Norge

Dette er veiene Veivesenet prioriterer i 2022

Statens vegvesen vil prioritere 13 lange veistrekninger i 2022. Sjekk om dette er strekninger du bruker.

Rv4, her ved Slattum i Nittedal holder ikke mål med tanke på trafikken som går her. Statens vegvesen skal planlegge hele strekningen Gjøvik-Hadeland-Nittedal. Ifølge veidirektør Ingrid Dahl Hovland skal det skje i dialog med kommunene.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Statens vegvesen legger om planleggingen for riksveiene de har ansvaret for.

Tidligere har de operert med planer over fire år for gitte strekninger. Nå skal det jobbes kontinuerlig på disse strekningene.

Les hele saken med abonnement