– Frykter A- og B-lag om karakterene forsvinner

Helse- og sosialfagansvarlige mener det er for mange ubesvarte spørsmål ved andre opptaksmodeller.

Bør adgangen til høyere studier avgjøres av mer enn karakterer? Etter at Elevorganisasjonen og Norsk Studentunion foreslo dette, har debatten rast. Ikke alle er enige om at dette er en god ide.

Mandag foreslo Elevorganisasjonen, Norsk Studentunion og Sosialistisk Ungdom at adgangen til studieplasser skal avgjøres av mer enn karakterer.Om du har for dårlige karakterer til å komme inn på drømmestudiet, bør du likevel få vise hva du er god for gjennom opptaksprøver, motivasjonsbrev ellerintervju, mener organisasjonene.

Vanskelig å vurdere en motivasjonssøknad

Denne tanken om at gode videregåendekarakter ikke nødvendigvis gir de best egnede studentene, ønsker Elevorganisasjonen at skal spre seg til andre skoler og fagområder. Men selv om egenskaper som å vise omsorg ikke vises gjennom et karakterkort, ser instituttleder for sosialfag ved Universitetet i Stavanger, Einar Ingebretsen, potensielle problemer.

– Hvordan skal man vektlegge en motivasjonssøknad? Sosialfag krever kompetanse på så mange nivå, både menneskelige og akademiske. Jeg frykter også man ville fått en situasjon med A-lag og B-lag hvis en andel av søkerne skulle blitt kvotert inn på bakgrunn av noe annet enn karakterer, sier han.

Skeptisk

Også dekan ved avdeling for helse— og sosialfag ved Høgskolen i Bergen er skeptisk.

– Det kan godt hende den ressursbruken er verdt det, men jeg ville sett studier som viser nettopp dette først, sier dekan Monica Wammen Nortvedt.

– Å vurdere hvorvidt studenter er egnet gjør vi forløpende gjennom studiet, men jeg er ikke så sikker på hvor stor forskjell det ville utgjort å ha en vurderingsrunde i forkant. Det hender jo arbeidsgivere ansetter uegnede kandidater, selv etter intervju. Og siden vi tar inn flere hundre studenter hvert år, og naturligvis har enda flere søkere, ville det blitt mange og nødvendigvis korte intervjuer. Da er det langt fra sikkert man klarer å vurdere godt nok hvorvidt søkeren stiller sterkere enn andre, sier hun.

Politiskolen har allerede bredere opptakskrav

Politihøgskolen er en av landets utdanningsinstitusjoner som krever mer enn gode karakterer for å få innvilget plass. Søkeren må i tillegg gjennom fysiske opptaksprøver, bestå medisinske krav og bli vurdert som personlig egnet. Formålet er at høgskolen skal føle seg trygg på at de sitter igjen med de beste kandidatene når de er ferdig med utsilingsprosessen

– For å sikre at politiet ivaretar sitt samfunnsoppdrag, er det viktig at man allerede i forbindelse med opptaket til Politihøgskolen velger ut søkere som har nødvendige egenskaper. Det opplyser Politihøgskolen i en mail via pressevakt Runar Kvernen.

Han beskriver Politihøgskolens opptaksprosess som meget ressurskrevende, både med tanke på arbeidsinnsats, tid og pengebruk. Nesten 80 personer er involvert i opptaket.

– Vi har tatt flere metoder i bruk for å finne frem til de best egnede studentene, sier Kvernen.

Aftenposten mener :