Fregatt boltes fast for ikke å synke

KNM Helge Ingstad er blitt boltet fast for å unngå at fregatten synker.

Fregatten KNM Helge Ingstad er blitt boltet fast til grunnen for å unngå å synke etter havariet natt til torsdag, ifølge NTB.

Krigsskipet har tatt inn store mengder vann etter at det ble påkjørt av et tankskip.

Ifølge en pressemelding fra politet er de i gang med etterforskningen. Det gjennomføres avhør av mannskap på begge skipene. Politet ønsker ikke å si noe om hva som kan være årsaken til havariet.

– Etterforskningen er fremdeles i første fase og det er altfor tidlig å kunne si noe kvalifisert om årsaksforhold.

Politiet regner med at etterforskningen vil pågå over noe tid, men kan foreløpig ikke gi noen tidshorisont.

Fregatten har fått en stor flenge på siden. Bildet er tatt av Forsvaret.

Se bildene: Kollisjonen rev opp fregatt til flere milliarder

Staten må trolig betale

De økonomiske tapene for skadene på skipet, som kostet rundt fire milliarder kroner, må staten trolig ta selv.

En av Forsvarets fem fregatter ligger torsdag ettermiddag med svært kraftig slagside i Øygarden i Hordaland.

Fregatt boltes fast for ikke å synke sa på pressekonferansen at «fregatten ble satt på land». Senere endret han dette til at skipet drev på grunn, men at slepebåter ble brukt til å trykke båten lenger inn på land, fordi man fryktet at krigsskipet skulle skli ut på dypere vann og synke.

Torsdag ettermiddag ligger krigsskipet med kraftig slagside ved Stureterminalen, og det er åpenbart at skipet har fått store skader.

Slik så fregatten ut torsdag morgen, før den krenget sterkt mot styrbord og strømmen ombord forsvant.

Fregatten kostet rundt fire milliarder kroner, og ettersom staten er såkalt selvassurandør, må skadene trolig dekkes over de offentige budsjettene.

– Besetningen er preget

Ifølge Nils Andreas Stensønes, sjef for Sjøforsvaret, er det til enhver tid skipperen som bestemmer om AIS-systemet skal være påslått. AIS er et automatisk identifikasjonssystem der skipene sender ut signaler som forteller hvor de befinner seg.

Han ville ikke kommentere om systemet var koblet inn under kollisjonen, og ønsket heller ikke å si noe om hendelsesforløpet.

Skipssjef Sigurd Smith orienterte klokken 13 om hendelsesforløpet. Han fortalte at han hadde møtt besetningen som var om bord på fregatten. De ble evakuert klokken 6 i dag morges.

Åtte av 137 personer om bord ble skadet. To er på Haukeland, seks måtte på legevakten.

– De er selvsagt preget av hendelsen, men de blir tatt vare på her på Haakonsvern av leger og psykologer, sier Smith.

KNM Helge Ingstad ligger med tung slagside mot styrbord.

Fullt utstyrt med våpen

Fregatten var fullt utstyrt med våpen, bekrefter Forsvaret. Fregattene har blant annet missiler, torpedoer og ammunisjon til en 76 mm kanon.

– Dette var en operativ fregatt. Den var utstyrt med de våpen en fregatt skal ha, fortalte kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef for Sjøforsvaret, under pressekonferansen torsdag ettermiddag.

På spørsmål om hva som kan skje med disse våpnene etter at fregatten kolliderte med et tankskip i Øygarden, svarer Stensønes at de ikke frykter noen ulykke, men at Forsvaret er opptatt av å begrense inntrengningen av vann i fregatten.

Vil ikke kommentere hendelsesforløpet

– Vi velger å ikke kommentere hendelsesforløpet. Det vil Statens havarikommisjon ta seg av, sa Stensønes. Han ville heller ikke kommentere hvem som hadde vikeplikt i en situasjon som dette.

Det ble også opplyst at det er en ferdsskriver om bord om fregatten, og at man arbeider med å sikre den.

Stensønes opplyste at det så vidt han visste ikke ble sendt ut noe varselsignal fra fregatten før kollisjonen fant sted.

Han har snakket med skipssjefen fra KNM Helge Ingstad og besetningsmedlemmer, men ville ikke si noe om hva som kom frem under samtalene. Han forsikret at både skipssjef og besetning blir godt ivaretatt, og at evakueringen hadde foregått nøyaktig slik den skulle.