Norge

Forskere: Forbudet mot kjøp av sex virker

Prostitusjonen i Norge redusert med 20-25 prosent, viser evalueringen av sexkjøpsloven.

Sexkjøpsloven ble innført 1. januar 2009. I dag kom evalueringen som skal si hvordan loven har virket.
 • June Westerveld
 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Rapporten viser at sexkjøpsforbudet har bidratt til lavere etterspørsel etter sex med prostituerte.

Evalueringen viser at prostitusjonsomfanget i Norge er redusert med 20-25 prosent sammenlignet med året før loven trådte i kraft, skriver Vista analyse i sin lenge varslede evaluering av sexkjøpsloven.

I gatemarkedet i Oslo viser feltobservasjoner at omfanget er redusert med hele 45-60 prosent fra nivået før loven ble innført.

— Alt tyder på at det ville vært flere i det norske markedet hvis ikke loven hadde vært der, sier leder for evalueringen, Ingeborg Rasmussen på en pressekonferanse mandag formiddag.

Forskernes dom: Derfor fungerer sexkjøpsloven

Norge mindre attraktivt land

Forskernes hovedfunn er:

 • Håndhevingen av forbudet bidrar til å gjøre Norge til et mindre attraktivt land å drive prostitusjon i.
 • De økonomiske vilkårene for å drive med prostitusjon i Norge er blitt dårligere, og bakmennene får mindre fortjeneste.
 • Det er ingen indikasjoner på at volden mot prostituerte har økt som følge av sexkjøpsloven.
 • Prostituerte viser til at det er færre "stilige lunsjkunder" som kjøper sex enn før, det er færre unge menn som kjøper sex og det er relativt sett flere utenlandske kunder enn før. Flere ressurssterke norske menn, og unge nordmenn, ser med andre ord ut til å ha trukket seg ut av markedet.
 • Loven har trolig redusert omfanget av menneskehandel til Norge
  Det er på forhånd ventet at denne evalueringen vil bli avgjørende for om Regjeringen velger å forkaste eller beholde loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester.
 • Les hele evalueringen av sexkjøpsloven HER
  — Vi finner indikasjoner på at sexkjøpsloven i Norge, i likhet med Sverige, har en normgivende effekt. Dette vil bidra til å dempe etterspørselen etter betalt sex fra prostituerte over tid, sier Ingeborg Rasmussen.

- Har loven vært en suksess?

— Det totale omfanget av prostitusjon har gått ned. Men du får spørre politikerne hvordan de oppfatter dette, sier Steinar Strøm, en av forskerne bak rapporten.

Regjeringen vil vente

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) tok i mot rapporten på vegne av justisminister Anders Anundsen.

- Hva oppfatter du som hovedkonkusjonene i rapporten?

— Jeg oppfatter at forskerne er ganske klar på at sexsalg og sexkjøp er gått ned etter loven. Det registrerer jeg, sier Brein-Karlsen til Aftenposten.

- Betyr det at evalueringen viser at sexkjøpsloven har vært en suksess?

— For de som bare ønsker å ta ned nivået på antall sexsalg, så er den jo det. Jeg mener å huske fra tiden da forbudet mot sexsalg ble innført at man også ønsket å gjøre noe med menneskehandel, for eksempel. Her er jeg usikker på hvordan konklusjonene er i rapporten, og vil gjerne se grundigere på dette.

- Er Frp som parti fortsatt tilhenger av å fjerne forbudet mot å kjøpe sex?

— Ja, det står jo i vårt program. Men nå har vi en regjeringserklæring vi styrer etter, og her står det at loven skal evalueres. Vi vil så legge frem en stortingsmelding, men den er ikke klar ennå.

- Kan det tenkes at Regjeringen lander på en annen konklusjon enn evalueringen dere selv har bestilt?

— Jeg vil ikke konkludere nå, men vil gjerne lese rapporten nøye. Så får vi se om det er ytterligere spørsmål vi ønsker å stille.

Loven står sterkere

Høyre og Frp har programfestet at de vil oppheve sexkjøpsloven, som ble innført av de rødgrønne i 2009.

Men Høyres talskvinne svarer bekreftende på spørsmål om lovforbudet mot sexkjøp står sterkere etter at evalueringen ble lagt frem.

— Ja, det er vel vanskelig å si noe annet. I avtalen med Venstre og KrF har vi sagt at vi skal evaluere loven, og så utarbeide en ny stortingsmelding. Det er klart at denne rapporten blir et viktig dokument i utarbeidelsen av stortingsmeldingen, sier justispolitiker Margunn Ebbesen til Aftenposten.

Også Venstre ønsker i utgangspunktet å fjerne loven.

— Jeg håper Regjeringen våger å foreslå å oppheve sexkjøpsloven. Dette er en veldig viktig sak for oss, sa stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) til Aftenposten i januar.

Mandag sier Venstres Iselin Nybø sier hennes parti avventer stortingsmeldingen fra Regjeringen før de vil trekke noen konklusjoner, og understreker at forholdene de prostituerte lever under vil være aller viktigst for Venstre.

Delte meninger

Regjeringens samarbeidspartner KrF er imidlertid sterk tilhenger av å beholde forbudet mot sexkjøp.

- KrF er glad for at omfanget av prostitusjon er redusert som følge av sexkjøpsloven. Evalueringen viser at loven må bestå. Nå må Venstre, Høyre og Frp lytte til evalueringen og ta debatten om de virkelig vil fjerne en lov som fungerer etter intensjonen, sier nestleder i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad fra KrF.

Innad i regjeringspartiene har meningene vært delte, og både i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har Høyre-topper uttalt skepsis mot å avvikle sexkjøpsforbudet.

«Evaluering av sexkjøpsloven forteller om dempet marked, dempet etterspørsel og svekket mulighet for menneskehandel. Mao. fungert ganske bra?», skriver byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland (H) på Twitter mandag.

Les også:

Les også

Politisk flertall for å fjerne sexkjøpsloven

1500 menn bøtelagt

Siden sexkjøpsloven ble innført 1. januar 2009 er 1.520 menn i Norge bøtelagt. Bøtenes størrelse varierer fra politidistrikt til politidistrikt – fra 7.000 kroner til 30.000 kroner.

Les også:

Les også

Begrepet hallik er misvisende

I samme periode er 400 leiligheter hvor det foregår kjøp og salg av sex blitt stengt etter at utleier er blitt truet med anmeldelse for hallikvirksomhet.

Antall prostituerte som kontaktet PRO-sentret, gikk ned da sexkjøploven ble innført, med 2008 som «toppår».

For og imot

De prostituertes organisasjoner har lenge kjempet for å få sexkjøpsforbudet fjernet og har pekt på at loven i praksis har ført til mer utrygghet og mindre sikkerhet for sexarbeidere.

De store politidistriktene har imidlertid gått inn for å beholde loven.

— Det er ingen tvil om at det organiserte sexmarkedet i land hvor salg av sex er lovlig, er langt større enn i Norge, sier politioverbetjent Jarle Bjerke i seksjon mot organisert kriminalitet i Hordaland til Dagsavisen.

SV ber Regjeringen sette punktum for debatten om sexkjøpsloven.

– Det vil være et dramatisk dårlig signal om Norge skulle oppheve loven, det vil bli oppfattet som en legitimering av sexkjøp og en kapitulasjon i kampen mot menneskehandel, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Jeg vil utfordre Høyre, Frp, Venstre og Miljøpartiet De Grønne til å tenke nytt om denne loven som følge av denne evalueringen, sier Audun Lysbakken.

Blant tiltakene han ønsker seg, er større muligheter for menneskehandelofre til å få opphold i Norge dersom de samarbeider med politiet.

Les også

 1. Innfrir Regjeringen sitt valgløfte?

 2. Hallik-begrepet er klar for skraphaugen

 3. Behold sexkjøpsloven!

 4. Sexkjøpsloven er farlig

 5. Staten som hallik

 6. Sikker på at Stortinget fjerner sexkjøploven