Norge

Hver fjerde lege ved Oslo universitetssykehus har opplevd seksuell trakassering

Legene melder om beføling av bryst eller rumpe, seksuelle kommentarer ved operasjonsbordet og trusler om å ødelegge karrièren dersom de ikke har sex. Tillitsvalgt er sjokkert.

Anniken Riise Elnes er foretakstillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus i Yngre legers forening.
 • Pål Vegard Hagesæther
  Journalist
 • Ingeborg Moe
  Journalist

Trakasseringen avdekkes i en ny spørreundersøkelse gjort av Yngre Legers forening, omtalt i tidsskriftet Journalen.

Blant over 1200 leger ved Oslo Universitetssykehus som har svart, sier 26,5 prosent at de at de selv har vært utsatt for seksuell trakassering, eller at de har sett andre bli utsatt for det.

De fleste oppgir å ha vært utsatt for det selv.

Anniken Riise Elnes er foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening og sier at hun ble utrolig overrasket over tallene.

– Egentlig ble vi sjokkerte, sier hun til Journalen.

– Når mer enn hver fjerde har opplevd trakassering, kjenner alle noen som har opplevd det.

Undersøkelsen kommer i kjølvannet av oppropet #utentaushetsplikt, der 3600 norske leger og medisinstudenter tok til orde for å stoppe trakassering og maktmisbruk i miljøet.

Samtidig sa en av fem kvinnelige leger at de hadde vært seksuelt trakassert.

Tvunget til å ha sex

Mer enn 200 av dem som har rapportert om seksuell trakassering, har også svart på hva slags trakassering det er snakk om.

Her svarer legene blant annet:

 • At man spøker med personers kjønn i nærvær av andre personer på en måte som føles nedverdigende.
 • Seksuelt ladede kommentarer ved operasjonsbordet.
 • Beføling av bryster eller rumpe.
 • Trusler om å ødelegge noens karriere dersom man ikke vil ha sex.

Den alvorligste historien er en beskrivelse av overgrep der en person ble tvunget til å ha sex.

Det er de yngste legene og de i midlertidige stillinger som oftest rammes av den rapporterte trakasseringen.

– Vi ser at mange føler de ikke har annet valg enn å godta det. Og det er flere som sier at det faktisk har fått konsekvenser når de sier nei til sex. Besvarelsene vi har fått inneholder forferdelig vanskelige historier, sier Elnes til Journalen.

15 prosent oppgir at å ha sagt fra om trakasseringen. Men mange forteller at de får tilbakemeldinger som «han er bare sånn», eller «han er for viktig for avdelingen, vi kan ikke miste ham».

Oslo Universitetssykehus omfatter både Rikshospitalet (bildet), Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Aker sykehus.

Ikke varslet via offisielle kanaler

De over 200 rapporterte tilfellene av seksuelle trakassering er ikke varslet via de offisielle kanalene ved Oslo Universitetssykehus.

Det bekrefter både juridisk direktør og hovedverneombudet ved sykehuset.

Heller ikke de andre sykehusene i Oslo, Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmets sykehus, har ifølge Journalen fått inn noen slike varslingssaker.

Men etter at undersøkelsen var ferdig, har det kommet inn ett anonymt varsel om seksuell trakassering ved Oslo Universitetsykehus.

Det vil nå bli behandlet i tråd med retningslinjene, opplyser juridisk direktør Randi Borgen.

– Kan gi grobunn for utnyttelse

HR-direktør Morten Meyer ved Oslo universitetssykehus (OUS) mener undersøkelsen bekrefter antagelsen deres om at det er store mørketall på dette området.

– Den viser to ting: At vi har en betydelig utfordring knyttet til slike saker innefor denne yrkesgruppen og at for få melder om det, sier Meyer til Aftenposten.

Han tror det siste handler om mangel på trygghet for å melde fra blant annet fordi mange av legene som er under spesialisering har stått i midlertidige stillinger og derfor ikke tør si i fra.

– Vi er i ferd med å implementere faste stillinger for denne yrkesgruppen.

Er det noe med organisasjonskulturen blant leger som gjør dette så utbredt?

– Jeg tror ikke nødvendigvis det er et legeproblem. Det handler nok mer om hvordan man jobber sammen i en veiledningsituasjon og der overordnede kan påvirke legens videre spesialist- og karriereløp. Dette kan gi grobunn for utnyttelse av makt og maktstrukturer. Jeg tror det handler mer om måten dette er rigget, sier han.

Meyer beskriver omfanget av trakassering i undersøkelsen som stort og større enn ventet.

– Hva vil dere gjøre med det?

– Vi tok tak i dette med en gang metoo-kampanjen startet. Vi reviderer lederprogrammet og varslingsrutinene våre. Vi jobber med en handlingsplan mot trakassering sammen med organisasjonene for å synliggjøre saken og bevisstgjøre alle. Vi ser også behov for å fortelle ansatte hvordan slike saker kan meldes og at det er trygt å melde i OUS, sier Meyer.

President i legeforeningen Marit Hermansen

Vil spørre alle landets leger

Legeforeningens president Marit Hermansen beskriver tallene i undersøkelsen som alvorlige.

– Den siste tidens medieoppmerksomhet om dette gjør at jeg ikke er overrasket. Men vi undrer oss litt over hvorfor vi ikke fanger opp disse sakene gjennom vårt apparat av tillitsvalgte, sier hun.

Legeforeningen har i kjølvannet av oppropet #utentaushetsplikt bestemt seg for å kartlegge omfanget av seksuelle trakassering blant alle sine 35.000 medlemmer i hele landet.

Undersøkelsen skal gjennomføres i mars, og resultatene være klare i mai.

– Vi håper det vil gi oss informasjon som gjør at vi kan forebygge seksuell trakassering bedre, sier Hermansen.

– Hva tenker du om at så mange av deres medlemmer rapporteres å stå bak seksuell trakassering?

– Det er det andre siden av problemet. Vi har nulltoleranse for dette, og må få det ut i lyset. Noen steder har du en ukultur som våre medlemmer er med på å opprettholde, men jeg tror det er i endring nå. I dag tror jeg flere opplever et ansvar for å si fra. I tillegg må vi sørge for at våre medlemmer får faste ansettelser, slik at makten ikke blir så skjevt fordelt.

 • Les også disse sakene om seksuell trakassering:

Les også

 1. Mannlige sykepleiere mer utsatt for trakassering enn kvinnelige

 2. – En del eldre leger bruker seksuell trakassering som maktmiddel

 3. Én av fem jurister har opplevd seksuell trakassering

Les mer om

 1. Seksuell trakassering
 2. Legeforeningen
 3. Sykehus
 4. Oslo
 5. Overgrep
 6. Oslo universitetssykehus (OUS)