E39- traseen var bestemt. Så fikk Øyvind en telefon.

Etter 11 år trodde folk på Jæren at de var blitt enige om hvor den nye traseen til E39 skal gå. Nå er alt i spill - igjen.

Øyvind Jonassen hadde sett for seg at han skulle bli gammel på gården, og at sønnen skulle overta. Nå er fremtiden uviss.

Strekningen Hove-Ålgård er bare en liten del av gigantutbyggingen E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Det langsiktige målet er en fergefri og langt mer effektiv forbindelse på den 1100 kilometer lange strekningen.

Foreløpige beregninger viser at nødvendige investeringer og utbedringer vil koste rundt 340 milliarder kroner. Det har tatt mange år å utrede i detalj hvor den nye europaveien skal gå, og etter 11 år trodde beboerne på Jæren at traséen var klar.

Les hele saken med abonnement