Norge

Straffes for å ta etterutdanning

Er permittert, men får ingen penger av Nav.

Gunn Jægersborg gikk fra 40.000 kroner i månedslønn til ingen ting da hun ble permittert.
  • Johnny Gimmestad
Fra 40000 kroner i månedslønn til ingen ting. Det er resultatet av at Gunn Jægersborg er permittert fra sin jobb og samtidig nektes dagpenger av Nav fordi hun regnes som student.

Ikke sats på etterutdanning hvis du jobber i en bedrift med usikre arbeidsplasser. Da kan du miste retten til dagpenger. Den erfaringen gjorde Gunn Jægersborg, som nå er permittert og står uten inntekt.

–Den første saksbehandleren jeg snakket med hos Nav, sa at det sikkert ville ordne seg med dagpenger da jeg ble permittert. Men slik gikk det ikke. Nei, dette var skikkelig ille.


Vil du bli oppdatert på arbeidsmarkedet?

Les også

Få jobbnyheter på e-post!

Klagen ble avvist

Hjertesukket kommer fra Gunn Jægersborg, inntil nylig ansatt som HR-manager (på godt norsk personalsjef) ved en mindre bedrift innen offshoresektoren.

Hun sitter med svaret på sin klage om avslag på søknad om dagpenger fra Nav Klage og Anke Sør, som kom i posten rett før ferien. Klagen ble avvist, med henvisning til at Jægersborg er under utdanning.

Null i inntekt

Avslaget betyr at personalsjefen går fra en relativt godt betalt jobb til null kroner i inntekt når sommerferien er over og semesteret starter ved Handelshøyskolen BI. Det er der hun har fullført det første av to studieår, ved siden av full jobb, for å ta en bachelorgrad med vekt på HR.

–Jeg hadde aldri trodd at jeg ville bli straffet på denne måten for å øke min kompetanse på bekostning av egen fritid og i full forståelse med arbeidsgiver, sier hun og tilføyer:

–Dette henger jo ikke på greip. Myndighetene snakker jo hele tiden om hvor opptatt de er av at norske arbeidstagere jevnlig må heve sitt kompetansenivå.

Permittert i syv måneder

Jægersborg fikk varsel om at hun er permittert 1. april. Permitteringen gjelder i første omgang til 1. november.

Mulighetene for å komme tilbake er usikre. Derfor er hun innstilt på å finne en ny jobb, selv om hun må avbryte utdanningen hvor hun nå har fullført to av fire semestre.

«Jeg hadde aldri trodd at jeg ville bli straffet på denne måten for å øke min kompetanse på bekostning av egen fritid og i full forståelse med arbeidsgiver»
Gunn Jægersborg

Åpen for alt

–Helst vil jeg prøve å få en jobb der jeg kan kombinere etterutdannelse med full stilling, slik jeg hadde hos min nåværende arbeidsgiver. Men jeg er åpen for alle muligheter, også å droppe etterutdannelsen helt, hvis det kan føre til at jeg får en OK jobb.

Jægersborg understreker at hun har gitt beskjed om dette til Nav, uten å nå frem.

–Der bryr de seg bare om at jeg er «under utdanning», og at dagpengene ikke skal gå til å finansiere min skolegang. Det har jeg full forståelse for. Men når jeg så klart gir uttrykk for at jeg er reell arbeidssøker, virker det jo helt utrolig å bli satt på bar bakke på denne måten.

På bar bakke

Den permitterte HR-sjefen har fått dagpenger i den perioden Nav anser for å være sommerferie ved BI, ettersom hun da ikke kan regnes som studerende. Samtidig stoppet etaten utbetalingen fra den datoen skolen offisielt åpnet dørene 9. august, uten å ta hensyn til at hennes semesterstart er tre uker senere.

På den måten går hun i tillegg glipp av rundt regnet 15.000 kroner.

–Vi er en familie som i utgangspunktet hadde to fulle inntekter. Vi skal nok greie oss, selv om et inntektstap på 40.000 kroner i måneden merkes godt. Men dette dreier seg jo om mange tusen mennesker i samme situasjon, folk som tar etterutdanning mens de er i full jobb. De risikerer å stå på bar bakke hvis de blir permittert eller oppsagt. Hva har Nav tenkt at de skal gjøre – droppe etterutdanningen eller gå på sosialstøtte?

Les også

  1. - Bruk avhørsmetoder i jobbintervjuet

  2. De unge sliter mest på arbeidsmarkedet