NVE vil sikre skredgropen i Gjerdrum i ytterligere to år

NVE har gjort et omfattende sikrings- og gjenoppbyggingsarbeid i rasområdet i Gjerdrum – et arbeid de vil fortsette med frem til 2023.

30. desember er det ett år siden kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum kommune. NVE er i gang med et omfattende sikrings – og gjenoppbyggingsarbeid.

– Etter at akuttfasen rundt skredet var over begynte NVE det omfattende arbeidet med å bistå Gjerdrum kommune med å sikre det store skredområdet. Dette arbeidet har pågått i nesten et år og vil pågå i om lag to år til, sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen.

Norges vassdrags- og energidirektorat inviterte torsdag pressen til en befaring av skredområdet og kom med en orientering om det pågående arbeidet der.

30. desember er det ett år siden kvikkleireskredet i et boligområde i Gjerdrum. Ti personer døde, og ytterligere ti personer ble skadet. Skredet førte også til enorme materielle ødeleggelser.

Fare for etterskred

– Gjennom vinteren vil vi bruke tid på å verifisere de løsningene vi har vurdert for stabilisering av skredgropen, og vi vil begynne dette arbeidet på våren. Det er fortsatt fare for etterskred i området, men vi har gode varslingssystemer på plass, sier Hofshagen.

Ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen, under en befaring i skredområdet på Gjerdrum. 30. desember er det ett år siden kvikkleireskredet. NVE er i gang med et omfattende sikrings – og gjenoppbyggingsarbeid.

I september i år kom Gjerdrum-utvalget med første del av sin rapport om skredet og årsakene til det. Endring i bekkeløpet og erosjon i Tistilbekken var hovedårsaken til leirskredet.

Omfanget og hastigheten i erosjonen som ble observert, indikerer imidlertid at det ikke bare er snakk om en naturlig erosjon uten menneskelig påvirkning, het det i rapporten, men det er ikke klart hvem som hadde ansvar for å utbedre situasjonen.

Andre del av rapporten skulle egentlig komme i januar 2022, men er utsatt til mars. I mellomtiden fortsetter NVE sitt sikringsarbeid, som de har fått bevilget midler til fra regjeringen med et kostnadsestimat på 200 millioner kroner.

Les også

Aftenposten mener: Noen må ta ansvar for skredet på Gjerdrum

Uvisst hva skredområdet skal brukes til

– Når vi er ferdig med denne treårs anleggsperioden som vi nå har planlagt, så vil området være trygt for allmenn ferdsel igjen, og til den bruken kommunen avgjør at området skal ha, sier Hofshagen til NTBs journalist i skredområdet torsdag.

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen, som også deltok på befaringen, sier kommunen ikke har avgjort hva som vil skje med skredområdet når NVE har fullført arbeidet.

Skredområdet fotografert torsdag.

– Det var klare planer om hva dette området skulle brukes til før skredet gikk. Nå er det flere meninger og sterke følelser knytte til hva det skal bli. Det er vanskelig å vite hvordan området skal tas i bruk, men uansett skal det sikres og stabiliseres, forteller han til NTB.

Østensen sier at det vil bli vanskelig å på et tidspunkt «vedta» at området er trygt, på grunn av følelsene innbyggerne i Gjerdrum har rundt det som skjedde for nesten et år siden.

– Det er en veldig visuell tragedie, dette. Skredgropen er et veldig tydelig avtrykk, både fysisk og i folks sinn, sier Østensen.