2018 var et ekstremt år. Nå har rekordtørke slått til igjen.

Sensommeren er blitt knusktørr en rekke steder i Sør-Norge. Værmønsteret klimaforskerne nå har begynt å se om sommeren, bekymrer norske bønder.

Landbruket hadde en ekstrem sommer i 2018, da dette bildet ble tatt. Nå har en tørke med historisk dimensjon slått til på sensommeren i Sør-Norge.

Det har vært rekordsommer i Oslo. Nå har 38 målestasjoner i Norge aldri målt tørrere august enn i år.

Norges Vassdrags- og Energidirektorats kart viser også hvordan grunnvannsnivåene har sunket den siste måneden. Spesielt har det tørket inn på deler av Vestlandet.

– Tørken vi har nå, er unormal. Men den kan bli mer vanlig mot slutten av århundret. Det vi så i 2018, var veldig ekstremt, sier Ketil Tunheim, klimavakt ved Meteorologisk institutt.

2018 er den tørreste sommeren Norge har opplevd i moderne tid. Da var den aller tørreste perioden i mai og juli. Det fikk store følger for norske bønder og utløste mange skogbranner.

I år er det sensommeren og starten av høsten som er knusktørr. Ved målestasjonen på Blindern i Oslo ble det kun målt 13,7 prosent av den normale nedbørsmengden i august. Og tørken har fortsatt i september.

Et spesielt trekk er at også Vestlandet er rammet av årets tørke. For landet som helhet falt det 35 prosent mindre nedbør enn normalt forrige måned, og det selv om Møre og Romsdal og Trøndelag hadde opp mot 100 prosent mer nedbør enn normalt. Og det har det begynt å danne seg et mønster i deler av landet.

– En utvikling vi har begynt å se, er at det nedbøren østafjells og i Oslo-området kommer mer rotete fordelt i løpet av sommeren. Det er mer tørre perioder og styrtregn, sier Tunheim.

– Bekymrer oss

Denne utviklingen med lengre perioder med tørke og kraftig nedbør uroer Norges Bondelag.

– Det bekymrer oss definitivt det at været henger seg opp med lange perioder tørke og kraftig nedbør. Vi ønsker en god blanding, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Tørken i august måned i deler av landet har vært bra for kornbønder i år. Det har gitt enkle arbeidsforhold i høstingen og høy kvalitet på kornet. Men utviklingen krever tiltak.

– Tørkesommeren i 2018 var en katastrofe. Klimatilpasning blir viktigere og viktigere. Vi har nok bare sett starten av klimatilpasning for å sikre matproduksjon og jordbruk i årene sommer kommer. Det handler om drenering, men også vanningsanlegg for å takle tørkesituasjonen, sier Gimming.

Utviklingen i grunnvannstilstand fra 5. august til 5. september. Spesielt Vestlandet er rammet av tørke som har gitt svært lav grunnvannstand.

Klimaforsker Tunheim påpeker at det blir store variasjoner i somrene i fremtiden også, og at de kan bli både kalde, våte og tørre. Men situasjonen totalt sett vil trolig endre seg.

– Et manns minne i det 21. århundret blir nok ganske annerledes enn manns minne på 1900-tallet. Det blir mer tørke når vi nærmer oss 2100 enn det var i perioden fra 1900 til 2000, sier Tunheim.

Mangel på nedbør er meldt fra en rekke målestasjoner i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Vestland.

– Vi venter mer tørke og generelt hyppigere tørkeperioder i tiårene som kommer. Men jeg skal være forsiktig med å si at årets tørke er det vi normalt vil se i nær fremtid, sier Tunheim.

Uvanlig værtype

Værsituasjonen gir også andre følger. Strømprisen i Sør-Norge klatret mandag til årets høyeste nivå. Foruten dyr strøm i Europa er bakgrunnen nettopp det tørre været i Norge. Det er også sendt ut gult farevarsel for skogbrann i Sør-Norge. Det er en situasjon som varer til det kommer skikkelig regnvær.

Men hva forårsaker den uvanlige tørken nå?

Meteorologisk institutt opplyser at det er fravær av lavtrykk fra sørvest, sør og sørøst som har ført til tørke på Østlandet. Det er lavtrykk fra denne retningen som normalt skal gi skyer og nedbør i områdene rundt Oslo og på Østlandet. Og lavtrykkene har også plassert seg lenger nordover enn Vestlandet langs kysten.

– Det er uvanlig at det er så tørt på denne årstiden Selv om det ikke er denne tiden av året det er mest nedbør, så er det usedvanlig tørt til å være sensommer og tidlig høst. Det er sjelden vi har tørrvær over så lang tid. Det er rett og slett tørke, sier Per Egil Haga, vakthavende meteorolog.

Nå skal det riktignok trolig løsne litt mot helgen på Vestlandet. De 20–40 millimeterne som kan falle, spesielt i de tidligere fylkene Rogaland og Hordaland, er kjærkomne. Men det er fortsatt moderate mengder for årstiden i en del av landet som har svært lave grunnvannsnivåer. På Østlandet er det snakk om svært lite nedbør også fremover.

Det har vært rekordsommer i Oslo. Det er aldri blitt målt flere dager over 20 grader i sommermånedene juni, juli og august.

Prognosene for de neste seks ukene, som strekker seg godt inn i oktober, viser at dagens situasjon kan vare. Det ligger an til en mer normal nedbørsituasjon i en periode fra midten av september. Men så vil situasjonen igjen snu.

– Det ser faktisk ut til å forsterke seg med høytrykk igjen, og det er ingen permanent endring i sirkulasjonen, sier Haga om situasjonen på Østlandet.

På Vestlandet kan det imidlertid bli en mer normal nedbørsituasjon igjen fremover.

– Vi er blitt vant til rekorder de siste årene. De fleste rekordene handler om lite nedbør med unntak av styrtregn og økende hyppighet varmerekorder, i stedet for kulderekorder, sier Haga.