Norge

Nesten alle terrorofre i verden blir drept i tre land

NyGrafikkV2.jpg

Godt over halvparten av alle terrorofre i verden blir drept i tre land; Irak, Pakistan og Afghanistan.

  • Tor Arne Andreassen
    Tor Arne Andreassen
    Journalist

En kvinne går forbi de forvridde restene av en utbombet bil i Bagdad. En brannmann pøser vann på en lastebil som har gått i luften i Kirkuk. Resultat av terrorangrep vi knapt hører om her i Norge. Det som fikk de store oppslagene denne uken, var angrepet på et kjøpesenter i Kenyas hovedstad Nairobi. At uskyldige mennesker i et land mange anser som trygt, rammes, sjokkerer oss.

Det vi har en tendens til å registrere med et skuldertrekk, er de daglige angrepene i verdens mest terrorutsatte land. Men det er her terroren er mest dødelig.

I tre land var det spesielt ille. Over halvparten av angrepene (55 prosent), dødsfallene (62 prosent) og skader på personer (65 prosent), skjedde i Irak, Pakistan og Afghanistan.

Flere enn ni av ti dødsfall (91,6 prosent) som følge av terrorangrep skjedde i bare ti av verdens land, viste landrapporten om terrorisme for 2012 fra det amerikanske utenriksdepartementet. Ifølge denne oversikten døde 11 098 mennesker på verdensbasis etter terrorangrep i 2012. Av disse døde 9647 i landene Pakistan, Irak, Afghanistan, Nigeria, Jemen, Syria, Somalia, India, Thailand og Filippinene.

En kvinne går forbi en utbombet bil i Bagdad. Flere bomber har rammet byen i år enn på fem år.

Terrorens naturMen selv om terroren rammer noen få land langt hardere enn andre, fremstår likevel terrorisme som et globalt fenomen, nettopp fordi terrorisme handler om følelsen av frykt, mener seniorforsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

— Selv om langt flere blir drept i terroraksjoner i andre land, vil en viss terrorfrykt likevel være der i større eller mindre grad. De aller fleste europeiske land har enten opplevd terrorangrep eller alvorlige forsøk på angrep, sier Lia.

— Det ligger i terrorismens natur å skape frykt. Terrorisme sammenlignes gjerne med teater, der voldsutøvelsen er regissert for å gjøre størst mulig inntrykk på et publikum. Derfor rammer den terroristiske volden langt bredere enn de fysiske ofrene for voldsangrepet.

Land som Norge må derfor bruke betydelige ressurser på å beskytte seg, selv om vi erfaringsmessig altså er mye mindre utsatt enn andre land.

Opprørsgruppenes taktikk

At noen få land rammes langt hardere enn andre, forklarer Lia med at terrorangrep ofte er én av flere stridstaktikker som opprørsgrupper bruker mot sitt eget lands regime i borgerkrig eller borgerkrigslignende situasjoner. Ett eksempel er Talibans krig mot det rådende regimet i Afghanistan. Disse angrepene utgjør en mye større andel av det totale antall angrep, enn mer typiske internasjonale terrorangrep som rammer land uten interne opprør. Kanskje så mye som 90 prosent.

Alle de ti landene som har flest terrorangrep, har også en væpnet, intern konflikt, påpeker seniorforsker Francesco Strazzari ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

— Terrorismen som taktisk virkemiddel hører hjemme i den delen av verden der det er krig, og ikke i den delen av verden der det er fred, sier Strazzari.

Qasim Ahmed Tahan bærer det innpakkede liket til sin fem år gamle sønn Walid, som ble drept av en bilbombe i Bagdad mandag denne uken. Fra april til august i år er 4000 mennesker blitt drept i terrorangrep i Irak.

Likevel frykter vi terror i vår fredelige del av verden. Strazzari drar parallellen til den menneskelige frykten for å bli angrepet av hai. I et turistområde ved Egypts rødehavskyst ble veien til stranden sperret etter et haiangrep. Man tenkte ikke på at langt flere ble drept i trafikken enn i vannet.— Det ligger veldig dypt i oss, antagelig helt siden vi levde i huler, at vi frykter en voldelig død, sier NUPI-forskeren.

Men, påpeker han, det kan bli et problem for den vestlige verdens liberale demokratier når kravet om beskyttelse mot terrorisme kan føre til en uthuling av våre moralske standarder.

Internasjonal terror

Den internasjonale terrorismen har mange røtter og årsaker, men ofte kan den spores tilbake til land i den tredje verden, der opprørsgruppene søker å gjennomføre terroraksjoner utenfor sitt eget lands grenser for å sette kampsakene sine på den internasjonale dagsordenen.

Opprørsgruppene tyr dessuten til internasjonale aksjoner, fordi de mener slike angrep kan være avgjørende for utfallet i borgerkrigen i deres eget land. For eksempel ser vi at en somalisk gruppe angriper mål i Kenya, antagelig for å undergrave kenyanernes vilje til å ha soldater i Somalia.

Sikkerhetsfolk forsøker å sikre deler av kjøpesenteret Westgate i Nairobi, etter at det ble angrepet av somaliske terrorister sist lørdag.

Grunnen til at opprørsgrupper er i stand til å slå til utenfor egne grenser, er at de har nettverk i utlandet, blant annet fordi flyktningestrømmer eller annen folkeforflytning har gjort at de har sympatisører og støttespillere på plass allerede.— Det synes å være en klar tendens at opprørsgrupper blir mer transnasjonale, sier Lia.

På grensen til borgerkrig

Hele 85 av verdens 194 land ble rammet av terrorangrep i 2012, men terroren var i realiteten svært konsentrert om noen få land. Aller verst var det i de tre landene Afghanistan, Irak og Pakistan.

Over halvparten av angrepene (55 prosent), dødsfallene (62 prosent) og skader på personer (65 prosent), skjedde i disse tre landene alene. Landet med flest dødsfall var Afghanistan, med 2632 døde. Flest personer ble skadet i Irak (6641).

Statistikken for 2013 vil vise at Irak igjen har vært åsted for blodige sammenstøt mellom sunni- og sjiamuslimer. Denne uken rammet bombene gravfølger til de to sektene. Flere enn 4000 mennesker er blitt drept her fra april til august i år. Antallet drepte har ikke ligget så høyt siden den sekteriske volden truet med å utløse en borgerkrig i årene fra 2004 til 2008, skriver nyhetsbyrået AP.

Likevel hører vi knapt om det i norske medier.

tor.arne.andreassen@aftenposten.no

Les også

  1. FN advarte om faren for et større angrep

  2. Kenyas president: Terroristene er beseiret

  3. Terrorister kan ha leid butikk i kjøpesenteret