Vil ikke kreve åpenhet av egne politikere som har fått skattekrav-varsel

Han leder en regjering som har lovet mer åpenhet. Men Jonas Gahr Støre vil ikke «bruke pekefingeren» og kreve at de ukjente politikerne bak 41 pendlerbolig-skattesaker skal stå frem.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte pressen fredag formiddag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fikk flere spørsmål om pendlerbolig-skatt på regjeringens halvårlige pressekonferanse fredag.

Arbeiderpartiet har politikere som er blitt varslet om baksmell fra Skatteetaten.

I tillegg er Støre sjef for Statsministerens kontor – som selv har fått varsel om baksmell på skatten etter pendlerboligsaken. Skatteetaten har sendt ut i alt 45 varsler om pendlerbolig-skatt til politikere.

På spørsmål til Støre om politikerne bør stå frem og fortelle om sine saker, svarer Støre:

– Det er klokt å være åpen, men jeg vil ikke bruke pekefingeren på dem som ikke er åpne.

– Er du kjent med om det er flere Ap-politikere enn Anette Trettebergstuen som har fått varsel?

– Jeg er statsminister og leder for Statsministerens kontor. Embetsverket der har svart på en rekke spørsmål som knytter seg til den forrige regjeringen. Jeg har vært opptatt av de får gjøre den jobben, sier Støre. Han legger til:

– Jeg har ikke sett noen navn i dette som gjelder politikere i regjeringen, eller noen i Stortinget.

Hemmelighold og taushet

Aftenposten har gjennom flere artikler belyst den manglende åpenheten rundt håndteringen av saken om pendlerbolig-skatt.

45 politikere er blitt varslet om at Skatteetaten mener de har unndratt seg skatt. Men av disse er det bare fire navn som er offentlig kjent.

Regjeringen Støre har åpenhet som et av sine mantraer. Åpenhet er nevnt 13 ganger i regjeringsplattformen. Blant annet er åpenhet rundt økonomi nevnt.

Men fordi skattedetaljer regnes som noens privatsak i Norge, er det opp til politikerne selv om velgerne skal få vite hvem som har fått varsel om skattekrav etter pendlerbolig-sakene. Kun 4 av i alt 45 politikere har til nå valgt å være åpne om dette.

Støre er ikke kritisk til det.

– Forhold mellom enkeltpersoner og skattemyndigheten er noens personlige forhold. Derfor vil ikke jeg stå her og si at alle stortingsrepresentanter skal stå frem i offentlighet med sin sak.

– Men er goder som politikerne har i egenskap av vervet, egentlig en privatsak?

– Nei, og det er derfor jeg sier at det er viktig med stor grad av åpenhet. Det er viktig med klarhet rundt hva som er regelverk, slik at det kan bli tillit blant folk til disse ordningene.

Sterke reaksjoner

– Mellom en enkeltperson og skattemyndighetene kan det også være veldig personlige forhold, som jeg har respekt for.

– Tror du det påvirker tilliten at det er så få som har stått frem med sine skattekrav?

– Jeg tror det vil styrke tillit med størst mulig grad av åpenhet. Mangel på åpenhet kan i noen tilfeller øke en begrunnet eller en ubegrunnet mistanke.

Politikere fra Ap, Høyre, KrF, Sp, Frp, Venstre og SV har fått skattevarsel fra Skatteetaten. Men de fleste navnene på hvem dette gjelder, er fremdeles ikke noe offentligheten får vite.

Blant dem som har reagert mot hemmeligholdet, er tidligere SV-stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson. Han sier at han «er rasende» for det han omtaler som hemmelighold og taushet som er ødeleggende for demokratiet.

Også Dagbladet har vært kritiske på lederplass.

– Det å holde skattekortet tett til brystet i håp om å gjenreise tilliten til stortingsrepresentantene, er en dårlig løsning, skriver avisen på lederplass.

Fått varsel om straffeskatt

I et eget brev får Statsministerens kontor beskjed fra Skatteetaten om at de må vente «skjerpet tilleggsskatt» som følge av manglende betaling av arbeidsgiveravgift for 17 politikeres pendlerboliger.

Tilleggsskatt er en straff som gis til skattytere som «forsettlig eller grovt uaktsomt» har gitt skattemyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger som gir skattemessige fordeler.

Statsministerens kontor risikerer inntil 20 prosent straffeskatt som følge av feilaktig innrapporterte opplysninger, har Skatteetaten tidligere varslet. Statsministerens kontor kan klage på beslutningen, da Skatteetatens foreløpig kun har sendt et varsel.

Støre holder også døren åpen for at Skatteetatens krav ikke vil bli stående.

– Nå har skattemyndighetene kommet med sine synspunkter. Det er sendt forhåndsvarsel, men dette er ikke skattemyndighetenes endelige synspunkter. Det skal fattes endelig vedtak, sa Støre.