Norge

- Offiserene må ta ansvar for at soldater ikke settes i denne type situasjoner

Ingrid Margrethe Gjerde under hærsamlingen Army Summit på Akershus festning tidligere i år. - Vii som offiserer må selv ta ansvar for å jenter ikke havner i situasjoner som Alice Asplund i badesaken.

Hun utdanner morgendagens offiserer i Forsvaret, og sier at det skjedde ting i Forsvaret etter «badesaken» med Alice Asplund. Men hun har selv grepet inn i situasjoner med trakassering.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Mandag ble det kjent at refsen og boten er trukket tilbake for offiseren som tvang Alice Asplund til å bade og foreta intimvask under en øvelse i 2011.

Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret kom til at offiseren ikke forsto hvor belastende det var å beordre Asplund til å bade naken med befal og mannlige soldater til stede, og at det ikke fantes retningslinjer for hvordan slike situasjoner skal håndteres i Forsvaret.

Ingrid Margrethe Gjerde, oberst og sjef for Krigsskolen på Linderud er krystallklar på at offiserer ikke må sette soldater i denne type situasjoner.

— Du ser på saken som uakseptabel?

- Jeg kjenner denne konkrete saken primært fra media, så jeg kan ikke uttale meg om hva som faktisk skjedde i 2011. Når det er sagt mener jeg absolutt vi skal unngå å sette både kvinner og menn i slike situasjoner som Asplund beskriver.

— Vi kan ikke forvente at alle unge soldater er tydelige på hva som er greit og ikke. Vi som offiserer må selv ta ansvar for at jenter – og gutter - ikke settes i denne type situasjoner, sier Gjerde, og presiserer:

— Vi må gjøre det uavhengig av om vi kan se på soldatene om de føler det ubehagelig eller ikke.

Handler om respekt for mennesket

— Dette handler egentlig ikke om kvinner og kjønnsnøytral verneplikt. I alt vi gjør må vi vurdere om det er i tråd med våre kjerneverdier, som respekt for mennesket. Vi har folk fra alle lag av befolkningen i Forsvaret. Vi har ansvar for at alle opplever å bli behandlet med respekt, sier Gjerde.

— Jeg er glad for at Asplund har stått frem med sin sak. Det gir en ekstra bevisstgjøring på at vi tar lederansvar. Det er heldigvis helt unntaksvis at noen ikke ser hva som greit, og ikke, sier hun.

- I 2016 slår kjønnsnøytral verneplikt inn for fullt. Må jentene forberede seg på situasjoner som de vil oppleve som ubehagelige, lignende situasjoner?

— Jeg både tror og håper at det ikke er tilfelle. Jeg, som sjef for utdanningen av fremtidens ledere i Forsvaret, jobber hardt med det at vi skal være gode rollemodeller.

Les også:

Les også

Søreide mener fortsatt at å tvinge soldatjente til nakenbad var galt

Likestillingsombudet: Skremmende signal

Onsdag kveld karakteriserte likestillings— og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik signalet vedtaket i klagenemnden gir som skremmende, overfor VG.

Ørstavik sier det er åpenbart at arbeidet med likestilling og hindring av trakassering og mobbing ikke har blitt implementert nedover i organisasjonen i Forsvaret.

Slik konkluderte nemnden:

«I en totalvurdering av hva refsede sto oppe i når han gjennomførte felthygienemomentet, mener Klagenemnda at det er urimelig å forvente at han burde lest hvor fortvilet fornærmede var, og gjort nødvendige tillempninger for å imøtekomme hennes behov» ,

- Asplundsaken ga klare føringer

Gjerde deler ikke Ørstaviks oppfatning, etter å ha gått gradene i Forsvaret og vært troppssjef og kompanisjef i Telemark bataljon og Norges første sjef for Garden.

- Saken med Asplund førte til mye mye diskusjon og veldig klare føringer. Men også andre saker knyttet til seksuell trakassering, og medarbeiderundersøkelser om det samme. Jeg opplever både forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og min sjef, for Hæren, Rune Jakobsen, som svært klare.

Dette bruker vi mye tid og ressurser på i Hæren, vi pålegges å jobbe målrettet og vi gjør det i min egen ledergruppe. Vi har i oppdrag å se om vi kan komme opp med ytterligere tiltak.

Som sjef for Hærens krigsskole på Linderud i Oslo utdanner Ingrid Margrethe Gjerde fremtidens offiserer.

— Har du selv grepet inn situasjoner som dette?

— Hvis jeg skal være helt ærlig så har det vært situasjoner der det har vært riktig å rettlede, ta diskusjonen. Når jeg har tatt det opp med de involverte, har de vist forståelse for det.

Tar kjønns-hensyn selv i krigssituasjoner

— Dette med skifting er ikke noen ny situasjon for Forsvaret. Vi har mange situasjoner med felthygiene, bading, isbading, hvor vi må tenke gjennom hvordan dette skal gjennomføres med både kvinner og menn i avdelingen. Men jeg opplever ikke dette som noen stor utfordring, og jeg har ikke selv noen gang opplevd noe ubehagelig knyttet til dette.

— Men kan man ta slike hensyn når det man gjør i Forsvaret faktisk er å øve på krig, der det neppe er plass til slike vurderinger?

- Jeg har tenkt mye på akkurat det. Jeg har vært i svært krigslignende tilstander, i Afghanistan og i andre operasjoner. Jeg ser at selv i de mest krevende situasjonene strekker vi oss langt for å ivareta den enkeltes integritet og selvrespekt.

Men:

— Det kan være situasjoner med skadede som må undersøkes, eller når det ikke er noe å gjemme seg bak når man må på do. Jeg har til gode å høre menn eller kvinner reagere på slike saker i skarpe operasjoner.

Skal si tydelig fra

- Hva skal jentene, og guttene gjøre, når de opplever situasjoner som uakseptable?

— Hvis noe er ubehagelig skal de gå til nærmeste foresatte. Skulle man ikke ha tillit til vedkommende, har vi andre kanaler, som tillitsvalgte, andre overordnede eller andre man har tillit til i organisasjonen. I alvorlige saker har vi også ombudsmannen for Forsvaret.

- Men der og da, ute i felten?

— Oppstår slike situasjoner skal de si tydelig fra.

- Og de trenger ikke frykte konsekvenser for videre tjeneste?

— Nei, sånn kan vi ikke ha det. Vi ønsker å ha en åpen organisasjon, det er lov å si fra!, sier Gjerde.

Les også:

Les også

Flere jenter opplever seksuell trakassering

  • Les også: Ikke alle er enige i at badeordren var et overtramp.

Les også

  1. Flere soldater sextrakasseres