Lokalparti reiser «varslingssak» mot helseministeren

KRISTIANSUND (Aftenposten): Høyres lokalparti i Kristiansund har reist "varslingssak" mot helseminister Bent Høie, fem dager før statsråden skal banke gjennom sykehusvalget på Nordvestlandet. Samtidig melder partimedlemmer seg ut av Høyre i protest.

To sentrale aktører i Kristiansund Høyre, tidligere rådmann Anton Monge (t.v.) og tidligere ordfører Dagfinn Ripnes, mener den betente sykehusstriden på Nordmøre og i Romsdal må få etterspill for helseminister Bent Høie. Til høyre Per Jan Hoem, en av initiativtagerne bak søndagens demonstrasjonstog i Kristiansund.
  • Arnfinn Mauren

-Dette er en Kafka-prosess, der alle som støtter valget av Kristiansund systematisk er blitt ryddet av veien til fordel for folk som støtter Molde, sier Dagfinn Ripnes — Høyremann og tidligere ordfører i Kristiansund.

Søndag gikk han fremst i et massivt demonstrasjonstog i byen, sammen med nåværende ordfører Per-Kristian Øyen (Ap) og flere andre tidligere ordførere i byen. Minst 10.000 mennesker - i en by med knapt 25.000 innbyggere - møtte opp.

Nordmøringene er redde for å miste sykehuset sitt når regionen skal erstatte dagens to sykehus i Molde og Kristiansund med ett felles sykehus. Men frustrasjonen og sinnet går mest på prosessen, som knapt noen på Nordmøre lenger har tillit til. I helgen toppet det med seg at styret i Kristiansund Høyre reiste "varslingssak" mot partikollega og helseminister Bent Høie.

-Det som har skjedd er langt fra det Høyre står for. Prosessen har vært udemokratisk og foregått i det lukkede rom, mener Knut Engdahl, Høyre-ordfører i byen på 1950-tallet. Etter 53 års medlemskap i partiet har han meldt seg ut - i protest.. Han frykter mange andre vil følge etter.

Mener statsråden har blandet seg inn

Varslingssaken kommer etter et initiativ fra John A. Ødegård, en markant næringslivsaktør og partimedlem i Kristiansund. Styret i lokalpartiet har sluttet seg til den og sendt den til Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal. Brevet er også sendt til statsminister Erna Solberg.

Bakgrunnen for varslingssaken er at Kristiansund Høyre hevder stasråden har blandet seg inn i forhold som lokalpartiet i Kristiansund mener er styrets ansvar. Konkret handler det om statsrådens rolle da både adminsitrerende direktør i Helse Mdt-Norge og foretakets styreleder ble skiftet ut i løpet av noen dager tidligere i høst. Lokalpartiet mener Høies rolle må vurderes opp i mot mulige brudd på helseforetaksloven og partiets egne etiske regler.

I tillegg reagerer lokalpartiet på en rekke andre forhold som har skapt spekulasjoner i denne saken. Resultatet er at nordmøringene har mistatt all tillit til arbeidet med å velge sted for nytt felles sykehus. Bare noen dager før styrene i det lokale og regionale helseforetaket skal ta beslutningen, krever et samlet Nordmøre at saken utsettes.

-Når alle nøkkelpersoner med en snev av sympati for Kristiansund, systematisk er skiftet ut på en arrogant måte, reagerer Høyre-miljøet på Nordmøre med raseri og vantro. I en så avgjørende sak, er det som har skjedd ikke akseptabelt, mener lokalpartiet.

Blusset opp etter direktør-avgang

Demonstrasjonen søndag var nærmest et ekko fra 2010, da det var protester i både Molde og Kristiansund. I sistnevnte by fordi de fryktet at sykehusfunksjoner skulle forsvinne til Molde, og i Molde fordi tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen stoppet byggingen av et nytt Molde-sykehus. I stedet gikk hun inn for et felles sykehus.

Ordfører Per-Kristian Øyen (Ap) og tidligere ordfører Dagfinn Ripnes i spissen for demonstrasjonstoget i Kristiansund søndag. Helt til venstre tidligere rådmann, Anton Monge.

Etter hvert klarte de to byene å gravlegge stridsøksen — i alle fall på overflaten - mens utredningsarbeidet for felles sykehus pågikk. Men striden blusset opp igjen 4. desember, da direktøren for det lokale helseforetaket, Astrid Eidsvik, gikk på dagen fordi hun opplevde at det regionale helseforetaket grep inn i prosessen lokalt før innstillingen hennes om tomtevalg var klar. I Kristiansund ble hennes avgang tolket som om hun hadde blitt instruert i å skrive en innstilling i favør Molde.

-Den gode prosessen rundt nytt sykehus forsvant med Astrid Eidsviks avgang, skrev lokalavisen Tidens Krav på lederplass lørdag.

Vil ikke akseptere vedtaket

Krav om utsettelse kommer ikke bare fra Nordmøre. Også fylkespolitikere fra andre kanter av Møre og Romsdal og stortingsrepresentanter har tatt til orde for å ta en pause. Men Helse Midt-Norge og helseminister Bent Høie ønsker å ta en avgjørelse kommende uke. Første runde gikk til Molde før helgen, da sjefen for Helse Midt-Norge, direktør Daniel Haga, kunngjorde at han innstilte på Molde.

Dersom det ikke blir en utsettelse, er det mye som tyder på at Molde vil gå seirende ut av kampen. Hvordan reaksjonen blir på Nordmøre dersom Molde blir endelig valgt førstkommende fredag, ønsker ikke ordfører Per-Kristian Øyen i Kristiansund å spekulere over.

-Jeg har spurt meg selv det spørsmålet, og jeg vet ikke. Det vil bli store konsekvenser for byen dersom vi mister 600-700 offentlige arbeidsplasser.

Han tror striden vil skape ondt blod mellom de to byene som vil vedvare lenge. Ordfører Ingunn Golmen i Aure, som er leder for ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre, frykter at reaksjonene på Nordmøre blir sterke.

-Vi kommer ikke til å akseptere et vedtak etter en slik prosess som dette, sier hun.

Minst 10.000 mennesker samlet seg på Kongens Plass i Kristiansund for å høre byens nåværende og tidligere politikere - samt helseansatte - slakte prosessen i forbindelse med valg av ny sykehustomt for regionen.