev Aftenposten.no onsdag. Noen var sporløst forsvunnet, andre hadde skolene fått bekreftet eller hørt rykter om at befant seg i utlandet.

Det viser seg at de fraværende elevene ofte er flerkulturelle som befinner seg i opprinnelseslandet på ferie med foreldrene.

Stortingspolitiker Mette Hanekamhaug (Frp) synes fraværstallet er urovekkende høyt.

— Urovekkende

Mette Hanekamhaug (Frp) mener vi har for dårlig oversikt over hvor elever befinner seg og om de får den undervisningen de har krav på. Håkon Mosvold Larsen

— Det er totalt uakseptabelt. Det er nedfelt i utdanningsloven at man ikke bare har rett, men plikt til skolegang. At så mange ikke møter opp er urovekkende. Vi vet at svært mange bare er på ferie, men svært mange kommer ikke hjem. Foreldrene sender gjerne elevene til skole i hjemlandet. Det er urovekkende at vi ikke helt har oversikt over hvem dette gjelder og hvor de faktisk befinner seg. De som for eksempel blir sendt til foreldrenes hjemland og får undervisning der, har vi ikke kontroll på, sier Hanekamphaug, som sitter i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité.

Vil ha nasjonalt register

Hun ønsker seg bedre oversikt.

-Vi vil ha et nasjonalt register der kommunene rapporterer, så man til enhver tid vet hvor mange som får hjemmeundervisning, holdes hjemme fra skolen og hvor mange man ikke har kontroll på. Det kan være naturlige årsaker til at de ikke møter opp, men det kan også være at mange er i hjemlandet. Da har man ingen oversikt over hva slags skoletilbud de får. Vi vet ikke om de har fått den undervisningen de har krav på når de kommer hjem etter 2-3 år.

185 barn savnet i fjor

Kristin Halvorsens (SV) statssekretær i kunnskapsdepartementet Elisabet Dahle viser til at skolene rapporterer til Utdanningsdirektoratet om hvor mange elever som ikke møter. Det registreres i den såkalte GSI-databasen (grunnskolens informasjonssystem).

Disse tallene viste at det i skoleåret 2011/2012 var 185 barn i Norge som ikke hadde møtt til skolestart innen 1. oktober.

Dahle sier at det også registreres hvor mange som får hjemmeundervisning.

— Hvor de oppholder seg har vi ikke nasjonale opplysninger om. Det er den enkelte kommune og fylkeskommune som må undersøke hvor elevene som ikke har møtt på skolen befinner seg, sier hun.

— Hvis vi skulle hatt den oversikten nasjonalt, ville det medført en betydelig rapporteringsjobb for kommunene og fylkeskommunene. Det er ikke vi som først og fremst trenger de opplysningene.

- Har de oversikt over om elever i utlandet får undervisningen de har krav på?

— Det er foreldrenes ansvar at de får opplæring når de flytter til utlandet, men skoleeier må undersøke hvor elevene som ikke har møtt på skolen befinner seg.

- Kommunenes ansvar

Hun synes det er alvorlig at elever ikke møter til skolestart.

— Ansvaret for disse elevene ligger hos kommunene. Alle kommuner som er berørt av dette problemet må ha gode rutiner, og det forventer vi at de har, sier Dahle og forteller at de har laget en nasjonal veileder for hva skolene bør gjøre.

Skolebyråd i Oslo Toger Ødegaard (H) sier til Aftenposten.no sier også at det er uakseptabelt at foreldre holder barna borte fra skolen.

Oslo: - Vi har gode rutiner

Skolebyråd Torger Ødegaard (foran) mener det er uakseptabelt at foreldre holder barna borte fra skolen. I bakgrunnen skriver byrådsleder Stian Berger Røsland på tavlen. Anette Karlsen

— Det er helt uakseptabelt at elever ikke møter opp til skolestart. Vi har en tett oppfølging av elevene som ikke møter og deres familier. I siste instans kan det ende med en politianmeldelse. Men det er viktig å sette dette i perspektiv. Vi har nesten 80000 elever i Osloskolen, og det var 125 som ikke møtte opp. Det betyr at de aller fleste møter, sier han. - Gjør dere nok for å forebygge at dette skjer og nok for å informere foreldrene på forhånd?

— Hvis det er én kommune i Norge som har trening i å forholde seg til mange kulturer og språk, er det Oslo. Mer enn 40 prosent av våre elever har minoritetsspråklig bakgrunn. Når vi sjekker tallene er det også noen som har flyttet til andre steder uten å ha meldt fra. For de som ikke møter opp har vi et veldig stramt og strengt oppfølgingssystem, sier han.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Oslo-skolen manglet 37 barn etter ferien. «Syk bestemor». «Mistet flyet». Det er standardforklaringene rektoren får.

 2. NORGE

  – Det finnes ingen unnskyldning for at det vokser opp barn i Norge som ikke får skolegang

 3. NORGE

  Vurderer du å holde barna dine hjemme når skolen åpnes igjen? Dette må du vite.

 4. NORGE

  Tre skoler rammet etter smitteutbrudd i storfamilie

 5. NORGE

  Ny veileder: Så lenge kan barnet ditt være hjemme fra skolen før det har rett på hjemmeundervisning

 6. NORGE

  Skole i særklasse: Har egne foreldremøter på somali