Derfor har veteranene fått det bedre

100.000 norske soldater har vært ute i internasjonal tjeneste. De siste årene har situasjonen deres blitt mye bedre. Det skal feires i Bergen.

Major Kristian Simonsen sammen med soldatene på sin CV90 stormpanservogn i PRT leiren i Maimanah i Afghanistan.

Tirsdag innledes en tre dager lang Nasjonal Veterankonferanse i Bergen. Her skal status gjøres opp for hvor flinke Norge er i dag til å ta vare på veteranene og gi dem en best mulig hverdag.

Mens de aller fleste veteranene har positive erfaringer fra Afghanistan, Irak, Kosovo og Libanon, som er noen av stedene norske soldater har vært ute, er det også en god del som sliter med sterke opplevelser ute.

En av dem som bekrefter at Forsvaret har fått et sterkere fokus på veteraner, er selv nominert til en veteranpris under arrangementet i Bergen. Men han hevder også at det fortsatt svikter i overgangen mellom det militære støtteapparatet og det sivile.

Det er Anders Grindaker fra SIOPS, interesseorganisasjonen for skadede veteraner etter internasjonale operasjoner.

Les også

<span style="font-size:84%">- Bildet med vikinghjelm</span><br/> <span style="font-size:111%">var ekstremt dumt</span>

Nominert er også Rune Wenneberg, offiseren som ble tildelt navnet Major Valhall under debatten om norsk krigerkultur i Afghanistan. Han pekes ut som en foregangsperson når det gjelder å ivareta soldatene før, under og etter utenlandstjeneste.

Se alle de nominerte i faktaboksen til høyre.

Dette er blitt bedre

Aftenposten har i forkant av konferansen i Bergen fått oversendt grunnene generalmajor og veteraninspektør Robert Mood selv trekker frem for at veteranenes situasjon er blitt kraftig bedret, alt i alt:

 • Forsvarets åpne dør for veteraner er vel etablert – og tilbudet er blitt mer kjent. Stadig flere veteraner og veteranfamilier kontakter Forsvaret for råd og veiledning. I 2012 registrerte Forsvaret rundt tusen henvendelser, og dette forventes å øke vesentlig i 2013.
 • Alle veteraner har nå et livslangt lavterskeltilbud i Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk og Kontor for Psykiatri og Stressmestring. Dette er et supplement til sivil helsetjeneste – som er alle veteraners primære kontaktpunkt.
 • «Mellomlanding» for veteraner ble innført i 2011 for å sikre en best mulig overgang fra opplevelsene ute i felten og til familieliv hjemme i Norge. Her får de snakke om sine erfaringer, og får tilbud om å møte stressmestringsteam. Mellomlandingene gjennomføres nå gjerne i Södertälje i Sverige.
Les også

Kongen tok kommandoen på markering av frigjøringsdagen

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging har holdt kompetansehevende kurs for over 2000 nøkkelpersonell i det sivile helsevesenet og Nav-systemet.

 • Forsvarets veteransenter på Bæreia oppgraderes og blir stadig mer benyttet av både veteraner og veteranfamilier. Her arrangeres mange gjensynstreff, aktivitetsuker for veteraner, MC-treff og mer.
 • Veterantreff arrangeres hver måned over 50 steder over hele landet i samarbeid med Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO).

Anerkjennes på andre måter i dag

Og videre:

 • Mye er gjort for å vise veteranene en annen anerkjennelse i dag enn tidligere. Mens mange veteraner tidligere er sendt hjem rett etter landing i Norge, eller fått sine medaljer på støvete oppstillingsplasser i avsidesliggende militærleirer, har mange fått dem i full offentlighet på Akershus festning.
 • Samtidig er 8. mai gjort til en nasjonal veterandag, i tillegg til å være Norges frigjøringsdag.
 • Veteraner og deres partnere har fast tilbud om samlivskurs — nå både før og etter utenlandstjeneste.
 • Det arrangeres også sommercamp for barn i veteranfamilier, den første i 2012.
 • Familiesamling før utreise er satt i system.
 • Forsvarets minnedag markeres første søndag i november hvert år til ære for dem som har mistet livet i Forsvarets tjeneste i og utenfor Norge. Minnedagen ble innført i 2007 etter ønske fra overlevende, pårørende og andre berørte parter.

Glad for nominasjon, men...

I tillegg skal Forsvarets veteranpris deles ut hvert år fra i år av, til personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for å fremme veteransaken.

I komiteen har blant annet Ine Eriksen Søreide (H), Robert Mood og Jon Michelet sittet. Innstillingen forelå før Søreide ble ny forsvarsminister.

Min nominasjon er en anerkjennelse av at man blir skadet av krig, sier Anders Grindaker i veteranorganisasjonen SIOPS.

Anders Grindaker er en av de nominerte.— Jo, akkurat det er hyggelig. Jeg ser det som en anerkjennelse av SIOP og alle andre som har bidratt, og en erkjennele av at jo, man blir skadet av å være i krig, sier Grindaker.

- Det skal sies at Forsvaret har fått et fokus på veteraner, og at de i dag er sitt ansvar bevisst. Jeg har stor respekt for Robert Mood. Men fortsatt svikter det i overgangen mellom det militære og det sivile, sier han.

— Det symboliseres ved at det fortsatt ikke erkjennes en sammenheng mellom yrkesskade og uførhet. Kontorene i Østerdalen som skal hjelpe veteranene er flinke til å følge opp, og å ringe rundt i Nav-systemet. Men de har ikke vedtakskompetanse, og kan bare være hjelpere, fortsetter Grindaker.

«Ute av syne - ute av sinn»

Han mener at det fortsatt er for mye av tankegangen «ute av syne - ute av sinn».

— Forskning som den siste tiden er gjort, som Levekårsundersøkelsen for veteraner, er for opptatt av at dette ikke er et samfunnsproblem, sier Grindaker.

LES OGSÅ:

Les også

- «Veteran» er ikke en diagnose

Dette er rapportene som er lagt frem de siste årene:

 • Afghanistanundersøkelsen (2012) om psykisk helse etter hjemkomst Afghanistan (Forsvaret).
 • Helse for stridsevne (2013) om kreft og selvmord (Forsvaret).
 • Brukerundersøkelse (2013) som viser hva veteranene mener om Forsvarets tjenester (Forsvaret).
 • Veteraners levekår – Forsvars— og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner (Statistisk sentralbyrå 2013).