Bommet grovt på folkeveksten

Norge passerte fem millioner innbyggere åtte år tidligere enn forskerne trodde i 2005. Noen tok kraftig feil.

Det er høyt tempo på Ullevål sykehus. Sykepleier Naima Hope jobber på spreng for å ta unna pasientkøen som vokser mye raskere enn forskerne og Regjeringen trodde.

Helsekøer, trafikk-kork og boligmangel. Slik går det når befolkningen vokser mye, mye raskere enn det Statistisk sentralbyrå trodde. – Vi må vedgå at det var skivebom, sier Lars Østby i SSB.

Les også

Nå er vi over fem millioner nordmenn

Ved observasjonsposten på Ullevål sykehus jobber sykepleier Naima Hope på høygir.Sykepleieren som kom til Norge for 20 år siden fra Saudi-Arabia, står i første linje for å takle den historisk høye folkeveksten. Flere mennesker betyr flere pasienter.

- Jeg trives veldig godt med mye å gjøre. Men det er høyt trykk og vi har ikke alltid full oversikt over alle pasientene. Jeg skulle ønske at vi var flere på jobb. Arbeidsoppgavene øker, men ikke bemanningen. Alle som jobber her er slitne, noe som går ut over både ansatte og pasienter, sier Hope.

En regnebom

En av årsakene til at Naima og hennes kolleger er slitne, er at befolkningen har økt mye raskere enn forskerne og politikerne trodde. Da Stoltenberg-regjeringen overtok regjeringsmakten i 2005, var regnestykket helt annerledes:

Statistisk sentralbyrå trodde – i sitt moderate anslag – at vi ville nå 5 millioner mennesker i Norge først i 2020 — om åtte år.

Det høyeste anslaget den gang gikk ut på dette ikke ville skje før tidligst 2015.

- Vi må vedgå at det var skivebom. Jeg kjenner igjen en feil når jeg ser den, selv om det er jeg som har gjort den, sier SSB-forsker Lars Østby, som i 1999 var forskningssjef i seksjonen.

- Jeg er ikke så glad i den beregningen vi gjorde den gang. Dette var før innvandringen fra Øst-Europa virkelig skjøt fart. Men jeg er ikke flau over at vi ikke forutså det, sier SSB-forsker Helge Brunborg.

Begge understreker at heller ingen andre forutså en så stor arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene.

Rekordinnvandringen

Innvandringen siden 2005 har overgår absolutt alle scenarioer forskerne forestilte seg. De er to viktige årsaker til at man bommet så kraftig:

EØS-reglene om fri flyt av arbeidskraft over landegrensene.

Det særnorske økonomiske eventyret, med lønnsvekst og stort behov for mer arbeidskraft.

Nå gjør finanskrisen at 24 millioner arbeidsledige europeere jakter desperat etter arbeid, og flere kommer nå.

Fra 2005 har dessuten innvandrergruppen fra Asia, Afria og Sør-Amerika økt med 98 000 personer til 302 000. Dette var mer enn forventet, ut fra flyktningestrømmen og norsk asylpolitikk.

Grunnen til at regnestykkene i 2005 ble feil, var at innvandringen ble beregnet som konstant og lik gjennomsnittet de foregående årene. Ingen tok høyde for at høye inntekter og ledige arbeidsplasser kunne føre til at flere kom til Norge.

Fra 2008 endret SSB beregningene.

Får konsekvenser

Noen regnefeil får større følger enn andre. Befolkningsveksten er helt grunnleggende når statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen planlegger hvordan 1000 milliarder kroner skal brukes årlig i statsbudsjettene.

Også veimyndighetene, kommunene, sykehus, skoler, NSB og Ruter bruker de samme regnestykkene når de planlegger fremtiden.

Alle samfunnsøkonomene Aftenposten har snakket med, understreker at det har vært en lykke for Norge å få tilgang til så mye arbeidskraft, så raskt. Problemet er at vi ikke har tatt høyde for hvor mye kollektivtransport vi trenger, hvor mange biler vi kjører, hvor mange sykehusplasser som trengs eller hvor mange boliger som må bygges.

Selv om skatteinntektene øker, øker også behovene.

- Noen må sette seg ned med regnemaskinen på nytt. En så kraftig befolkningsøkning får store samfunnsmessige følger. Det merker for eksempel alle som pendler hver dag til Oslo. På flere områder i samfunnet ser vi at køene vokser mye raskere enn vi hadde forventet, sier sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse.

- Har skåret seg allerede

- Det er dramatiske tall. Vi er helt på etterskudd for å håndtere befolkningsveksten, sier samfunnsøkonom Erik Homelin i Agenda Kaupang. Han viser til de store boligproblemene i Oslo, med kunstig høye priser og grupper som presses ut av storbyene. Innflyttingen er dobbelt så høy som for ti år siden.

- Du kan si at dette har skåret seg allerede. Spørsmålet er hvordan politikerne skal klare å holde følge i farten. Det betyr for eksempel at vi må bygge mange flere boliger og styrke infrastrukturen mye raskere, sier Homelin.

Folkeveksten fører også til at antallet innbyggere øker raskere enn antallet politifolk, leger og ingeniører.

Økte forskjeller

Det store spørsmålet nå er om dagens arbeidsinnvandrere er kommet for å bli, eller om de vil reise hjem.

Etter seks måneder i jobb har utenlandske arbeidstagere krav på norsk trygd. Dersom østeuropeere etter et hardt arbeidsliv i bygg- og anlegg ender like raskt på uførepensjon som pakistanere og tyrkere som kom på 70-tallet, får Norge et stort pensjonsproblem om noen år.

- Norge er bedre rustet enn noen andre land til å klare disse utfordringene. Men på kort sikt vil for eksempel ulikhetene mellom rik og fattig kunne stige, sier professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, Erling Steigum.

Langt vekk fra regnebordet kan Naima og hennes kolleger regne med en ting: Det blir nok en travel dag på Ullevål.

- Det er dårlig plass og som regel fullt her. Dersom det er medisinsk forsvarlig, hender det at vi må sende folk hjem midt på natten, for å få plass til akuttpasienter. Jeg vet aldri hvordan dagen blir, sier Naima.

Selv mener hun Norge bør se på innvandringen som en velsignelse i stedet for et problem.– Fortsatt et lite land

- Regjeringen må sørge for å planlegge bedre. Uten innvandring hadde ikke Ullevål vært åpent i dag. Alt fra renhold til medisinsk arbeid hadde ikke fungert. Samtidig bringer innvandringen også med seg mennesker som trenger medisinsk hjelp, og det må de som styrer landet ta høyde for, sier Naima.

— Vi er fortsatt et lite land. Vi burde klare å ta oss av fem millioner mennesker.