Norge

– Inkompetent og merkelig, sier Bellona om at politiet ikke etterforsker sikkerhetsbrudd i lager for radioaktivt avfall

Frederic Hauge i Bellona mener det er «arrogant og alarmerende» at politiet vil vente i nesten ett år med å etterforske ulovlig lagring av syreholdig, radioaktivt avfall i Himdalen.

– Det er helt utrolig at politiet har latt saken ligget i ni måneder, og ikke akter å gjøre noe med den før neste år, sier Frederic Hauge om Øst politidistrikts håndtering av anmeldelsen mot Institutt for energiteknikk for brudd på konsesjonsbetingelsene i atomdeponiet i Aurskog-Høland kommune.
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

– Dette er inkompetent og merkelig, og vitner om at politiet ikke har forstått hvilken sak de har foran seg. Slike uttalelser inngir liten tillit til politidistrikters vilje og evne til å gjennomføre nødvendig etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet, tordner Frederic Hauge i miljøstiftelsen Bellona.

  • Les også: Safe med radioaktive stoffer på avveie fra NTNU

Tirsdag sendte Hauge et brev til riksadvokat Tor-Aksel Busch der han ber om en gjennomgang av norske politidistrikters prioriteringer i slike saker.

Det var i februar Institutt for energiteknikk (IFE) ble politianmeldt av Statens strålevern. Det var da avdekket at åtte tønner med flytende, syreholdig kjernefysisk avfall var lagret ulovlig i det nasjonale deponiet i Aurskog-Høland kommune.

– Inkompetent og merkelig

Hauge reagerer kraftig på at politiadvokat Bjørn Arne Tronier i Øst politidistrikt uttalte at politiet først over nyttår vil ha mulighet til å se på saken.

– Vi har veldig få etterforskere akkurat nå. Det er ikke gjennomført noen avhør i saken, og dette er noe vi ventelig vil kunne se på først til neste år, sa Tronier.

I fire fjellhaller i Aurskog-Høland lagres lav- og mellomaktivt avfall fra industrien i Norge. Avfallet er miljøfarlig de neste 500 år, og skal holdes under administrativ overvåking etter at de lagrede avfallstønnene etter planen sementeres sammen i fire sarkofager.

– Må ha skjedd bevisst

«De ulovlige forholdene som her er anmeldt må ha inntruffet med overlegg som resultat av en bevisst handling», skriver Hauge.

– Siden anmeldelsen har det kommet frem nye forhold, ved at IFE selv rapporterte i høst at de har lagret ni beholdere med radioaktivt innhold som er langt over de tillatte grensene i konsesjonsbetingelsene. Dette er en sak som burde kreve ytterligere etterforskning fra politiet, sier Hauge.

Kommunikasjonsrådgiver ved riksadvokatembetet, Mie Skarpaas, kunne tirsdag ikke kommentere saken da hun ikke hadde lest brevet.

Politiadvokat Bjørn Arne Tronier befant seg på ferie, og ville heller ikke kommentere kritikken fra Bellona.

Ordfører Roger Evjen (Ap) i Aurskog-Høland diskuterte tirsdag sikkerhetsbruddene i Himdalen med pensjonistene Steinar Lie (82) og Irene Lie (73) på Amfi-senteret i kommunesenteret Bjørkelangen. – Jeg hørte om dette på radioen i morges, men er ikke bekymret. De sier jo at dette ikke har ført til noen lekkasjer til naturen, sier Steinar Lie.

– Et brudd på tilliten

Ordfører Roger Evjen (A) i Aurskog-Høland er tilfreds med at Statens strålevern nå krever at IFE foretar en full revisjon av alt de har lagret ved atomdeponiet siden 1998.

I september anmeldte kommunen IFE til politiet på bakgrunn av de siste ni tønnene med Americium-241 som ble rapportert som feillagret.

– Dette er et klart brudd på tilliten, sier Evjen og viser til at avsløringen kommer samtidig som sentrale myndigheter igjen ber kommunen ta imot mer atomavfall.

Onsdag møter Evjen og flere representanter for miljøbevegelsen den politiske ledelsen i Næringsdepartementet i Oslo. Et av temaene er mulig utvidelse av lagerkapasiteten i Himdalen, slik at deponiet kan være operativt også etter den planlagte nedstengningen i 2030.

Har ikke tjent en krone

Etter endt deponering skal anlegget være under administrasjon i 300–500 år, til det radioaktive avfallet ikke lenger utgjør en miljøfare.

– Vi er skeptiske til å gå inn på nye avtaler, når driver ikke klarer å overholde konsesjonsbetingelsene. Deponiet ble lagt til kommunen i 1998, etter bred motstand fra befolkningen. Vi hadde ingen mulighet til å si nei. Dessuten har ikke plasseringen av deponiet medført en eneste krone i inntekt for oss, påpeker han.

Da atomdeponiet ble lagt til Himdalen i 1998 kunne kommunen ikke si nei. De har heller ikke tjent en eneste krone på anlegget. Nå foreligger det planer om å utvide kapasiteten slik at lagring av atomavfall kan fortsette også etter 2030.

Har aldri sett lageret eller transporter

De fire lagerhallene i Himdalen, dit lav- og mellomaktivt atomavfall fra hele landet blir sendt, ligger øde og langt fra der folk bor, i et skog- og fjellområde tett inn mot kommunegrensen til Fet.

– Vi har aldri sett lageret og heller ingen av transportene. De kommer inn via en vei som går i Fet kommune, forklarer pensjonisten Irene Lie (73) når vi møter henne i kommunesenteret Bjørkelangen.

– Men det er jo ille at de som driver lageret ikke har overholdt reglene. De bør skjerpe seg, sier hun.

Tilbakeviser fare for helse og miljø

Institutt for energiteknikk, som har ansvar for deponidriften, vedgår at de har brutt konsesjonsbetingelsene, og at dette kan medføre en sikkerhetsrisiko. Likevel avviser de at lagringen har utgjort en fare for helse og miljø, og fastslår at det ikke er avdekket stråling til omgivelsene.

Les mer om

  1. Aurskog-Høland
  2. Bellona
  3. Frederic Hauge
  4. Avfall
  5. Miljø