Unge Høyre-leder: Uunngåelig med økt skatt og økte egenandeler

Leder Sandra Bruflot i Unge Høyre tror det blir økt skatt og egenandeler i Norge i framtiden og ikke like rause velferdsordninger som i dag.

Unge Høyres leder Sandra Bruflot fra Høyre under Høyres landsmøte på Gardermoen i fjor. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg tror det er viktig at vi sier: «Hei, dette går ikke, vi kan ikke fortsette som i dag. Alle gode intensjoner kan ikke gjøres om til dyre løfter», sier Bruflot til Dagsavisen.

– Det burde være mulig med en velferdsstat uten skatteøkninger, men ikke hvis man skal bruke penger som denne regjeringen gjør i fremtiden, sier hun.

I regjeringens perspektivmeldingen fra 2017 skisseres fire handlingsalternativer for å balansere utgifter og inntekter for staten: økt sysselsetting, effektivisering i offentlig forvaltning, økt skatt, og økt privat medfinansiering. Mens Høyre- og Frp-regjeringen foretrekker de to første, er Bruflot klar når hun peker på de to siste.

– Jeg tror det er uunngåelig at vi får en kombinasjon av økt skatt og økte egenandeler. Da tror jeg at vi framover må vektlegge at staten skal være mest for dem som trenger det, og ikke litt for alle. Innsatsen må vris i retning av dem som trenger den mest. Så ja, jeg tror det blir økt skatt og egenandeler, og ikke like rause velferdsordninger som i dag, sier Bruflot.