Fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud

Den siktede etter drapene på Kongsberg er varetektsfengslet i fire uker, ifølge en kjennelse fra Kongsberg og Eiker tingrett.

Espen Andersen Bråthen er siktet for drapene på fem personer på Kongsberg onsdag kveld.

Politiet fikk medhold i kravet om varetektsfengsling for fire uker med brev- og besøksforbud, samt full isolasjon og medieforbud de to første ukene, for 37 år gamle Espen Andersen Bråthen.

Han er siktet for drapene på fem personer på Kongsberg onsdag kveld. Tre andre personer ble skadet.

Bråthen ble torsdag overtatt av helsevesenet etter en vurdering av helsesituasjonen hans.

– Dette er en situasjon som vil ta noe tid. Utfallet av dagens kjennelse var gitt på forhånd, og jeg har ikke behov for å kommentere den noe nærmere, sa mannens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, til Aftenposten rett før kjennelsen fra tingretten var klar.

Den siktede hadde på forhånd samtykket til kontorforretning og varetektsfengsling.

Retten er enig i politiets krav om brev- og besøksforbud, samt at siktede ikke skal kunne lese aviser eller følge med på nyhetssendinger.

Retten viser til sakens alvorlige karakter og at det har vært stor medieinteresse både nasjonalt og internasjonalt. Dersom siktede ikke skjermes for dette og for andre innsatte, vil viktige bevis kunne gå tapt, blir det påpekt.

«Dette gjelder særlig i forhold til undersøkelsen av siktedes psykiske helse», heter det i dommen.

Judisiell observasjon

37-åringen skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige, og dette arbeidet startet ifølge politiadvokaten torsdag. Han har i avhør erkjent forholdene han er siktet for.

I en full judisiell observasjon vil den siktede bli observert og vurdert av to sakkyndige som vil forsøke å avklare om han var å anse som tilregnelig på tidspunktet for da drapene skjedde onsdag kveld.

Dersom de kommer til at han ikke var tilregnelig, kan han heller ikke straffes for gjerningene, men kan bli dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Skulle en full judisiell observasjon konkludere med at han ikke var å anse som utilregnelig, kan de også uttale seg om faren for fremtidige voldshandlinger, noe som kan få betydning for om den siktede kan idømmes forvaringsstraff eller om de anser det for tilstrekkelig at han dømmes til en ordinær tidsbestemt fengselsstraff.

Politiets krimteknikere var fredag formiddag i arbeidet på åstedene i Kongsberg.

Politiet sier det er ingenting i etterforskningen som tyder på at siktede Espen Andersen Bråthen hadde planlagt onsdagens drap på forhånd.

– Det er ingen grunn til å tro at dette er planlagt. Det er heller ingenting som tyder på at det var en situasjon i butikken som utløste dette, sier politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen til TV 2.

Grundig forklaring

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) uttalte torsdag at voldshandlingene på Kongsberg kvelden før fremstår som en terrorhandling. Bråthen gikk til angrep med pil og bue og andre våpen, og er siktet for til sammen fem drap, samt for å ha skadet tre andre.

– Han har gitt en relativt grundig forklaring i avhør. Vi ønsker ikke å si noe om hva han gjorde. Han har gitt en slags begrunnelse for det han gjorde, sa Mathiassen på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Hvorvidt det er en terrorhandling, er noe etterforskningen skal avdekke. Foreløpig har vi grunnlag for en siktelse for drap, sa hun.