47 prosent av barna i familievoldssaker er fra innvandrerfamilier

Nesten halvparten av barna i familievoldssaker er fra innvandrerfamilier. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av dommer i norske rettssaler i vår.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk fra Politihøgskolen mener de stygge tallene kan forklares med kulturelle og juridiske forskjeller.

NRK har gått gjennom alle dommer fra norske rettssaler i mars, april og mai i år hvor barn har vært involverte i rettssaker mot deres aller nærmeste.

Det ble domfellelse i 84 saker. I alt 135 barn var involvert i sakene. Av disse er 63 barn i innvandrerfamilier. Det vil si hele 47 prosent. De fleste har bakgrunn fra Afrika og Asia, og mange er fra Afghanistan og Pakistan, viser NRK-undersøkelsen,

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøyskolen sier hun synes tallene er urovekkende. Hun mener alle som kommer til Norge må få tilbud om psykologiske undersøkelser.

Statistikken kan forklares med kulturelle og juridiske forskjeller, mener hun.

– Lovene er forskjellige i Norge sammenlignet med mange andre land. Det kan være at personer kommer fra svake statsdannelser med autoritære diktatur, hvor makten ligger i slekten og familien. De har ikke alle disse organisasjonene som vi har i utviklingslandene, forteller Bjørnebekk.

Hun mener mye handler om æreskultur. Dessuten er det mange innvandrere som flykter fra traumer, ikke minst krig, sier Bjørnebekk.