Norge

Regjeringen: Vurderer stans i offentlige økonomiske ytelser når barn uteblir fra skolen

Nye rutiner. Nye obligatoriske kurs. Nye økonomiske sanksjoner. Slik vil kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sørge for at foreldre ikke hindrer barna i å gå på skolen.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (h) vil bruke skarpere lut mot foreldre som hindrer barns skolegang.
 • Olga Stokke
  Journalist
 • Thomas Olsen
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

– Det har åpenbart sviktet når så mange barn uteblir fra skolen, sier Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister.

Som Aftenposten nylig påviste, er det ganske mange barn som ikke møter til skolestart og som blir registrert fraværende flere uker ut i skoleåret.

Fylkesvise tall for de siste syv årene viser at det gjelder 1409 barn, som tilsvarer 50 skoleklasser med 28 elever.

Noen foreldre blir politianmeldt, men statsråd Sanner vil ha bedre forebygging, rutiner og sanksjoner.

Foreldre med innvandrer- og flyktningbakgrunn vil få et obligatorisk foreldrekurs gjennom introduksjonsordningen slik at de blant annet lærer hvor viktig det er at barna er til stede på skolen.

– Det er helt avgjørende at vi tar tak i dette. Vi vet at mange barn som uteblir fra skolen, går ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Mange av dem som starter på videregående, dropper ut og blir stående uten formell utdanning.

Risikerer å bli fratatt barnetillegget

– Er det aktuelt med strengere sanksjoner?

– Allerede i dag stopper vi barnetrygden etter tre måneder. Men vi må også vurdere stans i andre offentlige ytelser, for eksempel barnetillegget (se fakta eller trykk på lenken).

– Hva med andre ytelser som kontantstøtte, sosialstøtte, arbeidsledighetstrygd?

– Vi vurderer stans i offentlige ytelser, men vi har ikke konkludert. Og alle har rett til offentlig støtte til livsopphold.

Han vil ha bedre rutiner for hvordan skolene skal håndtere dette, de er «åpenbart» ikke gode nok.

– Dette rammer også barn med norsk bakgrunn og som befinner seg i Norge?

– Ja, vi vet at det ikke gjelder bare barn av innvandrerforeldre, sier Sanner, som ikke kan oppgi forholdet mellom de to gruppene, fordi han ikke sitter med tall foran seg.

Både Solveig Horne (Frp) og Abid Raja (Venstre) vil ha strengere sanksjoner mot foreldre som hindrer barn i å gå på skolen.

Stortingspolitikere fra flere partier vil nå bruke skarpere lut mot foreldrene for å sikre barna skolegang.

Solveig Horne, tidligere barneminister for Fremskrittspartiet, ber Regjeringen vurdere å frata foreldre alle offentlige, økonomiske støtteordninger hvis de holder barna vekk fra skolen.

Når så mange barn ikke møter på skolen, mener hun at rutinene for å følge opp må bli bedre og bedre kjent blant rektorer og lærere.

Hasard med barnas fremtid

Venstres Abid Raja mener at det spilles hasard med barna, at foreldre som ikke sørger for at barna kommer seg på skolen, ødelegger egne barns muligheter.

– Ikke alle foreldre forstår alvoret, sier han.

Han innrømmer at politikerne ikke har vært gode nok med å få på plass forpliktende krav og sanksjoner.

– Disse barna får en tidlig vrangstart som gir konsekvenser ikke bare gjennom grunnskolen, men som kan vare hele livet ut.

Siri Gåsemyr Staalesen, Arbeiderpartiets integreringspolitiske talsperson, vil ha lovendring for å spore opp barn som ikke kommer på skolen.

Lovendring for barns beste

Arbeiderpartiets integreringspolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen, vil i likhet med Oslo-byråd Inga Marte Thorkildsen ha en lovendring for å sikre deling av informasjon som gjør det mulig å spore opp barn som ikke møter på skolen.

Staalesen konstaterer at Nav har avslått å dele personopplysninger med andre etater som Utdanningsetaten i Oslo kommune på grunn av taushetsplikt.

– Barns rett til skolegang må prioriteres over mammas rett til personvern. Jeg vil derfor stille spørsmål til arbeidsministeren om dette slik at vi kan få en endring i lovverket til barnas beste, sier Staalesen.

Hun viser til at Oslo kommune har igangsatt hjemmebesøksprogrammet Nye familier med tilbud om hjemmebesøk til alle førstegangsfødende.

Det kan tilføre familier råd om oppdragelse, informasjon om hvor viktig skole er – og det gir kommunen mulighet til å jobbe forebyggende for eksempel mot sosial kontroll.

Les mer om

 1. Skolestart
 2. Innvandring
 3. Integrering
 4. Islam i Norge
 5. Barn
 6. Barnevern
 7. Jan Tore Sanner