Norge

Laboratorietrøbbel i Oslo gir senere koronasvar. – Vi nærmer oss en maksgrense.

Økt testing gjør at sykehuslaboratoriene ikke klarer å analysere koronatestene raskt nok. Det gjør at kommuner sliter med smittesporingen.

Laboratoriene som analyserer koronatester er nå så overbelastet at folk må vente noe lengre på svaret om de er negative eller positive.
  • Torgeir Knutsen
    Journalist

Norge har valgt Tisk-strategien (testing, isolasjon, smittesporing og karantene). For at den skal fungere, er man avhengig av rask smittesporing.

Myndighetene har sagt at kommunene må klare teste 5 prosent av innbyggerne hver uke, men i det siste har flere enn det testet seg. Det har gitt problemer for Helse sør-øst.

I starten av pandemien ble det bestemt at Oslo universitetssykehus skulle ha et storvolumslaboratorium for å ta unna store deler av testene i Oslo-området samt deler av Vestfold. I helgen var det så stor testaktivitet at laboratoriet ikke klarte å håndtere alle prøvene.

– Nærmer oss maksgrensen

I et møte mandag mellom statsforvalteren i Oslo og Viken og helseminister Bent Høie (H) ble det innført flere strenge tiltak i samtlige 51 kommuner i Viken og Gran i Innlandet.

I møtereferatet kom det frem at sykehusene i regionen Helse sør-øst sliter med økt testing. «Sykehuslaboratoriene i Helse-sør-øst har kapasitetsproblemer på grunn av svært høy testaktivitet. Svartid har vært opp til 6 dager», står det møtereferatet.

Dette var del av argumentasjonen for at de 51 kommunene måtte stenge, opplyses det fra dokumentet.

Cathrine Lofthus, regiondirektør i Helse sør-øst, sier svartiden har bedret seg etter kapasitetsproblemer.

– Vi hadde kapasitetsproblemer i Oslo, og det er nære at maksgrensen på laboratoriene overstiges, sier Cathrine Lofthus, direktør i Helse sør-øst.

Oslo universitetssykehus opplyser til Aftenposten at de på søndag på grunn av kapasitetsproblemene måtte overføre tester til Akershus universitetssykehus.

– Kapasitetsutfordringen ved vårt pandemilaboratorium har vart i rundt én uke og skyldes at den totale mengden prøver, som kom inn til laboratoriet i perioden, oversteg vår maksimale kapasitet, sier avdelingsleder Fredrik Müller.

Trøbbel for kommunene

Problemene på laboratoriet i Oslo har de fått merke i flere kommuner.

Tirsdag hadde Bærum et smittehopp med 64 nye tilfeller. Det er det høyeste antallet smittetilfeller siden pandemien startet.

– Bærum kommune har hatt et utmerket samarbeid med Oslo universitetssykehus for våre testanalyser, men har merket at kapasiteten der har vært utfordret den siste tiden. Prøvesvar er kommet senere enn ønskelig til vårt smittesporingsteam, noe som har forsinket smittesporingsarbeidet vårt, sier Grete Syrdal, kommunalsjef for Helse og sosial i Bærum kommune.

Ifølge kommunen er de helt avhengig av raske svar for å begrense smittesituasjonen.

– Bærum har samtidig med forsinkede testsvar fra OUS også hatt de høyeste smittetallene så langt i pandemien. Samlet har dette ført til at smittesporingskapasiteten er satt under sterkt press, og vi har for første gang hatt forsinkelser i arbeidet. Det er ikke slik vi ønsker at det skal være, sier Syrdal.

– Tiden er essensiell

Også Asker har merket kapasitetsproblemene.

– De siste 14 dagene har vi merket at noen av prøvesvarene er opptil to dager forsinket fra OUS. For at vi skal kunne slå ned smitten og drive smittesporing, er tiden essensiell, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Regiondirektør Lofthus skjønner at forsinkelsen har gitt problemer for flere kommuners smittesporing. Selv om Helse sør-øst nærmer seg makskapasitet, skal regionen klare å gi svar raskt nok, sier hun.

– Samlet sett så har vi ikke problemer lenger. Vi mener at vi skal klare å analysere prøvene, og det er god svartid nå, forteller Lofthus.

Kan ikke sende svar digitalt til alle

Ett år etter at pandemien rammet Norge har fortsatt ikke testlaboratoriet ved Oslo universitetssykehus mulighet til å formidle positive prøvesvar digitalt.

Ifølge Dagbladet må laboratoriet ringe kommuneoverlegene rundt om i landet.

– Da må vi stave personnummer, adresse og navn. Vi bruker uforholdsmessig mye tid på dette, flere ganger om dagen, forteller fagansvarlig Lise Andresen.

Unntaket er Oslo, som laboratoriet mener har en brukbar digital løsning.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet opplyser at man ser etter en løsning, men kan ikke si når slikt kan være på plass. Han understreker at direktoratet ikke har registrert at testkapasiteten er rammet.

FHI: – Bekymret

Folkehelseinstituttet har i flere møter med Helsedirektoratet, sykehusene og kommunene tatt opp bekymringen rundt analysekapasiteten.

– Med strategien vi følger, er vi helt avhengig av kapasitet på testing og smittesporing, og her er selvsagt også kapasitet til å analysere prøvene på laboratoriene viktig. Med den utviklingen vi har sett i det siste, med en så stor økning i smitte og dermed også mer testing, er vi bekymret for at analysekapasiteten ved laboratoriene kommer til å overskride makskapasitet, sier Line Vold, avdelingsleder i FHI.

– I møtene har bekymring for både behandlingskapasiteten i sykehusene, analysekapasitet ved laboratoriene og Tisk-kapasitet i kommunene vært løftet, sier avdelingslederen.

Nye testmåter

Helsedirektoratet sier det vil ta i bruk flere hurtigtester for å sikre at strategien med testing og sporing holder seg.

– I forrige uke fikk OUS på det meste 15.000 nye prøver til analyse på én dag. Det betyr at kapasiteten nærmer seg et absolutt makspunkt. Derfor har vi fra statlig hold anskaffet hurtigtester som også kan brukes ute i kommunene samt kapasitet til å analysere spyttprøver i Oslo-regionen, skriver Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør til Aftenposten.

Nakstad understreker at smittesporingen er under press.

– Hovedproblemet er likevel at smittesporingskapasiteten er begrenset, og at et stadig høyere antall smittede ikke lenger kan smittespores like effektivt i kommunene, skriver han.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Helsedirektoratet
  3. Test