Norge

Statsadvokaten anker frifinnelse av dagmamma etter at Martine (1) døde

Statsadvokaten anker dommen etter at en dagmamma i slutten av 40-årene ble frifunnet for å ha påført Martine (1) dødelige hodeskader.

13 måneder gamle Martine var hos dagmammaen da hun plutselig ble dårlig. Dagmammaen ble frikjent for å ha påført jenta skadene hun døde av.
  • og NTB

Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter mener Ringerike tingrett har vurdert bevisene uriktig, og at saken dermed må få ny prøving i lagmannsretten.

– Anken gjelder prinsipalt bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og subsidiært saksbehandlingsfeil, bekrefter aktor, statsadvokat Marit Formo overfor VG.

4. april i år ble en dagmamma frifunnet for å ha påført barnet så alvorlige hodeskader at hun døde. Formo mente kvinnen burde dømmes til fengsel i sju og et halvt år.

Rettsmedisinerne konkluderte med at barnet døde av såkalt «shaken impact syndrome», som innebærer risting og slag mot hodet. Domstolen delte ikke påtalemyndighetens syn og frifant henne.

Saken har vært henlagt to ganger tidligere fordi politiet ikke klarte å bevise når skadene ble påført.

– Etter vårt syn har de i liten grad etterforsket reelt i andre retninger. Saken oppleves som et vedvarende og uvirkelig mareritt for vår klient. Påtalemyndigheten burde etter vårt syn ha besinnet seg og satt sluttstrek nå, men vi må selvsagt forholde oss til at det er inngitt anke, sier advokat Thomas Randby. Han forsvarer kvinnen sammen med advokat Sidsel Katralen.

Det var den såkalte cold case-gruppen i Kripos som bisto Sørøst politidistrikt i den nye etterforskningen som førte til at kvinnen ble tiltalt for kroppsskade med døden til følge.

Les også

  1. Åtte sakkyndige skal vurdere Martines (1) død

  2. Moren til Martine (1) om tapet av datteren: – Det er et mareritt jeg aldri kommer ut av

  3. Dagmamma for retten 11 år etter at Martine døde av hodeskader

  4. Sakkyndig i Martine-saken: – Hun ville ha reagert med smerte

Les mer om

  1. Vold
  2. Etterforskning