Norge

Bier og humler gjør en livsviktig jobb. Nå er hver tiende art truet.

Forsvinner insektene, forsvinner vi.

Humlene ser ut til å være mest utsatt for klimaendringene.
 • Ole Magnus Rapp

De surrer, stikker og irriterer, men uten disse insektene vil vår verden bli dramatisk annerledes.

Illevarslende tall

Nye tall fra en ekspertgruppe i Den internasjonale naturvernorganisasjonen, IUCN, som lager den europeiske rødlisten for veps, viser at 10 prosent av våre bie— og humlearter er truet eller nær truet. De er på listen over arter som er i tilbakegang og kan stå i fare for å forsvinne.

Ingen har et fullgodt svar på hvorfor disse viktige insektene forsvinner, men reduksjonen skjer parallelt med et mer effektivt jordbruk, nye plantevernmidler og et endret klima.

Humlene er spesielt utsatt

IUCN roper et spesielt varsku for humlene som har hatt den kraftigste tilbakegangen, og slår samtidig fast at mørketallene er høye. Det er store insektsgrupper vi dessverre vet veldig lite om.

Blomster og bier er symboler på Jordens fruktbarhet. Forsvinner biene, ligger vi tynt an.

Når den nye rødlisten til Artsdatabanken i Norge kommer ut til høsten, vil ca. 30 prosent av artene i kategorien broddveps, som inkluderer bier, være vurdert som truet. Allerede har slike insekter dødd ut, og blant enkelte arter er det kun få individer igjen.

Naturens komplekse samspill

Ca. 84 prosent av Europas blomstervekster er avhengige av bier og deres kolleger for å formere seg. I naturen er dette et komplekst samspill, der forskere fortsatt har store kunnskapshull.

De er irriterende for mange, men uten disse insektene ville en rekke bær— og fruktarter neppe eksistert. Vi måtte klare oss uten multer, epler, appelsiner, nøtter, meloner og mye annet.

Presis bestøvning

Samtidig som insektene forsyner seg av søt nektar fra plantene, fester pollen seg til dem og blir tatt med videre til neste plante. Pollen treffer arret, og dannelse av et nytt frø kan starte opp. Mye av denne bestøvningen skjer også via vind, men dette er aldri så presist som når insekter utfører jobben.

Rundt ti prosent av Europas villbiearter er truet.

– Bier er viktige bestøvere av mye av det vi spiser. Om disse forsvinner helt, som nok ikke vil skje, så vil matvaremangelen bli stor, prisene på det som fortsatt kan dyrkes vil eksplodere og vårt naturmangfold reduseres sterkt, sier Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning. Han er insektforsker – entomolog – og deltar i forskergruppen som skaffer data om norske insekter.

Både humlene og biene er «veps»

– Av ca. 2000kjente biearter i Europa er ca. 10 prosent truet. Det betyr at hver tiende villbieart kan forsvinne om utviklingen fortsetter, sier Snorre Henriksen som er prosjektleder for den norske rødlisten som utgis av Artsdatabanken.

I Norge regner man med at det er ca. 8000 ulike arter veps.

I Norge regner man med at det er ca. 8000 ulike arter veps. Rundt 4300 av disse er registrert og har fått et navn.Innen paraplybegrepet «veps», blant fagfolk kalles det ordenen, finnes biene.

Humlene regnes som en egen slekt blant biene igjen.

Ifølge Artsdatabanken er det 35 ulike humlearter her til lands, og ca. 208 ulike biearter. Vi har kontakt med kun noen få av artene: De som produserer honning og de som av andre årsaker er aktive i sitt nærområde.

Innen ordenen veps finnes også en rekke små parasitter som er lite undersøkt.

Moderne landbruk og nytt klima

 • Mangfoldet av insekter er redusert samtidig som landbruket er blitt mer intensivt og effektivt.
 • Det er i stor grad slutt på vakre blomsterenger og kulturbeiter, en biotop biene foretrekker og der de får leve sitt liv i fred.
 • Bruk av plantevernmidler og miljøgifter kan også ha påført insektarter svært endrede livsvilkår.
  Også et mindre forutsigbart klima rammer. Spesielt humlene ser ut til å bli ekstra utsatt for global oppvarming, med mer styrtregn, mer tørke og hetebølger. I IUCN-undersøkelsen fremgår det at 24 prosent av Europas humlearter er truet.

I USA har bønder innsett at noe er fullstendig galt, og nå flyttes bikuber rundt fra jorder til jorder, slik at insektene får gjort sin viktige jobb. Her har man erfart at plantevernmidler gjør at bier ikke finner like lett tilbake til bikuben. Biene forsvinner, og bonden må ale opp flere bier.

Veps er fryktet av mange – men frykten for at den forsvinner burde være større.

Fare for maten vår– En global pollineringskrise kan true matvaresikkerheten i verden, heter det i en rapport Artsdatabanken la frem i 2013.

Insektforskere og biologer fra Universitetet for miljø og biovitenskap, Bioforsk og NINA (Norsk institutt for naturforskning) sto bak rapporten, der en av konklusjonene er at man vet svært lite om årsaken til at viktige insekter forsvinner.

Naturens sammensetning er kompleks og fint tilpasset. Insekter er også mat for blant andre fisk og fugler, og når føden uteblir kan dramatiske ting skje. Rype, for eksempel, vil havne på rødlisten her i Norge. Kanskje skyldes det at viktig flyvende mat har forsvunnet fra rypenes nærområder.

Vi kan redde biene

Kampanjen «Summende hager» ble startet i 2014. Den er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Det norske hageselskap, og lærer folk å legge til rette for humler og bier i egen hage.

– Når vi inviterer folk til å være med på å redde humler og bier, så er det for å bidra til å redde vår egen eksistens på langs sikt. Kampanjen «Summende hager» er en dugnad som nytter, sier klima— og miljøminister Tine Sundtoft.

Kampanjen gir tips til folk om hvordan de kan bidra med å redde humler og bier gjennom enkle tiltak, som å plante humlevennlige blomster og busker. Lær hvordan du kan bidra til å gjøre din hage mer bie- og humlevennlig på Facebooksiden Summende hager.

Les også:

 1. Les også

  Denne miljøtrusselen er til å spise opp...

 2. Les også

  Dette synet på Svalbard skremmer norske forskere

 3. Les også

  Hva er det som skjer med kloden vår?

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  KULTUR
  Publisert:

  Hun ble trukket penger via suspendert Facebook-konto: – Ingen hjelp fra Meta

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5