Politikere fra Ap, Høyre, KrF, Sp, Frp, Venstre og SV har fått skattevarsel. De fleste partiene tause om hvem det er.

Men de fleste navnene på de involverte tillitsvalgte er fremdeles ikke noe offentligheten får vite.

Stortinget huser vanligvis 169 folkevalgte, men nå har de sommerferie. Rett etter at de dro for sommeren publiserte Stortinget nyheten om at det foreligger 28 varsler om ekstra skatt mot stortingsrepresentanter som har fått gratis pendlerbolig.

De er blant landets fremste tillitsvalgte. De har fått gratis pendlerbolig av fellesskapet. Skatteetaten mener de på feil grunnlag har unnlatt å betale skatt av godet de har fått. Men hvem de er, får vi kanskje aldri vite.

Skatteetaten mener at 45 politikere fra Stortinget og regjeringsapparatet må betale ekstra skatt. Bakgrunnen er at de har mottatt skattefri, gratis pendlerbolig av fellesskapet på urettmessig grunnlag, ifølge skattemyndighetene.

Totalt skulle politikerne skattet av verdier for 9,6 millioner kroner. For enkelte dreier det seg om verdier for over én million kroner som ikke er beskattet riktig, ifølge Skatteetaten.

Men hvilke av landets fremste tillitsvalgte gjemmer seg bak de 45 varslene om skattekrav? Og hvilken karakter har sakene?

Sladding, hemmelighold og taushet

Det har vist seg umulig å få et umiddelbart svar på. Stortinget har sladdet nesten alt i den 125 sider lange rapporten. Begrunnelsen er at opplysningene er taushetsbelagt.

De det gjelder, har mulighet til å fjerne taushetsplikten. Det har ikke skjedd.

Stortinget mottok rapporten 16. juni. Det siste stortingsmøtet for våren var dagen etter. Da rapporten ble kjent 20. juni, hadde Stortinget tatt sommerferie. Å få politikere i tale var vanskelig.

Skatteetatens gjennomgang er på 125 sider. Stortinget har sladdet store deler av den. Offentligheten får dermed ikke vite hvilke politikere som risikerer baksmell på skatten.

Aftenposten har spurt alle de politiske partiene som er representert på Stortinget om følgende:

  • Er partiet kjent med at dere har tillitsvalgte som er blant dem Skatteetaten mener må betale ekstra skatt av pendlerbolig? I så fall, hvor mange?
  • Dersom svaret er ja, hvem er dette? Dersom dere ikke ønsker å oppgi navn: Hvorfor ikke?
  • Vil dere aktivt oppfordre representantene det gjelder om å være åpne om sine skattevarsler?
  • Mener dere er det er relevant for tilliten til politikere at det blir kjent hvem dette er?

Ap vet ikke om det gjelder deres politikere

Arbeiderpartiet opplyste tidligere onsdag at de ikke var kjent med om av deres politikere har fått varsel fra Skatteetaten.

Kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen skriver i en e-post:

– Vi er ikke informert om hvem som har fått varsel. Stortinget har innrømmet at de har gitt representanter feil informasjon. Siden dette er et varsel og ikke endelige skattekrav, er det forståelig at enkelte ønsker å avvente konklusjon.

Men kort tid etterpå bekreftet Ap-politiker og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen overfor VG at hun er blant de som har fått varsel om ekstra skatt.

Anette Trettebergstuen (Ap) kan få en skatteregning på over 100.000 kroner. Skatteetaten mener hun er blitt beskattet for 340.000 kroner for lite.

Flere Høyre-politikere har fått varsel om mulig endring på skatten, ifølge pressesjef Cato Husabø Fossen. Høyre, Venstre og Frp bekrefter at de har politikere som har mottatt varsel.

– Høyre har i likhet med andre partier også personer som er berørt av denne saken. Foreløpig er dette pågående saker, der enkeltpersoner har mottatt et varsel om et mulig krav som kan komme. Det er ikke konkludert i noen av sakene, påpeker Husabø Fossen i en e-post.

Høyre svarer ikke på hvem dette gjelder.

– Mener dere at det er relevant for tilliten til politikere at det blir kjent hvem dette er?

– Politikere skal som alle andre betale det de skal i skatt. Foreløpig er vi som sagt på et tidlig stadium der dem det gjelder må få anledning til å opplyse sin sak overfor Skatteetaten.

Tidligere Høyre-medlem og statsråd Torbjørn Røe Isaksen fortalte i Aftenposten onsdag at han har fått varsel om skattekrav. Han er nå samfunnsredaktør i E24.

Venstre og Frp er berørt

– Det er tillitsvalgte i Venstre som har fått varsel om ekstra skatt, opplyser Thomas Tangen, kommunikasjonssjef i Venstre.

Venstre svarer ikke på hvem dette gjelder.

Han påpeker at hver enkelt nå må få muligheten til å belyse de faktiske forholdene overfor Skatteetaten.

– Hva folk betaler i skatt er åpent i Norge. Det støtter vi. Foreløpig er det snakk om varsler, ikke ferdig konkluderte saker. Politikere og alle andre skal betale riktig skatt. Det gir tillit.

Dette skriver Jon Engen-Helgheim, kommunikasjonssjef i Frp:

– Vi er kjent med at saken også omfatter representanter fra Frp. Saker som omhandler skattemessige forhold er en sak mellom hver enkelt skattyter og Skatteetaten.

Frp svarer ikke på hvem dette gjelder.

Justisminister Emilie Enger Mehl får skattesmell på om lag 50.000 kroner for bruk av pendlerbolig.

Skattesmell for justisministeren

Senterpartiets Marit Arnstad sier hun ikke kjent med at det er flere Sp-politikere enn justisminister Emilie Enger Mehl som må betale ekstra skatt. Mehl gikk tirsdag ut i VG og fortalte om skattesmell på rundt 50.000 kroner.

Det var Aftenposten som i desember i fjor avdekket at hun hadde hatt pendlerbolig en kort periode mens hun bodde gratis hjemme på pikerommet.

– Vil dere aktivt oppfordre representantene det gjelder om å være åpne om sine skattevarsler?

– Nei, det vil vi ikke, svarer Arnstad, parlamentarisk leder i Sp.

Hun er enig i at politikere må betale skatt som alle andre.

– Men stortingsrepresentantene har også krav på personvern på linje med alle andre.

Tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad gikk av som statsråd og partileder etter avsløringer i Aftenposten om bruken av pendlerbolig.

Taus Ropstad

Pendlerboligsaken startet med Aftenpostens avsløring om tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Ropstad fikk gratis pendlerbolig i Oslo i ti år fordi han ikke hadde meldt flytting fra gutterommet i Agder. Han betalte ikke leie eller andre utgifter til foreldrene. Skatteetaten har slått fast at politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt av fordelen av å ha gratis pendlerbolig.

Ropstad har ikke ønsket å svare på spørsmål om han har fått varsel om ekstra skatt.

– KrF har også personer som er berørt av denne saken. Dette er saker som fortsatt er i prosess. Det er ikke er konkludert i sakene, men berørte har nå dialog med Skatteetaten. Man er opptatt av å få avklart sin sak og ikke minst av å betale riktig skatt, skriver Julie Kristine Kordahl, sekretariatsleder i KrFs stortingsgruppe.

KrF svarer ikke på hvem dette gjelder.

Mener dere er det er relevant for tilliten til politikere at det blir kjent hvem dette er?

– Det er en selvfølge at politikere skal betale riktig skatt, og det er viktig for tilliten til både systemet og politikere at det nå ryddes opp i dette, svarer hun.

Rødt og MDG: Ikke berørt

MDG og Rødt opplyser at de ikke har politikere som er berørt av saken.

– Det viktigste nå er å gjenreise tillit. Det er best om alle representantene dette gjelder viser åpenhet. Jeg håper samtidig at mediene er tydelige på at en eventuell restskatt ikke trenger å bety at folk har gjort noe ulovlig, skriver MDGs Rasmus Hansson i en e-post.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes oppfordrer til åpenhet. Og opprydding.

– Vi oppfordrer de folkevalgte og partiene til så mye åpenhet som mulig, også om denne saken, sier han.

– Det aller viktigste nå er at Stortinget tar sin del av ansvaret, etter å ha feiltolket loven i lang tid, og at vi får nødvendige systemendringer for å rette opp ordningene.

SV viser til at spørsmål om skatt er et forhold mellom den enkelte og Skatteetaten, og at den enkelte selv må avgjøre om de vil gå ut.

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes bekreftet tirsdag at han har fått varsel om ekstra skatt. Fylkesnes fikk gratis leilighet av Stortinget selv om han leide ut leiligheten på Grønland i Oslo. Han leide også delvis ut boligen i Tromsø han var folkeregistrert i.

Stortingets direktør Marianne Andreassen uttalte til Aftenposten tirsdag at de må få tid til å gå grundig gjennom rapporten fra Skatteetaten før de konkluderer.