Pokerlag er ulovlig

Spiller du poker med venner om en hundrelapp eller to? Det er ulovlig. Her får du oversikt over pokerreglene.

Les også: Pokerfeber på Internett.

Les også: Få pokertips her.

Les også: Millioner i pokerpotten.

Mange medier melder om norsk "pokerfeber" for tiden. Utenlandske spillesteder på Internett melder om rekordvekst, og titusenvis av registrerte medlemmer fra Norge.

I tillegg selger butikker mye pokerutstyr og pokerchips som norske kvinner og menn bruker til private pokerlag. Det er en kjent sak at en del av disse pokerlagene også spiller om ekte penger. Det er faktisk ulovlig.

— Poker er ifølge lotteriloven et lotteri fordi det helt eller delvis er tilfeldig hvem som vinner. Og poker er ikke en lotteriform som de politiske myndigheter har åpnet for her i landet. Derfor er det ifølge lovens bokstav ikke lov å spille poker med innsats, sier Rune Timberlid, informasjonssjef i Lotteri- og stiftelsestilsynet, til Forbruker.no.

- Gjelder dette også dersom hele potten går til vinneren, altså selv om "arrangøren" ikke sitter igjen med noe?

— Ja. Det endrer ikke på lovligheten at hele potten går til en vinner.

Det er sannsynligvis likevel liten grunn til bekymring for pokerlag som spiller med små summer i potten.

— Det ligger i sakens natur at Lotteritilsynet eller andre kontrollmyndigheter ikke har ressurser eller ønske om å kontrollere pokerspill som foregår i "hus og hytter" rundt om i landet. Som kontrollorgan er vi mer opptatt av at det ikke utvikler seg ulovlige og uheldige spillemiljøer i form av spilleklubber og lignende, sier Timberlid.

Å skatte eller ikke å skatte?

Med utbredelsen av poker på Internett er det stadig flere nordmenn som sitter igjen med relativt store gevinster fra utlandet. Tidligere har Skatteetaten vært klar på at gevinster over 10.000 kroner fra deltakelse i utenlandske pengespill er skattepliktige.

På spørsmål om beskatning svarer Timberlid slik:

— Spørsmål om det skal betales skatt av gevinster på utenlandske pengespill er en sak mellom skattemyndighetene og den enkelte spiller.

En av problemstillingene er at om skatteetaten skattlegger gevinster, kan profesjonelle spillere muligens også kreve fradrag for blant annet kostnader og reiseutgifter.

Les mer om dette her.

Pokerregler

Slik er pokerreglementet, ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet:

Er det ulovlig å tjene penger på å spille poker på internett?

"Lotteriloven gjelder for lotteri som avholdes i Norge, og det er "avholdelse", "markedsføring" og "formidling" som rammes. Lovgiver har ikke ment å kriminalisere spilleren, og en kan derfor ikke si at det på generelt nivå er forbudt å spille, selv om nettpoker som sådan kan være et ulovlig avholdt lotteri. En skal imidlertid være klar over at gevinster vunnet på Internett kan være skattepliktige. Dette regelverket er den enkelte spiller selv ansvarlig for å sette seg inn i, og de lokale skattemyndigheter vil være behjelpelige med å gjøre rede for dette."

Hvorfor "stenges"/anmeldes enkelte pokerklubber, men ikke andre?

"Tilsynet er kjent med at det arrangeres mange turneringer, både i poker og andre spill, der det foreligger både innskudd, gevinst og hel eller delvis tilfeldighet. Vi har til nå prioritert å forsøke å stoppe de største pokerturneringene. Det er imidlertid et ressursspørsmål hva tilsynet kan slå ned på."

Er det lov å arrangere pokerturneringer uten pengeinnsats?

"Dersom poker spilles uten pengeinnsats (innskudd) er dette ikke ulovlig etter lotteriloven."

Er det tillatt å drive en pokerklubb dersom klubben ikke tjener penger på driften?

"Det ikke tillatt å drive en pokerklubb der det spilles med innskudd og gevinster. Dette gjelder uavhengig av om klubben tjener penger på driften."

Hva skal til for at poker ikke lenger skal regnes som et lykkespill, men som et ferdighetsspill?

"Poker er et spill der utfallet er delvis tilfeldig idet det er vilkårlig hvilke kort den enkelte spiller får utdelt. Det at spillet går over tid og at det i det lange løp kan være sannsynlig at den beste vinner, eliminerer likevel ikke tilfeldighetselementet i spillet. Dersom poker skal bli regnet som noe annet enn et lotteri/lykkespill må tilfeldighetselementet elimineres, noe som neppe kan skje uten å endre spillets karakter."

Hvorfor er det lov å arrangere sjakk-, bridge- og backgammon-turneringer med pengeinnsats når det også er element av flaks i disse spillene?

"Det er etter tilsynets vurdering ikke tvil om at resultatet i terningspill som backgammon også vil være helt eller delvis tilfeldig. I den grad det foreligger innskudd og gevinst, vil også dette kunne rammes av lotteriloven. En del av problematikken i forhold til bridge er tatt opp med Kultur- og kirkedepartementet og vi avventer svar på dette. Hva angår sjakk kan tilsynet ikke se noe tilfeldighetsmoment all den tid spillebrettet og brikkene er synlige for aktørene."