Norge

Kirkerådet sier ja til vigselsliturgi for homofile

Vigselsliturgien er et skritt nærmere.

afp000723354-SzxQQY9GOX.jpg
 • Kjersti Flugstad Eriksen
 • Ntb

Bispemøtet var i høst samlet for å finne en løsning på den symboltunge og opprivende striden om hvorvidt homofile skal få gifte seg i kirken.

De vedtok at homofile skal få gifte seg i kirken. Nå har de fått støtte fra Kirkerådet.

Prester vil kunne nekte å vie

Prester som ikke vil vie homofile, vil kunne si nei. Det kan prester i dag når pårørende ønsker askespredning istedenfor begravelse.

Praksisen vil trolig bli med vielse som med askespredning, at prosten spør en annen prest om å utføre handlingen.

I dag er det mulig for homofile par å få velsignelse, men ikke vielse.

 • **_Invitasjonene var sendt ut og maten var bestilt:
Les også

Prest ville ikke døpe tvillingene til Maren og Tine

._**

Tidligst bestemt i januar 2017

For å henge med i svingene er det nødvendig med litt kunnskap om kirkelige organer:

 • Bispemøtet tilsvarer Stortinget — det erde tolv biskopene. De tar stilling til lærespørsmål som dette.
  Bispemøtet vedtok i høst at at homofile
Les også

skal få gifte seg i kirken

 • Kirkerådet er den valgte regjeringen til den norske kirken.
 • Men det er kirkemøtet som skal gjøre det endelige vedtaket.
  Av hensyn til Kirkens enhet legger Kirkerådet opp til at Kirkemøtet senere i år skal fatte et konsensusvedtak i spørsmålet om vigselsliturgi for likekjønnede.

Kirkemøtet består av de 116 medlemmene i de elleve bispedømmerådene. Kirkemøtet samles ordinært en gang i året.

En beslutning kommer tidligst i januar 2017.

I Norge kan ikke homofile gi blod.

Les også

Frankrike åpner for homofile blodgivere

Felles liturgi for alle par uansett kjønn

Et flertall i Kirkerådet mener at det må utarbeides liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap.

Åpen folkekirke, som fikk inn flest delegater etter kirkevalget i fjor, vil ha én felles liturgi, uavhengig om det er et heterofilt eller et homofilt par som gifter seg.

På møtet i Kirkerådet torsdag var både motstandere og tilhengere av en slik vigselsliturgi opptatt av Kirkens enhet fremfor å fremme sine egne primærstandpunkter, heter det i en pressemelding fra Den norske kirke.

Prester skal velge om de vil vie eller ha forbønn

I Kirkerådets vedtak, som ble vedtatt med 14 av 15 stemmer, går det fram at prester skal ha frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller ha forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede.

Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke, mener Kirkerådet.

Dersom Kirkemøtet 2016 går inn for at Den norske kirke skal utarbeide en tilleggsliturgi for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede, kan en slik liturgi vedtas allerede i januar 2017, heter det i pressemeldingen.

Les også

 1. Jeg er udefinert, og det er greit

 2. - Helt feil å trekke inn legning i voldtekstdom

 3. Mistet nesten lysten på å bli prest - så fikk hun drømmejobben