FHI anbefaler ikke dose tre til alle. Men du kan gjøre det for dugnaden, mener Camilla Stoltenberg.

Er du over 45 år eller har underliggende sykdommer? Da bør du ta tredje dose. Alle andre? De kan ta tredje dose. Slik lyder Folkehelseinstituttets råd.

Flere og flere får tredje dose av koronavaksinen. Men hvem har egentlig behov for den?

Det vaksineres med tredje dose i stort monn. Regjeringen skryter jevnlig over tempoet. De fleste over 65 år har fått sin oppfriskningsdose.

Alle over 45 år og personer med underliggende sykdommer, anbefales å ta tredje dose, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Men hva med friske personer under 45 år? Og hva med fullvaksinerte som har vært smittet?

Hva mener ekspertene?

FHI har ingen klar anbefaling for dem mellom 18 og 44 år uten underliggende sykdom. Disse blir jo sjelden alvorlig syke av korona. I tillegg har de god beskyttelse etter to doser.

Det er i dag ikke noe som tilsier at fullvaksinerte mellom 18 og 44 år har et tydelig behov for økt direkte beskyttelse mot korona, skriver de.

Så, bør for eksempel friske og raske personer i 20-årene ta tredje dose?

FHI-direktør Camilla Stoltenberg: Ja, om du vil bidra til dugnaden.

Forsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo: Nei.

Hva er de uenige i?

Stoltenberg: En tredje dose gi bedre beskyttelse mot smitte. Da vil du bidra til å redusere smittespredning i samfunnet, sier hun.

Grødeland: Omikron har så mange mutasjoner at vaksinen neppe vil hindre smitte i særlig stor grad, sier hun.

Det er verdt å minne om at mutasjonene trolig ikke reduserer vaksinens effekt mot alvorlig sykdom. Det er tross alt det viktigste.

En justert vaksine tilpasset omikron, vil kunne gitt økt beskyttelse mot smitte. Den vil trolig først bli tilgjengelig til våren, om det skulle bli aktuelt.

Gunnveig Grødeland er forsker ved Universitetet i Oslo. Hun er ekspert på vaksiner.

Opp til deg selv

Gjennom hele pandemien har FHI vært tydelige om vaksinen: Du bør ta den. To doser er nødvendig for å være godt beskyttet mot korona.

I høst dukket tredje dose opp. Årsaken var at eldre mistet effekt av vaksinen etter et halvt år. Mange fullvaksinerte havnet på sykehus. Dermed skulle eldre, risikopasienter og helsearbeidere få et tredje stikk.

Hvorvidt dose tre er nødvendig for alle andre, har de ikke vært like tydelige på. Er du mellom 18 og 44 år, må du altså ta vurderingen selv.

Vaksiner er for øvrig alltid frivillig. Men FHI har ofte klare anbefalinger om hva du bør gjøre.

Bivirkninger

Da må du veie nytten opp mot risikoen for bivirkninger. Myokarditt er en sjelden bivirkning som spesielt oppstår hos gutter og unge menn. Myokarditt er en betennelse i hjertemuskulaturen.

– Nå er det nyttig å ta en vaksine fordi det er mye smitte. Om du vil bidra til å redusere smitte og sykefravær, så kan det vektes inn i regnestykket, sier FHIs Camilla Stoltenberg.

– Men om det hjelper både meg og samfunnet at jeg tar vaksinen, hvorfor ikke komme med en klar anbefaling?

– Jeg forstår det kan være forvirrende. Det er vanskelige avveininger. Risikoen for alvorlig sykdom er ikke stor. Ellers ville vi hatt en klar oppfordring.

Anbefalingen kan endres på sikt. Å overselge vaksiner er heller ikke bra, ifølge Stoltenberg. Spesielt når det finnes sjeldne bivirkninger.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI). Hun oppfordrer alle som vil bidra til dugnaden, til å ta dose tre.

Trenger du tredje dose om du har vært smittet?

Her er svaret tydelig fra FHI. Dersom du har vært smittet, og har …

  • … én dose: Ta en dose til.
  • … to doser: Ikke ta en dose til.

To doser og gjennomgått smitte vil kunne gi god nok beskyttelse mot nye varianter.

Smitte kan gi gevinst

Faktisk kan det tjene deg på sikt dersom du smittes, ifølge Grødeland ved UiO. Hun forklarer:

Immuniteten fra smitte er bedre enn den fra vaksinen. Da kan du være bedre rustet når det kommer nye varianter. Baksiden er at du må gjennom de potensielle plagene ved å bli koronasmittet.

Det er lite sannsynlig å få alvorlige bivirkninger fra vaksinen.

– Derfor er det ikke feil å ta dose tre. Men det heller ikke feil ikke å ta den, om du er ung og frisk, sier Grødeland.