Advokat Sigurd Klomsæt felt for brudd på god advokatskikk

Disiplinærnemnden for advokater gir advokat Sigurd J. Klomsæt en irettesettelse for brudd på god advokatskikk.

Advokat Sigurd Klomsæt har brutt god advokatskikk, mener Disiplinærnemnden for advokater. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klomsæt var innklaget til nemnda for å ha brutt taushetsplikten i en barnefordelingssak, for hvordan han utførte advokatoppdraget i saken og for hva han krevde i betaling av klienten, skriver Dagbladet.

Disiplinærnemnden avviste de to sistnevnte punktene, men mener han har brutt fortrolighetsplikten.

Klomsæt selv mener avgjørelsen er feil og begjærer den omgjort.

– Problemet er at noen lyver om meg, sier han til avisen.

Sigurd J. Klomsæt meldte seg ut av Advokatforeningen i 2009. Da hadde han vært klaget inn for foreningens disiplinærutvalg 14 ganger og felt i seks av dem. I 2012 mistet han advokatbevillingen, men fikk den tilbake to år senere. I 2014 ble Klomsæt dømt i Borgarting lagmannsrett for å ha lekket dokumenter i 22. juli-saken.