AIG må betale Terra-kommuner 93 millioner kroner

Forsikringsselskapet AIG er dømt til å betale åtte Terra-kommuner til sammen 93 millioner kroner i erstatning og renter – ti år etter investeringsskandalen.

Terra Securities var en del av Terra-Gruppen. Meglerselskapet ble slått konkurs. Arkiv foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dommen falt i Oslo tingrett mandag.

AIG må ifølge dommen betale 50 millioner kroner, samt forsinkelsesrenter for ti år, noe som beløper seg til rundt 43 millioner kroner.

Erstatningen er for tapet på investeringer som ble gjort etter råd fra meglerforetaket Terra Securities i 2008. De åtte kommunene kjøpte amerikanske kommuneobligasjoner.

Terra-Gruppen hadde tegnet styreansvarsforsikring hos AIG.

– Salget burde ikke vært gjennomført

I dommen heter det blant annet at det var for høy risiko forbundet med svært kompliserte produkter, og at Terra Securities ASA ikke burde solgt disse til kommuner, og at salget ikke burde vært gjennomført.

«Det var forutsatt solgt til institusjonell eller sofistikert institusjonell investor. Kommunene kommer ikke i en slik gruppe», skriver tingrettsdommer Dagfinn Grønvik i den 48 sider lange dommen.

Hattfjelldal kommune i Nordland er tilkjent sakskostnader i saken på vegne av de åtte kommunene. Dette utgjør nærmere 5 millioner kroner.

Mest til Bremanger kommune

Hvis fordelingen gjøres som i tilsvarende tidligere saker, blir erstatning og forsinkelsesrenter delt som følger: Hattfjelldal 8,9 millioner kroner, Hemnes 8,4 millioner kroner, Narvik 13,2 millioner kroner, Rana 14,9 millioner kroner, Bremanger 17,2 millioner kroner, Haugesund 12,7 millioner kroner, Kvinesdal 7,1 millioner kroner og Vik 10,4 millioner kroner.

Det opplyser Rana kommune i en pressemelding mandag.

Bakgrunnen for saken var at åtte norske kraftkommuner tapte store summer da de investerte fremtidige inntekter etter råd fra meklerne i Terra Securities.

I en dom fra Borgarting lagmannsrett ble forsikringsselskapet ACE European Group Limited dømt til å betale de åtte kommunene 50 millioner kroner i erstatning, samt forsinkelsesrenter, noe som til sammen utgjorde omtrent 80 millioner kroner. Kommunene gikk til sak mot forsikringsselskapet til Terra Securities, etter at meglerselskapet gikk konkurs.