Norge

Regjeringen velger omstridt Utøya-minnesmerke

Kommunalminister Jan Tore Sanner og kulturminister Linda Hofstad Helleland sier ja til Utøya-minnesmerket på Sørbråten i Hole kommune som nasjonalt minnested.

Slik ser forslaget fra svenske Jonas Dahlberg ut.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • Heidi Borud
  Kulturjournalist

Naboene til det planlagte minnesmerket går nå rettens vei for å stanse byggingen Regjeringen onsdag sa ja til.

– Vi har hele tiden sagt at det vil bli rettssak, sier advokat Harald Stabell til NTB.

Han er advokat for Utstranda vel, som vil få minnesmerket som nærmeste nabo.

– Naboene har pekt ut et utmerket sted i nærheten. Det tar ikke staten hensyn til. Det blir en rettssak der naboloven står sentralt, opplyser Stabell til NTB.

— Fysisk vondt i magen

Lederen av Utstranda velforening, Maria Holtane-Berge, bekrefter at naboene vil gå til sak.

– Det gjør fysisk vondt. Man sitter med en enorm smerte i magen fordi de påfører oss dette. De velger å ikke høre, sier Holtane-Berge til NTB.

Hun sier folk reagerer med vantro på at regjeringen nå har besluttet at det omstridte minnesmerket skal bygges på Sørbråten, kun med mindre endringer fra det opprinnelige forslaget.

– Vi skjønner ikke at det går an å sette til side folks psykososiale helse, sier Holtane-Berge, og bekrefter at Velforeningen vil gå rettens vei for å stanse prosjektet,

Dermed er siste ord om det omstridte minnesmerket ikke sagt, til tross for statsrådenes presentasjon onsdag ettermiddag.

Sanner: Nasjonen skal ha et sted å sørge

Bekreftelsen på opprettelsen av minnesmerket ble offentliggjort av Sanner og Helleland i 22.-juli-senteret i Regjeringskvartalet klokken 16 onsdag.

– Vi skal aldri glemme angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Angrepene var en tragedie for alle berørte og rammet oss som samfunn og nasjon. Nasjonale minnesteder er viktig for at vi som nasjon skal ha et sted å sørge, savne de som gikk bort og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve den dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Minnesmerket skal være klart i 2017.

Det skulle egentlig stå klart allerede sommeren 2016, men har vært utsatt to ganger.

Også leder Lisbeth Røyneland i støttegruppen for 22. juli-pårørende, er glad for at det blir en løsning:

– Det har vært viktig for oss å få minnestedene på plass. Vi trenger et sted å gå for å sørge og minnes i årene som kommer. Vi i støttegruppa har god dialog med departementet, og en lang prosess over flere år mener vi ingen er tjent med. Det er godt at vi slipper å markere fem år uten en avgjørelse i denne saken, sa Røyneland da løsningen ble presentert onsdag.

Utkastet fikk stor støtte – og høstet sterke protester

Da den svenske kunstneren Jonas Dahlberg vant konkurransen om å utforme de nasjonale minnestedene i Regjeringskvartalet og ved Utøya, vakte det harme lokalt. Men forslaget har også fått internasjonal ros.

Lisbeth Røyneland i nasjonal støttegruppe, kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) og kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Kunstnerens utkast til monument, som AUF som medlem av juryen støttet, innebærer å skjære en spalte gjennom en odde på Sørbråten som peker mot Utøya.

Flere av de nærmeste naboene, som selv hadde deltatt i redningsarbeidet 22. juli, var svært kritiske til å få en permanent påminnelse om terrorhandlingene utenfor stuevinduet sitt, og klaget over å ikke ha blitt involvert i prosessen av Kunst i offentlige rom (Koro).

I september 2014 skrev Aftenposten om såre følelser hos mange i Hole kommune over ikke å ha hatt noen lokal innflytelse over plasseringen av monumentet til minne om 22. juli-ofrene.

— Dahlberg er innforstått med at det kan bli nødvendig å gjøre tilpasninger, sier kulturminister Linda Helleland på presentasjonen onsdag.

Les også

Aftenposten mener: Riktig avgjørelse om Utøya-minnesmerke

.

Jonas Dahlberg

— Brutal behandling av naturperleBygda var splittet, men i nabolaget som heltemodig reddet 250 ungdommer ut av vannet, er det sterk motstand mot monumentet, selv om det også er ment å hedre deres innsats.

– Vinnerutkastet som skal dele Sørbråten i to med et skår på 3–4 meter, har provosert mange. Det er mange naboer som mener dette er en brutal behandling av en naturperle. Forventningene var nok å få et noe fredeligere og mer lavmælt uttrykk, sa Per Christian Gomnæs i plan- og miljøutvalget i kommunen.

Det ble også reist spørsmål om kunstnerens prosjekt i det hele tatt var gjennomførbart på grunn av de porøse bergartene i området.

Enkelte pårørende reagerte i tillegg på at barnas navn skulle inngraveres i fjellsiden, og mente det fikk holde at navnene deres var preget inn i Widerberg-monumentene.

Jan Tore Sanner sier at det ikke hadde vært bra for noen å starte prosessen på ny.

Rapport om psykososiale følger av arbeidet med minnesmerket

Kommunal – og moderniseringsdepartementet publiserte i april 2015 en rapport ompsykososiale konsekvenser for naboene av det planlagte minnestedet på Sørbråten.

Hendelsene og prosessen rundt minnestedet har trukket mennesker fra hverandre, i stedet for å føre dem sammen, konkluderte rapporten.

Den lokale motstanden gjorde at Hole kommune endte opp med å si nei til Statsbyggs reguleringsplan. Dermed ble saken sendt over til kommunalminister Jan Tore Sanners bord.

Nå har altså Regjeringen landet på Dahlbergs utforming av minnested.

– Vi er opptatt av å få på plass skjermingstiltak slik at belastningen blir minst mulig for nærområdet. Av hensyn til trafikksikkerhet vil staten finansiere belysning langs fylkesveien som går forbi Sørbråten. Vi vil dessuten gå i dialog med kommunen og fylkeskommunen om andre trafikksikkerhetstiltak, sier Sanner.

Ifølge ministeren er prisanslaget for minnesmerket og de tilhørende tiltakene anslått til 70 millioner kroner.

— Det har vært mange møter med berørte grupper, med kommunen og med enkeltpersoner. Det har vært en ny prosess nå i vinter, sier Sanner men slår fast:

— Alle blir ikke enige. Ulike syn lar seg ikke forene.

Hadde tenkt på sammenfallet med med Behring Breivik-rettssaken

Da Aftenposten torsdag ettermiddag spurte kommunalministeren om timingen av offentliggjøringen, svarte han slik:

— Vi har selvsagt tenkt godt gjennom dette. Men det er nå beslutningen er klar. Det har også vært dialog med støttegruppen om dette.

Medlem av lokal velforening: Nå er jeg på gråten

— Vi er forferdelig skuffet. Vi trodde ikke dette kunne skje etter den prosessen som har pågått, sier Ole Morten Jensen, medlem av Utstranda velforening til Dagbladet.

— Det er en veldig dårlig dag for oss på Utstranda. Jeg er nesten på gråten nå, sier Jensen.

 • Flere artikler om konfliktene rundt Utøya-minnesmerket finner du her:

Les også

  • Det har vært støtte og protester rundt minnesmerker flere steder i landet, som i Kristiansand:
  Les også

  - Hun overlevde Utøya: – Uverdig og trist krangel

  Les mer om

  1. 22. juli-minnesmerket