Anker tapt statsborgerskap: Mahad Mahamud kjemper for å få bli i Norge

Etter 16 år i Norge ble Mahad Mahamud fratatt sitt norske statsborgerskap. Oslo tingrett har slått fast at det var riktig. Mandag starter ankesaken.

Mahad Mahamud (t.h.) kjemper videre for å få tilbake sitt norske statsborgerskap, her sammen med sin forsvarer Arild Humlen (t.v.).

Da Mahad Mahamud kom til Norge i 2000, oppga han å være 14 år og somalisk statsborger. Etter først å ha fått avslag på asylsøknaden, ble han innvilget midlertidig opphold og i 2008 norsk statsborgerskap.

Den unge mannen utdannet seg til bioingeniør og fikk jobb ved Ullevål sykehus, men i 2013 fikk Utlendingsnemnda (UNE) et tips om at han hadde ført norske myndigheter bak lyset.

Politiet ble koblet inn og gransking ble iverksatt. Tre år senere konkluderte UNE med at den da 29 år gamle bioingeniøren ikke kommer fra Somalia.

Mistet pass og jobb

Mahamud mistet både statsborgerskapet og jobben, og gikk rettens vei for å få omgjort UNEs vedtak.

Oslo tingrett konkluderte imidlertid med at Mahmuds somaliske fødselsattest var forfalsket, at han trolig var mellom 18 og 20 år da han ankom Norge og at han og familien kommer fra Djibouti.

At han til tross for manglende skolegang skriver og snakket flytende fransk, som er offisielt språk i Djibouti og ikke i Somalia, ble også påpekt i tingretten.

Mahamuds familie søkte i 2002 om familiegjenforening, men fikk avslag. I intervjuet med faren, som ble lagt frem i tingretten, sier han at Mahad «alltid har bodd sammen med ham i Djibouti».

Ville reise til Somalia, men endte på Island: Der ble han nektet å søke asyl

UDI bygger flere av sine tilbakekallssaker på omfattende leting på Facebook. Dette er dokumentasjon i en sak der UDI mener en kvinne ikke er fra Sør-Somalia. Her vises det til at profilen har fjernet en kommentar etter å ha blitt kjent med UDIs Facebook-etterforskning.

Tingretten: – Brøt tilliten

Tingretten konkluderte på bakgrunn av dette med at UNEs beslutning om å frata Mahamud statsborgerskapet, var riktig.

– Med sin uriktige historie har han grunnleggende brutt med den tillit som norske utlendingsmyndigheter i stor grad må basere sine vedtak på, slår tingretten fast.

Dommen ble anket og 15. oktober kommer ankesaken opp for Borgarting lagmannsrett.

Fastholder sin Somalia-asylforklaring

I fjor gikk flere av Mahad Mahamuds venner og støttespillere i fakkeltog i hans daværende hjemsted, Brumunddal.

Staten hadde ikke grunnlag for å frata Mahamud hans norske statsborgerskap, fastholder advokat Arild Humlen.

– UNE tar feil når de legger til grunn at han har gitt uriktige opplysninger om opprinnelse og opprinnelig nasjonalitet, noe bevisgrunnlaget klart underbygger, sier Humlen til NTB.

– Mahad fastholder sin forklaring om fødested og tilknytning til Somalia, understreker han.


Bakgrunn: Tilbakekaller opphold for juks


– Uriktige opplysninger om hvem og hvorfra

Seksjonssjef Georg Magne Rønnevig i UNE fastholder at beslutningen om å frata Mahamud statsborgerskapet var riktig.

– Både politiet, UDI, UNE og tingretten kom til at han har gitt uriktige opplysninger om hvem han er og hvor han kommer fra. Statsborgerskapet ble gitt på feil premisser, og det vil vi igjen få frem nå i lagmannsretten, sier han til NTB.

Det foreligger ikke ny informasjon i saken som endrer UNEs konklusjon, sier Rønnevig.

– Allerede første gang vi behandlet saken hans hadde vi tilstrekkelig informasjon til å slå fast at han har gitt uriktige opplysninger. Det har kommet inn mer informasjon etterpå, men ingenting som endrer på den konklusjonen, sier han.