Norge

Jihad-ekspert kritisk til norsk ekstremisme-arbeid

Ingen kjente eksperter på ekstremisme eller radikalisering er med i arbeidsgruppen som gir innspill til Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Lars Akerhaug, forfatter og journalist, mener Regjeringen gjør for lite i arbeidet mot radikalisering.
  • Olga Stokke
    Olga Stokke
    Journalist

Lars Akerhaug, forfatter av boken «Norsk jihad; muslimske ekstremister blant oss» og journalist i det liberalkonservative tidsskriftet Minerva,mener radikalisering er et så akutt problem at arbeidsgruppen åpenbart burde hatt eksterne bidragsytere, som i kommisjonen etter 22. juli.

— En norsksomalier er mistenkt for å stå bak terrorangrepet på et kjøpesenter i Nairobi, som på mange måter var en like alvorlig hendelse som 22. juli, sier Akerhaug.

Han er overrasket og bekymret over at ingen i Regjeringens arbeidsgruppe mot radikalisering og voldelig ekstremisme er kjent for å ha spesiell kompetanse på radikal ekstremisme.

- Det er akutt

Akerhaug mener at både personer i miljøene og forskere etter hvert har kunnskaper om dette i Norge, i tillegg kunne man hentet kompetanse fra utlandet.

- Akkurat nå handler det om å reagere. Det er akutt. Ungdommer reiser til Syria nå. Det er en tragedie for dem det gjelder og et stort problem for det norske samfunnet.

Akerhaug påpeker at det etter 22. juli ble nedsatt en kommisjon med eksterne bidragsytere for å se på hva man kan gjøre annerledes.

Syria og Kenya

Flere titalls personer er ifølge politiet reist fra Norge til Syria, deriblant to unge, norsksomaliske søstre.

En norsksomalier er mistenkt for å ha deltatt i terrorangrepet mot et kjøpesenter i Nairobi. Foreldre, politi, politikere og andre er bekymret for økt radikalisering i Norge.

Høyre-Frp-regjeringen nedsatte i november en arbeidsgruppe som består av representanter fra ni departementer, i tillegg til Statsministerens kontor. Den fikk i oppdrag å gi innspill til en ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Levert til departementet

Gruppen ble særlig bedt om å vurdere behovet for å øke kunnskap og kompetanse, styrke samarbeidet for tidlig forebyggende innsats, forebygge tilvekst til ekstreme miljøer, reintegrere radikaliserte personer i samfunnet, forebygge bruk av internett som arena for rekruttering og radikalisering og styrke det internasjonale samarbeidet.

Forslagene ble levert Justisdepartementet for vel en uke siden.

- Har bedt om innspill

Statssekretær Himanshu Gulati i Justisdepartementet sier at den nye regjeringen raskt tok grep.

- Arbeidsgruppen er sammensatt av byråkrater, hvorfor er det ikke med eksperter på islam, radikalisering, ekstremisme?

— Vi har avholdt en stor konferanse om radikalisering og hatt møter med mange religiøse og frivillige organisasjoner som har gitt oss innspill. Vi har bedt alle organisasjoner om å spille inn sine forslag til arbeidsgruppen.

- Dere får kritikk for ikke å gjøre nok?

— Jeg skulle ønske at det var gjort mer de siste par årene, men denne regjeringen har kun sittet 3,5 måneder og vi startet dette arbeidet fra første stund. Men vi må også ta inn over oss at omfanget og problemstillingen, som for eksempel det økende antall personer som har reist til Syria for å delta i krigshandlinger, har utviklet seg raskt over relativt kort tid, sier Gulati.