Norge

Regjeringen hever den nasjonale skjenkestoppen, går bort fra rødt nivå og endrer karantenereglene

Regjeringen innfører flere lettelser. Fjerner den nasjonale skjenkestoppen og rødt nivå for den videregående skolen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kunne koste på seg et smil da han torsdag presenterte lettelsene i koronatiltakene.
 • Øystein Tronsli Drabløs
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

– Vi er nå inne i en ny fase av pandemien.

Slik startet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) pressekonferansen torsdag kveld. Regjeringen gjør flere endringer og lettelser i koronatiltakene. Disse vil tre i kraft fra midnatt natt til fredag 14. januar.

Her er noen av endringene:

 • Den nasjonale skjenkestoppen fjernes. Det innføres skjenkestopp fra klokken 23. Man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet. All skjenking skal skje ved bordene.
 • Regjeringen gjør enkelte endringer i tisk-strategien. Testing skal i større grad erstatte karantene. Øvrige nærkontakter har ikke lenger karanteneplikt.
 • Videregående skole får grønt nivå, men kommunene kan gjøre egne vurderinger.
 • Kravet om gult nivå i skoler og barnehager oppheves. Men det anbefales gult nivå der smittesituasjonen tilsier det.
 • Det innføres flere lettelser for idretten, spesielt for barn og unge.
 • Offentlige arrangementer innendørs begrenses til 200 på tilviste plasser og 30 på ikke tilviste plasser.

Tidligere torsdag kom Helsedirektoratet og FHI med sine anbefalinger. Disse kan du lese her.

Vil ikke åpne opp helt

Samtidig som regjeringen nå letter på koronatiltakene, brukte Støre taletiden på å minne om at pandemien langt ifra er over. Derfor var det uaktuelt med ytterligere frislipp, ifølge Støre.

– Vi må fortsatt ha tiltak som reduserer kontakten, så vi bevarer kontrollen på pandemien. Fremover vil smitten øke raskt, men færre blir alvorlig syk, sa Støre.

Smitten vil øke raskt, men færre vil bli syke. Det var budskapet fra statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen torsdag kveld.

Ifølge statsministeren ligger smittetoppen fortsatt fremover i tid. Den gode nyheten er at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn andre varianter av koronaviruset. Derfor er sannsynligheten mindre for å bli innlagt på sykehus med omikron.

– Omikron er ikke mulig å stoppe, men vi ønsker å dempe toppen, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Statsministeren advarer om at det kan bli nødvendig å stramme inn igjen dersom smittetallene og belastningen på helsevesenet blir for stor.

Regjeringen fjerner den nasjonale skjenkestoppen.

Lettelser for barn og unge

Regjeringen anbefaler nå grønt nivå på videregående skoler, og gult nivå for barnehager og grunnskoler. Kommunene kan selv bestemme tiltaksnivå i tråd med smittesituasjonen de opplever.

Kunnskapsminister Tonje Brenna opplyste under pressekonferansene at endringene i skolesektoren trer i kraft natt til lørdag.

– Målet er at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne, sa Brenna.

Regjeringen åpner også for at all utendørs aktivitet kan gå som normalt for barn og unge under 20 år.

– Nå kan man gjennomføre cuper, turneringer, skirenn og forestillinger som samler barn og unge, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Innendørs anbefaler regjeringen at det maks er 20 personer som kan trene sammen.

Følger ikke anbefalinger om å erstatte karantene

Helsemyndighetene anbefalte endringer i karantenereglene. Regjeringen fulgte anbefalingene kun delvis. Der Helsedirektoratet og FHI mente at karantene kunne erstattes av testing, har regjeringen opprettholdt dette for husstandsmedlemmer og øvrige nærkontakter.

Karantenereglene er nå:

 • Nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst syv døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst en uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i syv døgn etter nærkontakten.
 • I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.
 • Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg tre dager etter nærkontakt, og ny test to dager senere (dag fem).

– Om kort tid legger vi opp til at husstandsmedlemmer kan teste seg i stedet for å gå i karantene, sa Kjerkol.

Strategien er å skjerme kommunene. Planen er at de isteden kan bruke ressurser på å håndtere utbrudd i helse- og omsorgstjenesten. Smittesporing blant sårbare grupper blir også en prioritet for kommunene.

– Vi oppfordrer til at smittede i større grad smittesporer selv. Det letter presset på kommunene, sa Kjerkol.

Vurderer koronasertifikat

Helsedirektoratet og FHI mener pr. i dag det ikke er hensiktsmessig å innføre koronasertifikat etter dagens regler.

Men regjeringen har gitt de i oppdrag å vurdere konkrete forslag til hvordan det kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder.

– Regjeringen er positiv til å differensiere mer mellom vaksinerte og uvaksinerte og vil derfor vurdere dette når det blir mulig å lette ytterligere på tiltakene. Det blir ikke innført strengere forskriftsfestede smitteverntiltak for uvaksinerte enn vaksinerte nå, sa Kjerkol.

FHI mener koronasertifikat ikke kan brukes innenlands basert på EUs løsning.

Begrunnelsen er at enkelte grupper kan få ugyldig sertifikat fordi det har gått for lenge siden de var smittet, eller fordi de ikke har fått 3. dose. De «kan føle seg tvunget til å ta «unødvendig» oppfriskningsdose».

Helsedirektoratet vurderer at innenlands bruk av koronasertifikat kan ha smittevernfaglige gevinster, men at den endelige avveiningen av fordeler og ulemper i stor grad må være en politisk vurdering.

– De vurderingene vil være klar om kort tid, sa Kjerkol.

Les også

 1. Regjeringen innfører tiltak uten å oppgi grunn. Skylder på høyt arbeidspress.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Helsedirektoratet
 4. Regjeringen
 5. FHI