Daglig er det nye snøskred. Toppturer får mye skyld for at man ser flere ulykker.

– Det er en utrolig mengde folk ute, sier skredekspert Christian Jaedicke ved NGI. Han ber folk sette seg grundig inn i farevarsler og lokale forhold.

Nødetatene jobbet på stedet etter en skredulykke i Balsfjord 27. mars. To menn ble skadet i skredet.

Onsdag gikk det snøskred i Troms, Rauma, Ørsta og Gjemnes i Møre og Romsdal. De siste dagene er det også meldt om flere skred i Nord-Norge. Flere personer er tatt og skadet.

Hvorfor er det så mange skred og ulykker? Geolog Gustav Pless ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) peker på to ting:

  1. Et «komplekst» snødekke med flere svake lag med snø.
  2. Det er mye folk i fjellet.

Blant annet har turistene vendt tilbake. Men hvem som er involvert i skredulykker, varierer.

– Det er både nordmenn og turister. Guidede turfølger og folk som går selv, sier Pless.

– Det er bra at folk er ute, men vi oppfordrer folk om å ikke bevege seg i rasutsatte områder, legger han til.

Farevarsel på Vestlandet og i Nord-Norge

Gjennom senvinteren og våren har NVE sendt ut flere farevarsel. For tiden er det utstedt oransje farevarsel for store deler av Nord-Norge og på Nordvestlandet. Årsaken er mye nysnø og penvær, skriver NVE i en pressemelding.

Ofte er det skigåere som tas i skred, ifølge Gustav Pless i NVE. Det henger sammen med en langvarig trend:

– De siste 20 årene har man sett at folk drar på flere toppturer. Og toppturene er blitt spredt til nye områder, sier Pless.

Relativt få ulykker

Også seniorekspert Christian Jaedicke i Norges Geotekniske Institutt (NGI) peker ut toppturens popularitet som en faktor i hvorfor folk tas i skred.

– Det er en utrolig mengde folk ute, sier Jaedicke, som også er førsteamanuensis med spesialisering i snøskred ved Universitetet i Tromsø.

– For 15–20 år siden var det bare noen få som dro på toppturer. Nå er det flere hundre, sier Jaedicke.

Han mener imidlertid at folk stort sett er forsiktige. Sammenlignet med hvor mange som er ute og nyter den norske fjellheimen, er det tross alt relativt få som blir tatt av snøskred.

Redningshelikopter og redningsmannskaper jobbet på stedet etter snøskredet ved Blåruttinden i Balsfjord i Troms. Skredfaren er størst på Nordvestlandet og Nord-Norge.

Ber folk lese farevarsler

Antallet ulykker den siste tiden bekymrer overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Han mener det går ut over kapasiteten til sykehus og redningstjenester i Nord-Norge.

– Vi har måttet utsette operasjoner og flytte pasienter til andre sykehus på grunn av det store antallet alvorlige skredulykker, sa Gilbert til TV 2.

Han mener mer på gjøres for å hindre ulykkene.

– Vi er nødt til å intensivere arbeidet for å nå turguider og alle gjestene som kommer hit, sa Gilbert.

Christian Jaedicke i NGI sier han generelt ikke er bekymret for situasjonen. Heller ikke med tanke på at enda flere folk kan strømme til fjellet i påsken.

Han understreker likevel hvor viktig det er at folk leser og følger farevarsler og at turister setter seg inn i lokale forhold.

Men man må være forberedt på at ulykker kan skje.

– Det er alltid noen få som beveger seg i områder man helst ikke skal være, legger Jaedicke til.