Filter Nyheter: Departementer gransker tilskudd på nær 57 mill. kroner til norsk analyseselskap

Det norske analysefirmaet fikk internasjonal omtale for sin Taliban-rapport. Nå granskes det på grunn av mistanke om at offentlige tilskudd er blitt misbrukt, melder Filter Nyheter.

Utenriksdepartementet går nå gjennom tilskuddene til virksomheten.

Over en periode på sju år har Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet betalt ut 56,9 millioner kroner i tilskudd til Rhipto Rapid Respons.

Rhipto ble verdenskjent da de publiserte en analyse om at Taliban gikk fra dør til dør for å jakte på folk etter Kabul falt. Dette ble omtalt av Reuters og en rekke andre store nyhetsorganisasjoner. Også Aftenposten omtalte rapporten.

Rhipto er et selskap som leverer analyser. Rapportene fra Rhipto skulle blant annet inneholde politikk-anbefalinger for UD, skriver Filter.

Filter Nyheter skriver at de nå kan avsløre at Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet frykter at Rhipto har misbrukt tilskudd. Begge departementene krever store summer tilbakebetalt. Det viser dokumenter Filter Nyheter har fått innsyn i.

Det sentrale spørsmålet i granskningen er om den faktiske økonomien i foretaket stemmer overens med prosjektregnskap som selskapets direktør har sendt departementene som grunnlag for nye utbetalinger, skriver Filter Nyheter.

Les også

Rhipto-rapport: Taliban går fra dør til dør og jakter på folk

Formelt tilsyn

Et formelt, koordinert tilsyn med Rhipto som ble iverksatt av kontrolldirektørene i de to departementene i april, har nå pågått i over fem måneder. En sammenstilling som Filter Nyheter har gjort, viser at Rhipto har mottatt nesten 57 millioner (56 890 000,-) i offentlige midler fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet siden 2014.

Dette er, ifølge Filter Nyheter, grunnlaget for driften i Rhipto.

Etter det Filter Nyheter forstår, dreier tilbakebetalingskravene seg om flere millioner kroner. Samtidig kan det komme ytterligere reaksjoner i kjølvannet av en tilsynsrapport senere i høst.

Rhipto er organisert som en forening, noe som gjør at budsjettene ikke er offentlig tilgjengelige. Rhipto vil ikke fortelle hvor mange ansatte de er.

Filter skriver at det er vanskelig å få klarhet i hvem andre enn direktøren og visedirektøren som jobber fulltid med Rhipto over lengre tid.

Vil ikke svare på spørsmål

I den omfattende artikkelen til Filter står det at Rhiptos besøksadresse var på et kontorfellesskap i Lillehammer. I september i år flyttet Rhipto til Storgata 54 i Lillehammer. Bank- og eiendomsmeglerkjeden som holder til der, sier til Filter Nyheter at det ikke er andre kontorer i bygningen.

Filter har over syv dager forsøkt å komme i kontakt med virksomhetens direktør og via advokaten hans. Ingen av henvendelsene er blitt besvart. Heller ikke forespørsler til personen som er oppgitt som viseadministrerende direktør er blitt besvart.

UD har avslått å svare Filter Nyheter på spørsmål om tilskuddsforvaltningen i saken.