Norge

La frem dommen over pandemihåndteringen

Tirsdag la Koronakommisjonen – her ved leder Egil Matsen (bildet) – frem sin andre rapport.

Den tar for seg hvordan Norge ble ledet under pandemien frem til 31. oktober 2021. Det er med andre ord Solberg-regjeringens håndtering som er under lupen.

Frykten for sykehuskollaps var et hovedargumentet for å stenge ned Norge flere ganger under pandemien. Derfor er den norske intensivkapasiteten et viktig tema i rapporten.

Kommisjonen mener det er svært alvorlig at dekningen av intensivsykepleiere ikke var bedre da pandemien brøt ut.

Den mener samlet sett at Solberg-regjeringen håndterte pandemien godt. Men den klarte ikke å skjerme barn og unge i tråd med egen målsetting. Smitteverntiltakene rammet barn og unge hardt.

Erna Solberg (H) sier at hun er uenig i mange av kommisjonens funn. Hun Den trekker blant annet frem funnet om at tidligere skjevfordeling av vaksiner kunne hatt en effekt og ført til at man kunne unngått sykdom.

Kommisjonen kommer med både ris og ros. Se de viktigste funnene i faktarammen under.

Les også

  1. Her er dommen over Norges håndtering av koronakrisen

  2. Erna Solberg slår tilbake mot Koronakommisjonen

  3. I 20 år er politikere blitt advart om få intensivplasser. Koronakommisjonen anbefaler flere intensivsykepleiere

  4. Hvordan ble Norge styrt under pandemien? Regjeringen brukte for mye tid på detaljstyring, viser interne rapporter.

Les mer om

  1. Oppsummert-type