KrF-vara på Stortinget melder seg inn i Senterpartiet

Telemark KrFs vararepresentant på Stortinget, Hanne Thürmer, melder seg ut av KrF og inn i Senterpartiet.

Thürmer har vært vararepresentant på Stortinget helt siden 2009.

Hun forklarer overfor avisen Telen at årsaken er retningsvalget KrF har tatt i regjeringssamarbeidet og at abortsaken har fått en så dominerende betydning på bekostning av andre saker.

Hanne Thürmer melder seg ut av KrF og inn i Senterpartiet.

– Jeg som en del av den «røde fraksjonen» i partiet mener partiet nå utvikler seg i feil retning, sier Thürmer.

Overfor NRK sier Thürmer at hun kommer til å stemme som en KrF-representant om hun blir kalt inn som vararepresentant på Stortinget. Hun er vara for Geir Jørgen Bekkevold, men har ikke blitt innkalt en eneste dag i 2018.

Ledelsen i Notodden KrF og Notodden Sp er informert, og Thürmer vil møte som representant for Sp i neste kommunestyre i Notodden.