Norge

Krigerprofet og religionsstifter

Hver tid og hver kultur har hatt sitt bilde av religionsstifteren Muhammed: I islamske land er han blitt fremhevet som det mest perfekte mennesket, mennesket som bør etterlignes i ett og alt.

 • Forf>
 • <forf>halvor Tjønn <

I Vesten har Muhammed-bildet tradisjonelt vært et annet: I middelalderen ble han fremstilt som noe så nær den personifiserte ondskap som det gikk an å komme. Etterhvert som religion gled over fra den offentlige til den private sfære, ble Muhammed en ikke-person i europeisk bevissthet. Denne situasjonen er snudd på hodet i det siste. Men fortsatt er livet til Muhammed et nærmest ukjent kapittel for de aller fleste i Vesten. Hva vet vi egentlig om ham? Mange muslimer hevder at vi vet svært mye og at islam — i motsetning til kristendom - ble skapt i historiens fulle lys. Dette er både riktig og galt. Mens Kristus døde som forbryter på et kors, døde Muhammed som arabernes militære leder og hersker over den arabiske halvøy. Dermed er det lettere å følge Muhammeds spor.Samtidig finnes det ingen uavhengige kilder til Muhammeds liv. Alt vi vet om ham, ble skrevet ned av hans egne tilhengere i århundrene etter hans død. Det vi ikke vet, er minst like mye som det vi vet.

I mørket.

Blant annet vet vi ikke nøyaktig når han ble født, det antas at året var 570 eller 571. I 24-årsalderen skjedde en avgjørende hendelse: Muhammed ble gift med sin arbeidsgiver, den rundt 40 år gamle enken Khadijah. Cirka 15 år senere, omkring 610, skal Muhammed ha mottatt det muslimer tror var den første åpenbaringen via engelen Gabriel.Få år etter trådte Muhammed frem for sine medborgere i Mekka og hevdet at han hadde mottatt åpenbaringer fra den ene sanne gud, Allah. Mekkas folk måtte slutte å tilbe de mange avguder som var samlet i og rundt byens helligste sted, Kaba, forkynte han. Mekkas velstand var tuftet på handelen og på det faktum at Kabaen var det helligste valfartssted på den arabiske halvøya. Handelsborgerne så Muhammeds budskap som en direkte trussel mot egen pengepung.

Utvandret.

Tross motstanden samlet Muhammed langsomt en flokk tilhengere rundt seg. Men etter at Khadijah døde i 619, ble hans stilling i hjembyen vanskelig. Ifølge kildene ble det gjort et par halvhjertede forsøk på å ta ham av dage. Kontroversen endte med at Muhammed brøt med sin egen stamme, Quarysh, og utvandret til Medina i året 622.I Mekka trodde man at den religiøse agitatoren var borte for godt. Men Muhammed hadde etablert seg som megler og koordinator over Medinas mange stammer, hans tilhengere begynte like etter utvandringen å overfalle nordgående karavaner fra Mekka. Etter en tid så kjøpmennene i Mekka seg lei på overfallene. I 624 dro en hær av sted for å ta et endelig oppgjør med krigerprofeten i Medina.Sammenstøtet som fulgte, slaget ved Badr, er i historien kjent som den første muslimske militære triumf: Hæren fra Mekka var tre ganger så stor, men ble grundig slått. Det neste sammenstøtet, slaget ved Uhud, endte med seier for Mekka, noe som fikk mange i Medina til å stille spørsmål ved Muhammeds status som profet.

Erobringen.

Det tredje sammenstøtet er i muslimsk tradisjon kjent som "Slaget ved gravene". En stor hær på 10 000 mann fra Mekka måtte i 627 gi opp utenfor Medina fordi den ikke var i stand til å forsere gravene som Muhammeds tilhengere hadde konstruert. Mekkas nederlag la grunnlaget for Muhammeds erobring av byen tre år senere: I spissen for en stor hær gikk Muhammed mot Mekka, som overga seg uten kamp. De fleste inbyggerne fikk amnesti mot at de gikk over til Muhammeds religion. Kabaen ble rensket for det han anså å være hedenske guddommer og deretter gjort til et hellig sted for tilhengerne. Muhammed var etter dette den ubestridte hersker over den arabiske halvøya. Mot slutten av år 630 ledet han et felttog i retning mot Syria, og pekte ut veien for de erobringer hans etterfølgere skulle gjøre. Halvannet år etter døde han. Etterfølgerne tok snart Egypt, Palestina, Syria og Nord-Afrika. Etter blodige kamper på 640-tallet erobret de muslimske arméene Perserriket. Midtøsten var endret for bestandig.

Har vært en omstridt person

Muhammed har vært en omdiskutert person helt siden han sto frem som religionsstifter på 600-tallet.De siste par hundre år har disputtene rundt personen Muhammed knyttet seg til tre temaer; nemlig hans forhold til jødene, til det faktum at han lot endel av sine motstandere drepe, og til hans privatliv. Da Muhammed kom til Medina i 622, bodde det tre jødiske stammer i byen, nemlig Bani Qainuqa, Bani Nadir og Bani Quraiza. Sannsynligvis håpet Muhammed at jødene skulle slutte seg til ham og anerkjenne ham som en ny profet.I stedet utsatte jødene Muhammed for spott og spe fordi han etter deres mening hverken var i stand til å sitere eller tolke de hellige tekstene han påberopte seg. Dermed truet de hans posisjon som profet.Allerede i 624, etter et mindre sammenstøt mellom jøder og muslimer, beleiret Muhammeds soldater stedet der Qainuqa-stammen bodde. Etter en tid ble stammen tvunget til å forlate Medina og overlate alle sine eiendeler til Muhammed. Året etter ble også Bani Nadir-stammen fordrevet. Det skjedde etter at Muhammed hevdet at engelen Gabriel i en åpenbaring hadde meddelt at jødene ønsket å drepe ham.

Massehenrettelse.

Den store tragedien inntraff med Bani Quraiza etter slaget ved gravene (se hovedartikkelen). Stammen nektet å støtte Muhammed da hæren fra Mekka angrep, og etter slaget gikk Muhammeds hær mot jødenes tilholdssted. Etter en stund overga jødene seg.Ifølge muslimske kilder ba den arabiske al-Aw-klanen Muhammed om å være barmhjertig mot jødene. Muhammed foreslo da at en mann ved navn Sad ibn Muadh skulle avsi dommen. Han erklærte at alle menn fra Bani Quraiza-jødenes slekt skulle drepes. Dommen ble stadfestet av Muhammed, som da var Medinas enehersker. Neste morgen ble gravene gjort i stand, og hver jødiske mann - til sammen syv hundre - måtte stille seg foran graven før han ble halshugget. Halshuggingen ble foretatt av blant andre Muhammeds fetter og svigersønn, Ali.Alle kvinner og barn ble solgt som slaver. Muhammed selv tok den jødiske kvinnen Rayhanah til slavinne etter at hennes familie var utslettet.

Ni koner.

Kontroversene omkring Muhammeds privatliv knytter seg til hans mange koner. Så lenge Khadijah levde, tok Muhammed seg ikke flere koner.Men etter at Khadijah var død og Muhammeds politiske makt vokste, tok han seg i alt ni koner. Dette til tross for at Koranen forbyr muslimske menn å ha mer enn fire koner. Forholdet til yndlingshustruen Aishah er spesielt omdiskutert. Etter tradisjonell oppfatning var Aishah, datter av Muhammeds kompanjong Abu Bakr, bare ni år gammel da hun ble giftet bort til den over 50 år gamle Muhammed. Giftemålet ble inngått mellom Muhammed og Abu Bakr uten at Aishah var til stede, sier kildene.

Halshugget.

Muhammed var som regel mild mot fiender som overga seg. Men de som hadde fornærmet religionsstifteren på en eller annen måte, kunne ikke vente seg noen nåde.Dette rammet blant andre kjøpmannen Nair al-Harith, som var en kjent historieforteller i Mekka og som ofte samlet større tilhengerskarer enn Muhammed. Han ble tatt til fange ved Badr, og etter slaget ga Muhammed ordre om at han skulle halshugges. Også her var det svigersønnen Ali som foretok henrettelsen, i Muhammeds nærvær.

Et hellig sted for muslimene, Kabaen i Mekka - Muhammeds fødeby. Millioner valfarter hit hvert år. Foto: SAUDI HAJJ / AP

Alle muslimer har som mål en gang i løpet av sitt liv å foreta enpilegrimsreise til sin aller helligste by, Muhammeds fødebyMekka. Denne lille gutten fikk uvanlig tidlig oppfylt dettei forrige måned. Foto: SAUDI HAJJ / AP

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Wahhabismen utfordrer våre friheter | Carl Schiøtz Wibye

 2. VERDEN

  Saudi-Arabia har brukt milliarder på å spre sin ultrakonservative islamske teologi til verden

 3. VERDEN

  - Hvis kvinner plutselig skulle begynne å kjøre bil i morgen, ville det bli masse problemer.

 4. A-MAGASINET

  Saudi-Arabias ambassadør forsvarer pisking: – Piskeslagene er relativt svake. De smerter ikke kroppen fysisk.

 5. NORGE

  Tre menn halliksiktet

 6. NORGE

  - Ordet drap husker jeg veldig godt