Tidligere SSB-sjef vil se Finansdepartementets hemmelige notater

Tidligere administrerende direktør i SSB, Christine Meyer, krever innsyn i notater fra tre møter hun hadde med Finansdepartementet i fjor.

Tidligere direktør i Statistisk sentralbyrå, Christine Meyer, krever innsyn i notater fra tre møter hun selv deltok på i Finansdepartementet.
  • og NTB

Finansminister Siv Jensen (Frp) har forklart at hun advarte Meyer mot å fortsette med omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå. Advarslene skal ha blitt framsatt på to møter i januar og ett i september i fjor. Finansdepartementet har utarbeidet notater fra møtene, men Meyer har ikke fått innsyn i dem. Nå vil hun klage på avgjørelsen, skriver Dagens Næringsliv.

Notatene er blitt sentrale i saken, ettersom Jensen og Meyer har hatt helt ulike forklaringer på hvordan møtene forløp. Departementet har vist til at Meyer på disse tidspunktene ble advart mot å fortsette prosessen, noe hun bestrider.

Torsdag holder Stortinget nok en høring om saken. Finansdepartementet forsøkte opprinnelig å nekte å utlevere notatene til kontroll- og konstitusjonskomiteen, men måtte gi seg etter at deres syn ble avvist av Sivilombudsmannen.

Departementet mener imidlertid at Meyer ikke kan få innsyn fordi hun ikke er part i saken, skriver DN.

Meyers advokat Dag Steinfeld mener imidlertid hun må regnes som en part i saken ettersom konflikten endte med at hun fratrådte sin stilling. Meyer får støtte av jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen er en av Norges fremste eksperter på offentlighetsloven.