Hadia Tajik: Det er kreativt å mene at jeg er følsom

Politikeren tok for første gang i bruk egne personlige erfaringer i debatten mot Frp. Det skapte sterke reaksjoner og tårer.

Mange av dem som ytrer seg hatefullt mot meg, gjør det uansett hva jeg sier, sier Hadia Tajik.

— Du tok et oppgjør mot Frps muslimretorikk på direkte-tv. Hvordan ble reaksjonene?

— De har vært ulike, og det har vært interessant å se hvordan Frp har valgt å håndtere denne saken. Om hvordan enkelte representanter uttaler seg og går god for ting som mistenkeliggjør mitt verdigrunnlag uten at ledelsen tar et direkte oppgjør mot det.

- Hva slags reaksjoner har du fått?

— Mange. Jeg tror knapt jeg har fått flere tilbakemeldinger og reaksjoner på noen sak. Fra vilt fremmede mennesker, på mail, sms, på sosiale medier og ansikt til ansikt. Støtten og engasjementet har vært overveldende, og den oppmuntrer og gjør meg glad.

- Ikke alle har vært positive?

— Nei, og de går både på person og sak. Noen mener jeg slett ikke kan eller bør kunne kreve at Frp-ledelsen tar ansvar. Noen mener at det er greit å klikke "liker" på hatefulle ytringer. Det må de gjerne mene, men det er jeg altså uenig i.

afp000767371-4Zo0wVVyN0.jpg

— Hvorfor er det så viktig for deg at Siv Jensen beklager, når Ulf Leirstein og Per Sandberg har gjort det overfor deg? - Leirstein beklaget etter tre dager. Sandberg etter ni dager. Det er ikke beklagelsen som er viktig, men det faktum at ledelsen ikke tar et skikkelig oppgjør med grove påstander som fremtredende tillitsvalgte i FrP sier eller støtter opp om. Når ledelsen ikke tar avstand, tolkes det som aksept.

- Hadde du en strategi da du deltok i NRKs Debatten?

— Jeg spurte meg selv på forhånd hvordan jeg mest mulig kunne være konkret? Jo, ved å bruke mine egne erfaringer som rambukk mot partiets forklaringer og bortforklaringer. Jeg ønsket å gjøre det i et forsøk på å trenge igjennom.

- På hvilken måte?

— Angrepene mot meg illustrerer bare et generelt poeng: Når tillitsvalgte kommer med mistenkeliggjørende utsagn sitter ledelsen stille. Når andre har konfrontert Frp med dette før har partiet kunne gi generelle svar og slippe unna.

Les også:

Les også

Anders Behring Breivik var alene om handlingen, men han er ikke alene om holdningene

— Du sier Frps angrep mot deg danner et mønster. Hva mener du med det?

— Istedenfor å angripe noe jeg har sagt og si: Dette var ikke bra nok, dette er ikke godt nok eller dette var en dårlig løsning, går de langt i antyde at man ikke kan stole på mitt verdigrunnlag. Det er uvanlig i den politiske debatten.

- Hvorfor var det så viktig å ta dette oppgjøret der og da?

— Arbeidet mot voldelig islamisme er en av de viktigste og vanskeligste verdikampene i vår tid: Det finnes noen i Norge som sympatiserer med terrororganisasjoner som IS. Noen drar til og med til Syria for å krige. Vi må alliere oss bredt, og viktige alliansepartnere er også helt vanlige norske muslimer. Hvis mistenkeliggjørende retorikk får dominere, skyver vi unna mange av de vi må alliere oss med for å få bukt mot dette.

- Var ditt personlige utspill avklart med Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen?

— Jeg ba ikke om lov, men ga dem et vink at det kanskje ville komme noe fra meg som skapte temperatur i debatten.

- Har noen i Frp egentlig sagt at du går god for tvangsekteskap, og oppfordrer til halshugging og drap?

— Når det gjelder halshugging, drap og muslimdominans handler det om Leirsteins "likes" på Facebook. Påstandene om at jeg fornekter norsk kultur og egentlig er for tvangsekteskap har vært utspillet fra deres representanter.

- Får du flere personangrep enn andre norske politikere?

— Det vet jeg ikke. Dette handler uansett ikke om personkarakteristikker. Men at noen stiller spørsmål om min lojalitet til Norge og til mitt verdigrunnlag, ser jeg ingen grunn til å akseptere.

— Mye har denne uken handlet om deg, ditt sinne og ikke minst tårene som kom da NRK-debatten var ferdig?

— Det var godt å få sagt det jeg sa da kameralyset var på. Etterpå felte jeg noen lettelsens tårer i det jeg trodde var et privat øyeblikk. Hadde jeg visst at NRK skulle skrive om tårene, hadde jeg sluppet tårene da jeg kom hjem istedenfor.

- Klarer du å kontrollere tårene?

— Ja. I denne situasjonen. Fordi jeg var lettet, ikke lei meg.

- Så tårene var ikke et forsøk på å oppnå sympati?

— Jeg vil ikke ha sympati, jeg vil se lederskap. Dette handler om Frps generelle adferdsmønster, denne gangen illustrert med konkrete eksempler. Jeg tror folk flest er oppegående og smarte. De tåler konfrontasjoner og tydelig tale, og jeg tror de fleste er i stand til å identifisere oppriktighet når de ser det.

- Noen har hevdet at du er sår og følsom mot kritikk?

— Det er kreativt å mene at jeg er følsom.

Les også:

Les også

Tajik (Ap) til Frp: - Dere har en skittentøyvask å ta

— Blir du aldri lei deg når debatten går en kule varmt, og det er tøffe oppgjør?

— I det store og det hele mener jeg at diskusjoner skal initieres og gjennomføres uten at de preges av følelser, emosjon.

- Hva er det viktigste du og andre politiker kan gjøre for hindre rekruttering og utbredelse av radikal islamisme?

— Det ene er straffesporet som handler om norsk lov, at det ikke er lov å rekruttere, drive terrortrening og opplæring. At de som bryter loven, straffeforfølges, og at politi og sikkerhetstjenesten settes i stand til å iverksette rettslige eller andre reaksjoner. Så må vi forebygge.

- Forebygging er så mye?

— Vi må fange opp ungdommene i randsonen. De som ikke i dag har gjort noe galt, men som står i fare for å gi etter for karismatiske opinionsledere.og hindre dem utpå den gale veien.

- Bør ikke foreldrene stilles større krav til?

— Å få barn er et stort ansvar. Foreldre, både til islamister og høyreekstreme har selvsagt et stort ansvar for oppdragelse og verdinormer. Men i mange tilfeller er det ikke foreldrenes islam dagens ekstreme islamister i Norge forfekter. Den kommer geografisk fra andre steder i verden enn våre innvandrergrupper i hovedsak gjør. Men foreldrene kom ikke til landet med den islamske retningen. Ungdommene har selv importert den.

- Kristin Clemet skrev i sin blogg at du hetses for den du er, ikke for hva du gjør. Hva synes du om det?

— Jeg synes det var en fin støtte. Hun var ikke nødt til å skrive den bloggen, men hun gjorde det, og det gjør meg ekstra takknemlig.

- Har du eksempler på hets?

— Jeg registrerer at mange av dem som ytrer seg hatefullt om meg, gjør det uansett hva jeg sier. Jeg kan si: "Få kulturlivet ut til folket!" I kommentarfeltet står det:" Du sender vel pengene ut av landet, til en islamsk imam..!"

- Hva gjør alle kommentarene med deg?

— Jeg har levd med dem siden jeg ble en offentlig person. Jeg blir aldri immun, men har lært meg å leve med det.

- Er du redd når du opplever trusler og hets?

— For livet mitt, mener du?

- Ja..?

— Nei, det er jeg ikke.