Norge

Terrorvarsel i flere land

Politiet frykter gateangrep på uniformerte tjenstemenn og -kvinner. - Det er ikke befolkningen som sådan som har fått et økt trusselnivå, sier politidirektøren.

  • Lars Inge Staveland

— Det er en trussel som preges av lite planlegging og kan enkelt gjennomføres av enkeltpersoner, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Han holdt onsdag en pressekonferanse etter at PST gikk ut med varsel om økt fare for terror i Norge det neste året.

«Innenfor de kommende 12 månedene er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge», skrev PST i en pressemelding.

- Trusselen gjelder ikke folk flest

Humlegård sier trusselen er spisset mot forsvar, politi og politikere - ikke mot folk flest.

- Det er viktig for meg å si at situasjonen nå er helt annerledes enn den vi så i sommer. Det er ikke slik at det er befolkningen som sådan som har fått et økt trusselnivå mot seg, det er Forsvaret og politiet. Det er en vesentlig forskjell, og det er viktig, sier Humlegård.

Han sier at PST har ansvaret for å følge opp politikernes sikkerhet.

- Har andre land sendt ut tilsvarende terrorvarsel?

- Ja, både i våre naboland og flere andre land, svarer Humlegård.

Frykter gateangrep på politifolk

Humlegård sier politiet nå går gjennom egne sikkerhetsrutiner siden politifolk er utsatt for plutselige angrep i det offentlige rom.

— Det operasjonsmønsteret som beskrives, er at det foregår angrep på en enkel og rask måte, nærmest på et fortau. Da må vi se om våre ansatte har tilstrekkelig vern for seg og sine kolleger i dag, sier politidirektøren.

Han utelukker ikke at også uniformert personell fra Forsvaret er utsatt for økt fare.

Kan vare i flere år

— Dette er ikke noe som ser ut til å gå over med det første. Vi må innrette disse tiltakene slik at de skal kunne virke over tid. I hvert fall flere måneder og kanskje flere år, sier polititoppen.

Han sier imidlertid at det nå ikke er snakk om å massemobilisere politifolk i gatene slik som da trusselnivået ble hevet i sommer.

Vurderer mer bevæpning

Humlegård vil ikke gå i detalj om hvilke tiltak som er aktuelle for politiet, men sier skjerpet adgangskontroll og informasjon til medarbeidere er første skritt.

Politidirektøren sier de nå er nødt til å vurdere mer bevæpning av norsk politi.

— Jeg sier ikke at det er nødvendig, men det må vi se nærmere på.

Å ta inn nye sikkerhetsrutiner i det daglige arbeidet blir opp til politidistriktene og politimestrene rundt om i landet.

Velger å være åpne

Humlegård forsvarer beslutningen om å gå offentlig ut med det økte trusselnivået og sier han håper det gir trygghet, ikke frykt.

— PST har gitt ut denne trusselvurderingen offentlig. Det vil gi en trygghet i befolkningen, og vi ser fra i sommer da vi fortalte om trusselen, at det ga en trygghet.

Solberg talte i Stortinget

Statsminister Erna Solberg holdt onsdag formiddag en redegjørelse for Stortinget der hun forsvarer beslutningen om at Norge skal bidra mer militært mot ISILs (også kjent som IS, journ.anm.) fremrykning i Irak.

— Hensikten er å medvirke til å sette de irakske styrkene bedre i stand til å bekjempe ISIL, sier Solberg.

Statsministeren viste til at IS har truet med terroraksjoner mot alle land som bidrar i den militære koalisjonen.

— Vi kan ikke tillate at trusler fra en terrororganisasjon dikterer vår sikkerhetspolitikk, sier Solberg.

Les også

  1. Ap: Trusselen endrer ikke norsk Irak-bidrag

  2. Justisministeren henviser til politiet

  3. Varsler terrorangrep mot Norge

  4. Ekstremister oppfordrer islamfiendtlige til å gå inn i Heimevernet

Politidirektør Odd Reidar Humlegård under onsdagens pressekonferanse.