Norge

Solheim har tilbakebetalt 50.000 kroner til FN

Erik Solheim, sjef for FNs miljøprogram , har betalt tilbake 50.000 kroner etter at FNs internrevisjon avdekket feil i en reiseregning, ifølge VG.

Erik Solheim, sjef for FNs miljøprogram og assisterende generalsekretær i FN, reiser mye.
  • og NTB

Det fremgår i en epost fra Solheim til hans medarbeidere ved FN-kontoret i Nairobi mandag, skriver VG.

Aftenposten skrev i forrige uke om hvordan FNs internrevisjon i sitt utkast til rapport om FNs miljøprogram UNEP slår fast at Solheim tar for lite hensyn til miljøet, regelverket og budsjettet. Revisjonen foreslår dessuten at han betaler tilbake deler av pengene han har brukt på reisene sine. Det er etter denne kritikken eposten er sendt.

I eposten fremkommer det at tilsynsorganet tidligere i år avdekket tre feil ved Solheims reiseregninger.

Til sammen beløper det seg ifølge Solheim til 50.000 kroner og ekstrautgifter knyttet til at han forlenget et opphold i Norge da hans mor lå for døden i fjor vår.

– Pengene ble tilbakebetalt, sier Solheim til VG.

Han avviser kritikken mot ham og sier at alle reiser han har foretatt har vært på invitasjon fra ett eller flere medlemsland eller for en internasjonal konferanse som klimaforhandlingene eller FNs hovedforsamling.

– Reiser er helt avgjørende for å kunne engasjere medlemslandene, næringsliv og sivilsamfunn for miljøet. Vi har ingenting å skjule, sier han.

Som sjef for FNs miljøprogram har Solheim brukt 4,1 millioner kroner fordelt på 529 reisedøgn, flere av reisene uten tilstrekkelig dokumentasjon på at han faktisk var på tjenestereiser.

Les mer om

  1. Erik Solheim
  2. FN