Dommeren til Cappelen: – Er du på gyngende grunn? Husker du dette?

Lagmann Kristel Heyerdahl brøt inn i aktoratets utspørring av hasjimportør Gjermund Cappelen torsdag.

Gjermund Cappelen (stående) og hans forsvarere, advokatene Kaja de Vibe Malling og Benedict de Vibe, i en pause i lagmannsretten torsdag.
  • Hans O. Torgersen

«Husker du dette?» var spørsmålet fra dommeren flere ganger til Cappelen. Han har forklart at han betalte politimannen Eirik Jensen 500 kroner for hver kilo hasj som ligaen hans smuglet inn.

Aktor, førstestatsadvokat Lars-Erik Alfheim, bruker den omstridte tidslinjen med et stort antall tekstmeldinger mellom Cappelen og Jensen i sin utspørring.

Det er denne tidslinjen, som består av flere ringpermer, som Jensens forsvarer John Christian Elden ba retten om å inndra fra juryen.

«Julefreden senker seg»

Torsdag leste Alfheim opp en tekstmelding som Jensen sendte til Cappelen før julen 2012:

«Nå som julefreden senker seg og pakker skal pakkes og kjøpes til alle, hadde det vært greit å vite når du legger opp til siste styremøte».

– Fortell hva dette er for noe, sa Alfheim.

– Eirik vet at jeg holder på med en innførsel og at det i den forbindelse vanker penger på ham. Styremøte dreier seg om et møte mellom ham og meg og få penger.

– Husker du dette?

– Nei, jeg kan ikke påstå at jeg husker at jeg hadde det møtet der, men innførselen husker jeg veldig, veldig godt.

Det var her dommeren brøt inn i utspørringen.

Spørsmålet om Cappelen betalte penger til Jensen for beskyttelse og informasjon er svært sentralt når juryen skal avgjøre om Jensen er skyldig i korrupsjon og medvirkning til hasjsmugling.

– Men husker du det?

– Det er kanskje nærliggende å spørre her om du husker om du betalte noe til Jensen i denne forbindelse? spurte lagmann Heyerdahl.

– Det har jeg opplagt gjort.

– Men husker du det?

– At jeg husker at vi satt sammen og at jeg ga ham fysisk pengene? Det kan jeg ikke si at jeg gjorde.

– Husker du noe rundt betalingen i det hele tatt?

– Det er det som er problematisk her, det er umulig for meg å skille. Vi har jo møter kontinuerlig, så om han fikk betalingen to dager etter dette eller når han fikk det, det husker jeg ikke.

– Men kan du si det du husker, uansett hva det er du husker, om betalingen til Jensen – i denne forbindelse?

– Da er jeg på gyngende grunn, det er vanskelig å si noe konkret om det når jeg ikke husker det.

– Betyr det at du er på gyngende grunn også om beløpet?

– Om han fikk alt på en gang eller noe sånn, det er også vanskelig å si.

– Og størrelsen?

– Det er det jeg prøver å si, om han fikk 50.000 eller hundre eller 70.000.
Jeg har ikke tenkt å sitte og påstå at jeg husker mer enn det jeg gjør.

Aktor Alfheim overtok så utspørringen:

– Hvor mye skulle Jensen ha?

– 350 kilo, 500 kroner kiloen, det blir 175.000. Det hadde vært lett for meg å sitte og påstå «jo da, jeg husker veldig godt at Eirik fikk 100.000 – det var pakket med strikk», men det gjør jeg ikke, for det husker jeg ikke.