Mener norske drapsofre behandles så dårlig at det bryter med menneskerettighetene

Advokat Patrick Lundevall-Unger mener norske myndigheter behandler norske ofre for drap i utlandet og deres pårørende så dårlig at han vil stevne Norge inn for den internasjonale menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Minst 87 nordmenn er drept i utlandet siden årtusenskiftet. Norske myndigheter har ingen oversikt over omfanget på drap på norske statsborgere. Siden år 2000 er mer enn hvert tiende drap som har rammet en familie i Norge, aldri blitt talt med i drapsstatistikken. En av sakene som ikke er regnet med er drapet på den norske studenten Martine Vik Magnussen i London i 2008.

(Stavanger Aftenblad:) Lundevall-Under mener andre land det er naturlig å sammenligne seg med har en helt annen holdning i slike saker enn det norske myndigheter fremviser.

– Norge bryter ikke bare med et grunnleggende prinsipp om at de etterlatte har krav på bistand, for eksempel ved å i mange tilfeller unnlate å opplyse om muligheten til å søke bistandsadvokat på det offentliges regning. I tillegg forankrer menneskerettskonvensjonen rettigheter for avdøde. Det finnes et post mortem-krav som fastslår at et menneske selv når det har gått bort har krav på en rettferdig saksbehandling, sier advokaten til Stavanger Aftenblad.

Les hele saken med abonnement