Ny rapport: Inngåtte klimaavtaler vil ikke være nok 

Verdenbanken frykter katastrofale konsekvenser dersom utslippene av klimagasser fortsetter i samme takt.

Kina satser stort på kull, og landet bidrar mye til verdens samlede CO2-utslipp. Klimaendringene vil føre til mer sult og større fattigdom, advarer Verdensbanken.

Temperaturen på kloden vil kunne øke med inntil 4 grader innen utgangen av dette århundret. I rapporten «Turn Down the Heat», utført på bestilling fra Verdensbanken, advarer forskere ved Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland (PIK) om katastrofale konsekvenser for verdens fattige dersom verdenssamfunnet ikke reagerer med globale tiltak.

Rapporten inneholder nye analyser av mulige konsekvenser dersom det blir en oppvarming av kloden på inntil 4 grader.

Inngåtte avtaler om utslippsreduksjon vil ifølge forskerne ikke være nok. Det vil likevel være omlag 20 prosent risiko for at verden blir 4 grader varmere innen 2100, og de mener det er sannsynlig med en temperaturøkning på 3 grader sammenlignet med den førindustrielle perioden.

Og dersom vi fortsetter utslippene i samme takt som nå, vil dette skje så snart som i 2060, hevder klimaforskere.

Knapt med tid

— Vi har svært dårlig tid. Verden må gi seg i kast med klimaproblemene i et raskere tempo, sier Jim Yong Kim, Verdensbankens president.

Han mener dette er den største enkeltstående hindringen som står i veien for en jevnere fordeling av godene.

- Vi vil aldri klare å få slutt på fattigdom dersom vi ikke håndterer klimaendringene, sier Kim.

En oppvarming på over 2 grader betraktes som svært farlig av mange klimaforskere. EU og verdenssamfunnet har derfor bestemt seg for det såkalte 2-gradersmålet, ved å begrense utslippene slik at temperaturen ikke øker mer enn 2 grader.

Vi som har forurenset mest, må ta det største ansvaret for å kutte i utslippene så raskt vi kan. Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Rapporten er entydig: Menneskene er årsaken til global oppvarming, og vi ser allerede store klimatiske endringer.

Globale gjennomsnittstemperaturer er nå rundt 0,8 grader høyere enn i førindustriell tid. Havene er blitt 0,9 grader varmere bare siden 1950-tallet.

— Det er enkelte som mener FNs klimapanel driver dommedagsprofetier. Men i denne rapporten går Verdensbanken nøkternt gjennom hvordan klimaendringene vil få katastrofale følger for menneskers liv, og behovet for å gjøre noe med det, sier Heikki Eidsvoll Holmås til Aftenposten.no.

Fattige rammes hardest

Hetebølger, flom, høyere havnivå og byer som forsvinner. Mat- og vannmangel, sult, sykdom og tidlig død vil være konsekvensene for hundrevis av millioner mennesker.

Hele verden vil bli rammet, men det er de fattigste som vil måtte betale den høyeste prisen, slår rapporten fast.

Les også

Oppvarmingen går saktere enn antatt

— Land som ikke er villige til å ta ansvar for å redusere sine egne utslipp og nå målene om å redusere utslippene for å hindre at temperaturen stiger mer enn 2 grader, medvirker til alvorlige menneskerettighetsbrudd i land i den fattigste delen av verden, sier utviklingsminiseren.Rapporten viser at en 4 grader varmere verden kan unngås. Med en bærekraftig utvikling kan 2-gradersmålet oppnås, selv om også dette vil medføre alvorlige konsekvenser for miljøet og store befolkningsgrupper, ifølge klimaforskerne.

- Rike land må kutte mest

Utviklingsministeren mener det er helt avgjørende at folk forstår alvoret. Omstillingen mot et samfunn med lavere CO2–utslipp skjer ikke raskt nok.

- Noen av oss er blitt rike ved å forurense verden. Vi som har forurenset mest, må ta det største ansvaret for å kutte i utslippene så raskt vi kan, sier Holmås.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon sier i en uttalelse at rapporten viser behovet for å oppnå en bindende avtale om reduksjon av klimagasser innen 2015, som man ble enige om under klimaforhandlingene i Durban i fjor. De 190 nasjonene som deltar i FNs klimakonferanser, møtes til årets siste samtaler i Qatar 26. november.

I rapporten heter det at dersom temperaturen stiger med 4 grader, vil sommerens hetebølge i Russland kunne komme hvert eneste år, og sommermånedene i Middelhavsområdet bli kunne bli 9 grader varmere enn den varmeste sommermåneden er nå. Havnivået vil kunne stige med 0,5 til 1 meter eller mer, og kystbyer vil kunne forsvinne.

Les også:

Les også

Dette vil skje på en 4º C varmere klode