Norge

Høie mener Astra Zeneca-stansen vil øke tilliten til vaksinen

Eksperter beskriver vaksinestansen som helt grunnløs faglig sett. Helseminister Høie understreker viktigheten av å få med folket på vaksineringen og vil forebygge frykt.

Bent Høie tror de vil gjenoppta bruken av Astra Zeneca-vaksinen etter en nærmere vurderingen av mulige bivirkninger.
  • Torgeir Strandberg
    Torgeir Strandberg
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Torsdag stoppet myndighetene utrullingene av Astra Zeneca-vaksinen i Norge.

Folk måtte omtrent snu i køen. Utrullingen av vaksiner blir nå forsinket.

Årsaken er at man i andre land frykter at Astra Zeneca-vaksinen kan gi økt risiko for blodpropp, selv om det ikke er påvist noen slik sammenheng.

Men vil folk tørre å ta vaksinen etter en sånn plutselig stopp?

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener stansen vil øke tilliten til vaksinen og vaksinearbeidet – ikke svekke den.

– Vi er jo åpne med det som skjer, og alle vil jo se at andre land stopper vaksineringen. Jeg tror folk vil få økt tillit når de ser at vi som myndigheter er føre-var, sier Høie.

Jeg tror folk vil få økt tillit når de ser at vi som myndigheter er føre-var, sier Høie.

– Grunnløs tvil

Per Morten Sandset er viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo. Han er kanskje Norges fremste ekspert på blodpropp. Han gikk torsdag ut i Aftenposten og sa at pausingen ville skape grunnløs tvil om vaksinen.

Han viste til at elleve millioner personer i Storbritannia har fått Astra Zeneca-vaksinen uten at det viser forhøyet risiko for blodpropp.

– Jeg er derfor trygg på at vaksinen til Astra Zeneca er effektiv og trygg. Jeg er overrasket over at man stopper vaksinen når man har så gode data internasjonalt, sa Sandset.

Les også

Ekspert på blodpropp mener vaksinestansen skaper unødvendig frykt

– Gode faglige argumenter

Høie er enig i at det finnes gode faglige argumenter for ikke å stoppe utrullingen av vaksinen. Han er på den andre siden bekymret for at det ville blitt mer uro og mange spørsmål ved å fortsette utrullingen.

– Vi kunne risikert at det var mange som ikke ville ta vaksinen om de fikk tilbud, noe som igjen hadde skapt utfordringer for kommunene og gjennomføringen av vaksinasjonsprogrammet. Kanskje hadde vi fått enkelte kommuner som ville bruke vaksinen, og andre ikke. Da tror jeg det er tryggest å få en faglig gjennomgang av dette og få klare svar, slik at vi kan starte på nytt, sier Høie.

Høie tror de kommer til å gjenoppta vaksineringen med Astra Zeneca-vaksinen. Vurderingen til Høie er at når dette blir gjort, vil tilliten til vaksinen komme tilbake.

– Det er jo oppslutningen rundt vaksineringen som til slutt avgjør om vi faktisk får vaksinert folk, sier helseministeren.

Les også

Fra Amazonas til Vestland: Dette vet vi om hvordan den nye virusvarianten har spredt seg

Den omstridte Astra Zeneca-vaksinen er en stor del av Norges vaksinasjonsprogram.

Sjeldne bivirkninger

Per Morten Sandset forklarer at før Astra Zeneca-vaksinen ble godkjent, hadde den vært testet på et stort antall friske mennesker. I tiden etter at disse personene ble vaksinert, fulgte man dem opp og så etter bivirkninger. Hvis flere enn vanlig ble syke, eller døde av én spesiell ting, kunne det være en bivirkning av vaksinen.

Selv om testgruppen kan være på titusener av mennesker – som med Astra Zeneca-vaksinen – vil man likevel ikke fange opp sjeldne bivirkninger, ifølge Sandset.

Når man nå midlertidig har stoppet vaksinen, er det fordi man frykter at blodpropp kan være en slik svært sjelden bivirkning.

– En avveining

Høie er klar på at de fleste legemidler har bivirkninger og at vurderingen derfor handler om gevinsten av virkningen er større enn ulempen av bivirkningen.

– Det vil jo som alltid være en avveining. Veldig mange av legemidlene som veldig mange i Norge bruker daglig, har også sjeldne og alvorlige bivirkninger. Virkningen på dem er i sum likevel så positiv at mange likevel velger å bruke legemidlene, sier Høie.

Helseministeren ønsker ikke å spekulere i hva som er et knekkpunkt, hvis Astra Zeneca-vaksinen viser seg å ha økt risiko for blodpropp som en svært sjelden bivirkning.

– Nei, det er ikke et regnestykke. Det er en totalvurdering som vi nå gjør, sier Høie.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Vaksine
  4. Astra Zeneca
  5. Bent Høie