Ekspert på blodpropp mener vaksinestansen skaper unødvendig frykt

Vaksineeksperter er trygge på Astra Zeneca-vaksinen, og viser til tall fra Storbritannia som ikke viser flere med blodpropp.

En Astra Zeneca-ansatt viser frem vaksinedosene, som man nå midlertidig har stanset å bruke i en rekke land.

– Jeg er trygg på at vaksinen er like bra som resultatene vi så fra studiene, sier Per Morten Sandset.

Han er viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo og kanskje Norges fremste ekspert på blodpropp.

Det er en skjematisk formel vaksineprodusenter må følge for at akkurat deres vaksine kan bli godkjent i bruk. Da Astra Zeneca-vaksinen ble godkjent, hadde den vært testet av et stort antall friske mennesker. Man kartlegger dem for bivirkninger og veier virkning mot bivirkning. Hvis flere enn vanlig blir syke eller dør av én spesiell ting, kan det være en bivirkning. Selv om testgruppen kan være på titusener av mennesker, vil man likevel ikke fange opp sjeldne bivirkninger.

Derfor er det avgjørende å følge med på hva som skjer når vaksinen rulles ut til det brede lag. Overdødelighet ved blodpropp kan være en slik svært sjelden bivirkning.

– Vi må veie for og imot og spørre oss hvor mange som sparer livet ved at vi tar denne vaksinen, sier Sandset.

Per Morten Sandset er overrasket over at man stopper vaksinen.

Han har derfor sett på tall fra Storbritannia. Der har mer enn 11 millioner fått vaksinen fra Astra Zeneca og man ser ingen tegn til at flere enn vanlig har fått blodpropp av den grunn.

– Jeg er derfor trygg på at vaksinen til Astra Zeneca er effektiv og trygg. Jeg er overrasket over at man stopper vaksinen når man har så gode data internasjonalt. Nå har man også skapt tvil om denne vaksinen er trygg. Jeg mener tilliten til denne vaksinen er unødvendig svekket i folket, sier Sandset.

Sandset sier det rent statistisk er naturlig at man opplever at personer dør av blodpropp i tiden etter vaksinen når man massevaksinerer en hel verden.

Astra Zeneca selv har torsdag kveld sendt ut en pressemelding som sier at de ikke har data som viser økning i risikoen for blodpropp i noen aldersgrupper eller kjønn etter å ha tatt vaksinen deres.

I 2018 døde til sammen 3660 personer som følge av hjerteinfarkt og hjerneslag i Norge, ifølge FHI.

Flere kjente bivirkninger

Vaksinen har allerede en rekke kjente bivirkninger. Smerter på stedet der sprøyta ble satt, slapphet, hodepine, feber, leddsmerter, kvalme, oppkast og diaré er blant dem. EUs legemiddeltilsyn mener fordelene ved vaksinen veier tyngre enn den potensielle risikoen ved disse bivirkningene.

Nå må man finne ut om det har en sammenheng mellom vaksinen og blodpropp.

Les også

Norge stanser bruk av Astra Zeneca-vaksine etter mulig alvorlig bivirkning i Danmark

En blodpropp kan føre til både hjerteinfarkt og hjerneslag. I 2018 døde til sammen 3660 personer som følge av hjerteinfarkt og hjerneslag i Norge, ifølge FHI. Matvaner, livsstil, røyking og rekke medisiner er faktorer som kan gi økt risiko for blodpropp. Det har lenge vært kjent at også P-piller gir høyere risiko for blodpropp.

Jan Helge Solbakk mener det er liten sannsynlighet for sammenheng mellom Astra Zeneca-vaksinen og blodpropp.

– Må handle ansvarlig

Jan Helge Solbakk er professor i medisinsk etikk ved UiO og forsker særlig på etiske utfordringer knyttet til utvikling og distribusjon av vaksiner.

– Når det er snakk om såpass alvorlige hendelser som dødsfall hos vaksinerte, og særlig blant yngre mennesker, er man nødt til å handle ansvarlig. Det er bedre å være føre-var og være helt sikker, enn å bare kjøre på, sier Solbakk.

Han peker videre på risikoen ved den raske utviklingen av vaksinen.

– Alle koronavaksinene er utviklet mye raskere enn andre vaksiner, Pfizer og Moderna har benyttet et helt nytt prinsipp for vaksineutvikling. Av begge grunner må man være ekstra årvåken. Vi må undersøke hvert enkelt tilfelle av de eventuelle bivirkningene for å se om det er vaksinen eller andre årsaker dette skyldes, sier han.