Pressegeneralen: – Nå må VG klargjøre om privatlivet har påvirket journalistikken

– Frithjof Jacobsens oppsigelse i VG reiser viktige spørsmål om integritet. Nå må VG klargjøre om hans privatliv har påvirket journalistikken, sier Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

For første gang kommenterer pressegeneral Elin Floberghagen den plutselige avgangen til sjefen for VGs leder- og kommentaravdeling.

Tirsdag ble det kjent at lederen for VGs kommentaravdeling, Frithjof Jacobsen, sluttet på dagen. Først dagen etter oppga han den faktiske årsaken: Den profilerte pressemannen sier at han ønsker å inngå et forhold med Ap-politikeren Jette F. Christensen. Stortingsrepresentanten er medlem av partiets sentralstyre.

I en kommentar i egen avis skriver sjefredaktør Gard Steiro at «Frithjof Jacobsen har en relasjon som ikke er forenlig med rollen som kommentator i VG. Derfor valgte han selv å si opp sin stilling ».

Les også

Les politisk redaktør Trine Eilertsen: «Derfor er Frithjof Jacobsen blitt et problem for VG»

– En veldig spesiell sak

I Norsk Presseforbund, som vokter presseetikken her i landet, fastslår generalsekretær Elin Floberghagen:

– Dette er veldig spesiell sak. Det er jo sjelden at pressefolks kjærlighetsliv når spaltene. Saken handler om hvorvidt det har vært skjulte bindinger mellom lederen for VGs kommentaravdeling og en sentral Ap-politiker. Dette har vi ikke fått svar på, og det svaret må offentligheten få. Slike spørsmål er avgjørende for en redaksjons troverdighet.

Ap-politiker og tidligere kommentator: Jette Christensen og Frithjof Jacobsen.

– Hva betyr Jacobsen-saken for pressens troverdighet generelt?

– Foreløpig er det her for mange ubesvarte spørsmål til at jeg kan svare. Jacobsen sier at forholdet er helt nytt, mens VG-ledelsen oppgir at han ble konfrontert med rykter om forholdet til Jette Christensen på et mye tidligere tidspunkt. Det er viktig og riktig at VG nå klarlegger om forholdet mellom Jacobsen og Christensen har påvirket kommentarjournalistikken.

Les også

VG-ledelsen: Jacobsen nektet for relasjonen til Christensen to ganger

– Avgjørende å få klarhet

– På hvilken måte kan dette ha skjedd, tror du?

– Her er særlig ett stort, ubesvart spørsmål: Hvor lenge har forholdet mellom de to pågått? Man skal ikke overdramatisere saken, men akkurat dette er det avgjørende å få klarhet i. Pressens etiske regelverk sier klart at pressefolk skal unngå skjulte bindinger. Nå må VG evaluere om slike bindinger eksisterte for Frithjof Jacobsens del.

– Hvilke konsekvenser kan saken få?

– Jeg tror den er en vekker for mange medarbeidere i pressen og en tydelig påminnelse om hvor viktig det er å være helt åpen om hvilke bindinger man måtte ha, svarer Elin Floberghagen.

– Vi er lei oss

I VG sier Jacobsens tidligere sjef, politisk redaktør Hanne Skartveit:

Frithjof Jacobsen (t.v.) er også kjent fra podkasten «Giæver og Joffen», som han laget sammen med tidligere kollega Anders Giæver. I fjor fikk de to prisen «Årets meningsbærer» fra Oslo Redaktørforening. Til høyre: Politisk redaktør Hanne Skartveit.

– Kommentarjournalistikk skiller seg fra annen journalistikk på den måten at den består nettopp av kommentarer, analyser og egne oppfatninger. Det er vanskelig å si om et privat forhold har preget Frithjof Jacobsens oppfatninger. Leserne må selv vurdere om kommentarene kan leses annerledes i ettertid.

– Presseforbundets generalsekretær oppfordrer VG til å evaluere hvilke bindinger som måtte foreligge her?

– Vi har allerede sagt at vi er lei oss for det som har skjedd, overfor våre lesere, fordi vi anser saken som et brudd på kontrakten med VG-leserne.

– Pressegeneralen krever at offentligheten må få svar på hvor lenge forholdet mellom Jacobsen og Christensen faktisk har pågått?

– Dette mener vi tilhører Jacobsens privatliv. Mer har jeg ikke å si, svarer Hanne Skartveit.

– Det er forståelig at man stiller spørsmål, sier Redaktørforeningens generalsekretær.

– Umulig å kombinere

I Norsk Redaktørforening fastslår generalsekretær Arne Jensen at han for lite innsikt i saken til å kunne bedømme hvorvidt VG har håndtert den korrekt. Samtidig presiserer han:

– Det er helt selvsagt at et slik forhold bryter med presseetiske krav, og at det ville vært umulig å kombinere stillingen som kommentator med dette parforholdet.

Jensen fremholder:

– Jeg kan ikke uttale meg om hvor lenge VG har visst om relasjonen eller om hvorvidt ledelsen burde ha ettergått ryktene ytterligere da de først ble tatt opp. Det er likevel forståelig at man stiller spørsmål ved dette, sier generalsekretæren.

Da nyheten om årsaken til Jacobsens avgang ble offentliggjort, var VG lenge alene om å ikke navngi Ap-politiker Jette Christensen.

– VG har nok bevisst valgt ikke å være nyhetsledende i akkurat denne saken. Avisen har en dobbeltrolle med tanke på at dette også omhandlet private forhold innad i redaksjonen, svarer Arne Jensen.