Ber politiet trikse for å skjule kilder

Riksadvokaten oppfordrer politijuristene til å bruke "fantasi og kløkt" for å unngå at forsvarerne får innsyn i opplysninger som kan avsløre politiets tystere.

21. september i fjor kunne advokatene Steinar Wiik-Sørvik (bildet) og Trygve Staff hente utskrifter av hemmeligstemplede telefonavlyttinger i NOKAS-saken ved politihuset i Stavanger. Nå går Riksadvokaten til motangrep.
  • Forf>
  • <forf>kjetil Kolsrud <

Etter at Høyesterett besluttet at advokatene i NOKAS-saken hadde rett til å få se stort sett alt som er av dokumenter knyttet til telefonavlyttinger, har politiet fått et alvorlig problem. Hvordan kan politiet garantere anonymitet for tipsere og spanere, hvis alt blir lagt frem i retten?

Kreativt.

Derfor sendte riksadvokat Tor-Aksel Busch et hemmeligstemplet brev til landets politimestere den 7. juli i år, med et direktiv om hvordan de skal forholde seg til den nye situasjonen. Busch vil av strategiske hensyn ikke opplyse hva politimestrene fikk beskjed om, men legger ikke skjul på at politijuristene oppfordres til juridisk kreativitet.— Politiet og påtalemyndigheten må bruke de muligheter som i dag fortsatt finnes til å beskytte sensitiv informasjon. Alt er ikke tatt fra oss. En for defensiv holdning er det bare de kriminelle som tjener på, hvilket er understreket overfor politimestrene og operativt personell i mange sammenhenger. Fantasi og kløkt kan være nyttige bidrag i en vanskelig situasjon, sier Busch, uten å spesifisere hva slags knep han sikter til.

Kraftig kritikk.

I en artikkel i kommende utgave av Tidsskrift for rettsvitenskap, retter Riksadvokaten sterk kritikk mot Høyesterett for den utviklingen som er skjedd på området. Samtidig gjør han det klart at situasjonen etter påtalemyndighetens syn er svært dramatisk."Den situasjon som nå foreligger er (. . .) at politiet har store problemer med å sette i gang etterforskning mot de tyngste kriminelle miljøene fordi man, ikke uten grunn, er engstelig for at dem etterforskningen vil rette seg mot (. . .) får kunnskap om politiets "inngang" til saken. Kunnskap om slike inngangsopplysninger kan sette informantens liv og helse i fare", skriver Busch.Han skriver også at avgjørelsene "på ingen måte er preget av den innbyrdes logikk og forstandige vekting av kryssende hensyn som normalt preger avgjørelsene til vår høyeste domstol", noe som på normalt språk betyr at han mener Høyesteretts avgjørelser er svært dårlige.

Haster.

Til Aftenposten sier Busch at en lovendring må komme raskt.- Riksadvokaten kan ikke sitte rolig og se på at den viktige kampen mot organisert kriminalitet svekkes på avgjørende områder. Jeg understreker at spørsmålet er meget viktig, sier Busch. Han kritiserer sitt eget embete for ikke å ha tatt problemet på alvor før det var for sent."I stedet ble påtalemyndigheten drevet fra skanse til skanse etterhvert som "dokumentproblemstillingene" kom opp", skriver Busch i tidsskriftet.

Les også

- Riksadvokaten må følge loven